Impuls handel buiten EU

Landbouw niet aan bod in Troonrede

17 September 2013

De landbouw komt er bekaaid vanaf in de eerste Troonrede van koning Willem-Alexander. Het wordt niet eenmaal genoemd. En dat terwijl landbouw de drijvende kracht is achter de Nederlandse export. Op de internationale handel ging hij wel in. 

Vorig jaar kwam landbouw eenmaal aan de orde in de Troonrede van Prinses Beatrix. Weliswaar in het kader van ontwikkelingssamenwerking waarin Nederland veel kennis en ervaring op het gebied van landbouw kan inbrengen, maar dit jaar komt de agribusiness helemaal niet meer naar voren. 

Net als de vorige Troonrede stond ook deze in het teken van de economische crisis. "De gevolgen worden steeds voelbaarder. Er zijn voorzichtige signalen dat het einde van de mondiale crisis in zicht is. Daarmee ontstaat ook voor ons land perspectief op herstel. De regering wil het groeivermogen van de Nederlandse economie versterken. Dit legt de basis voor het creëren van banen en herstel van vertrouwen bij mensen en bedrijven. De noodzakelijke hervormingen kosten tijd en vragen om doorzettingsvermogen."

Op de internationale handel en samenwerking ging hij wel in. "Onze open economie heeft ons veel gebracht, maar maakt ons land ook extra kwetsbaar in tijden van internationale crisis en stagnatie. Samenwerking met andere landen, en zeker met die om ons heen, is in het belang van Nederland. De laatste jaren is gebleken hoe de ontwikkelingen in de Europese Unie van betekenis zijn voor de economische, sociale en politieke toekomst van ons land. Nederland moet daarom in de Europese Unie een actieve rol spelen." 

Koning Willem-Alexander noemt een stevig fundament onder de euro cruciaal. "Daarom maakt de regering zich sterk voor de totstandkoming van een bankenunie. Houdbare tekorten en versterking van de economische structuur blijven de aandacht vragen. Kansen om de concurrentiekracht en het groeivermogen van de lidstaten te versterken, liggen op de Europese interne markt. Die kent op sommige terreinen nog te veel belemmeringen. Daarnaast kan de handel met landen buiten de Europese Unie een impuls krijgen door vrijhandelsakkoorden te sluiten met onder meer de Verenigde Staten en Japan."

Lees hier de volledige tekst van de Troonrede 2013.

Meer over

Troonrede
Regenradar
Powered by Agroweer
'Perspectief voor boeren, maar ook woningbouw'

Nieuws Troonrede

'Perspectief voor boeren, maar ook woningbouw'

Blijf op de hoogte

Mis niets en schrijf je in voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief