Het kan, zegt Dijkhuizen

Een mestloze veehouderij binnen vijf tot tien jaar

6 Februari 2016 - 27 reacties

De Nederlandse veehouderij kan binnen vijf tot tien jaar mestloos zijn. Oftewel, opereren zonder een mestoverschot. Dat kan, zegt Aalt Dijkhuizen, boegbeeld van de Topteam Agri & Food. 'Maar dan moet je als sector wel de schouders er onder zetten en investeren in technologie en innovatie.'

Dit zei Dijkhuizen vrijdagavond op de algemene ledenvergadering van coöperatie CZAV in Goes. Volgens Dijkhuizen moeten agrarische ondernemers niet langer afwachten totdat de politiek besluit wat zij moeten doen, maar zich vooral richten op de markt. 'Uw inkomen ligt in de markt. Daar blijft het knokken.'

Zo moet de sector volgens hem in de mestdiscussie zelf de handschoen oppakken. 'Wat zou het niet fantastisch zijn als de Nederlandse sector zelf het mestbeleid oplost en als eerste een mestloze veehouderij heeft. Dat kan binnen vijf tot tien jaar. Als de sector zelf investeert in technologie voor de verwerking en de verwaarding van mest.' De afhankelijkheid van de politiek is nu te groot, aldus Dijkhuizen, daarbij onder meer verwijzend naar het huidige overleg over de fosfaatrechten.

Daarbij wordt het volgens hem in de komende decennia heel normaal dat agrarische ondernemers reststromen als mest, maar ook biomassa als bijvoorbeeld bietenblad, als waardevolle grondstoffen gaan zien. 'Die ontwikkeling is in gang gezet, maar de technologie moet zich verder verbeteren en vestigen.' Dit kan op termijn ook een hoger rendement voor een agrarisch ondernemer opleveren, gaf Dijkhuizen aan.

Hoge productiviteit is ontzettend goed voor de duurzaamheid

Want de toekomst van de agrarische sector zit, zo legde Dijkhuizen één van zijn stokpaardjes aan de ongeveer duizend deelnemers aan de ledenvergadering voor, in de hoogproductieve landbouw. Een hoogproductieve landbouw geeft, zo motiveert hij, een veel lagere footprint per per ha of kilo product dan de extensieve variant. 'De duurzaamheidsdiscussie gaat altijd richting het regionale, het kleinschalige. Maar daar maak je de het echt niet beter mee dan bedoeld. Hoge productiviteit is ontzettend goed voor de duurzaamheid.'

Als voorbeeld noemde hij daarin de balans die moet worden gevonden in dierenwelzijn en milieudruk. 'De trager groeiende kip waar supermarkten nu naar overstappen, heeft per kilo groei meer voer nodig. Dus de emissie ligt 20 tot 25 procent hoger, bij biologische kippen is dat zelfs 60 procent meer. Het dierenwelzijn is beter, maar de druk op het milieu hoger. Kan dat straks uit?'

Dijkhuizen heeft echter vertrouwen in de kracht van de Nederlandse agrarische sector. Volgens hem loopt deze mondiaal voor en deze voorsprong gaat zich op termijn uitbetalen. 'Heel de wereld gaat steeds meer op Nederland lijken. Overal gaat de grondprijs omhoog, wordt arbeid duurder en groeit de concurrentie in grondstoffen. Daarom is er ook zoveel internationale interesse voor de Nederlandse food en agrisector. Wij hebben goud in handen.'

boerenbusiness.nl

Eric de Lijster

Eric is hoofdredacteur van Boerenbusiness. Als telg uit een akkerbouwfamilie stroomt het boerenbloed bij Eric door de aderen. Hij beschouwt zich als een generalist, maar wel met een voorliefde voor economie, trends, markten en marketing.
Regenradar
Powered by Agroweer
Reacties
27 reacties
hj bouw 6 Februari 2016
Dit is een reactie op dit artikel:
[url=http://www.boerenbusiness.nl/weekend/artikel/10868084/Een-mestloze-veehouderij-binnen-vijf-tot-tien-jaar]Een mestloze veehouderij binnen vijf tot tien jaar[/url]
een man die alles goed in ziet,mooi dat ze er nog zijn.
Abonnee
ex bietenboer 6 Februari 2016
het voorbeeld van die bieten bladeren als bio brandstof is van het zotte en erover! land extra kapot rijden, humus die er al te weinig is afvoeren. véél diesel gestook om niets. dit is het zelfde verhaal als met dorsmais stro afvoeren. hoe zot kan men zijn!
j.g. Verbeek 6 Februari 2016
Gelukkig ze zijn er nog ,mensen die denken in oplossingen ipv bedreigingen.
Harm Evert 6 Februari 2016
Afgezien van de duurzaamheidsdiscussie intensief versus extensief is de stelling van Aalt om de veehouderij mestloos te maken zeer relevant, interessant en uitdagend.
petatje 6 Februari 2016
Harm Evert, waarom neem je dat intensiveringsverhaal als het gaat om duurzaamheid niet serieus. Net als de onomstotelijk vastgestelde efficiency van voer bij de snelgroeiende soorten kippen en varkens. Als dat niet in je wensbeeld past, moet je je afvragen of dat geen bijstelling behoeft. Gewoon een eerlijk wetenschappelijk onderbouwd verhaal dat Dijkhuizen vertelt. Nu de verdeelde veehouderij aan zet om geld te gaan verdienen met de export van fosfaat. En veehouders ga het zelf doen en laat niet de intermediairs weglopen met de winst!
jan4072 6 Februari 2016
Er zit wel een groot gevaar in zijn beschouwing. Niet van hem zelf maar hij verteld dat biologische dier productie 50% hogere footprint heeft. Dat is wel koren op de molen voor wakkerdier en aanhang of de veehouderij maar helemaal te verbieden.
Bertus Buizer 6 Februari 2016
Intensieve landbouw kan alleen duurzaam zijn als deze ecologisch verantwoord is. Dat wil zeggen, dat de bodemkwaliteit er niet op achteruit gaat. Om maar in Nederland te blijven: de bodemkwaliteit is er sinds WOII op achteruit gegaan. Ik zou Aalt willen adviseren niet te hoog van de toren te blazen met de uitspraak dat de hele wereld op ons gaat lijken. Als dat zo is, hebben we flink wat boter op ons hoofd. En als je het goede voorbeeld wilt zijn voor de wereld - niet mijn wens - werk dan aan een duurzame landbouw, waarin het bodemleven goed gedijt. Dat hoeft intensieve landbouw in principe niet in de weg te staan. Als het maar in de goede volgorde gebeurt: eerst een goede bodem en dan naar 'draagkracht' intensief. Anders kunnen de 'milieuvoordelen' die Aalt toedicht aan intensieve landbouw (lagere footprint per kg product) in de toekomst wel eens omslaan in lijken in de kast, vanwege een verder gedegradeerde bodem. Daarover gaat ondermeer een lezing die ik vorig jaar hield in Amsterdam voor een volle zaal honor studenten van de VU en UvA. Zie (open URL): bit.ly/1A8rXZj
petatje 6 Februari 2016
Beste Bertus,

Die achteruithollende bodemkwaliteit vindt ook in de extensieve landbouwgebieden plaats en heeft weinig tot niets met intensieve veehouderij te maken. Zelf wellicht het omgekeerde. In de ontginningsstreek het Peelgebied rond Ijsselsteijn limburg groeide vroeger weinig tot niets. Dankzij de veehouderij zij daar nu gronden die qua opbrengsten niet veel onderdoen voor de mooie poldergrondjes in de NOP. Ben het wel met je eens dat we veel meer aan de gang moeten met bodemleven en de interacties en mogelijkheden die de bodem biedt om in symbiose betere, gezondere gewassen te telen met minder input. Alleen beste Bertus weten we van deze materie in dit land verdomde weinig. Het lijkt er op dat in Frankrijk en Duitsland al veer meer kennis voorhanden is dan hier in het zogenoemde hoge- landbouwkennisgebied Nederland. Met name de interactie tussen aaltjes onderling en met schimmels en bacteriën daar weten we met z'n allen geen bal van.
schoenmakers1 6 Februari 2016
het verslechteren van de bodemvruchtbaarheid komt enkel door de overheid die het niet toestaat dat er bemest wordt zodat een gewas voldoende voeding heeft
Frans Meulenmeesters 6 Februari 2016
Sterker nog dit had al vijf jaar de werkelijkheid kunnen zijn. MACE heeft met zijn 200 leden en 500.000 ton mest een procedé dat alles verwerkt tot loos baar water en waardevolle producten die in de gehele wereld afgezet kunnen worden. Dit alles tegen een aanvaardbare prijs voor de veehouder. De reden dat dit nog niet gebeurd zit bij de politiek en vergunningverleners die niet willen doorpakken.
schoenmakers1 6 Februari 2016
of niet willen dat het lukt Frans?
bevelanders 6 Februari 2016
Goedkoopste blijft gewoon uitrijden op het akkerbouwland. Ieder mestverwerkingsinitiatief zal ten ondergaan aan zijn eigen succes. En in mest zit gewoon niet zoveel aan waarde zoals iedereen nu opeens denkt.
freek 6 Februari 2016
in mest zit gewoon alles in wat deplant nodig heeft
vac 6 Februari 2016
dacht dat Nederlanders slimmer waren.kom eens kijken naar belgié.je zal rap zien wie er wel bij vaart met mestverwerking zeker niet de veehouder!v
Pieter 6 Februari 2016
Intensive veehouderij, voer importeren, producten, en nu de mest ook nog exporteren.
En dat noemt hij duurzaam ?
petatje 6 Februari 2016
Pieter schreef:
Intensive veehouderij, voer importeren, producten, en nu de mest ook nog exporteren.
En dat noemt hij duurzaam ?

Jazeker, over welk afstanden denk je dat fosfaat uit de mijnen wordt getransporteerd, dus kringloopfosfaat mag best wat transport aan te pas komen om minstens zo duurzaam te zijn als fosfaat uit de mijnen. En als hier in Nederland geen intensieve veehouderij was dan gingen we het vlees importeren uit een nog goedkoper, dieronvriendelijker land met de nodige transportkilometers eroverheen. Dus ik snap je kritiek niet.
b steenbergen 6 Februari 2016
Dijkhuizen is oud, net als zijn inzichten.
Laat hij maar gaan fietsen, en die achterhaalde wijsheden voor zich houden.
Of neem eens een proefles op de Warmonderhof, ook hij is nooit te oud om te leren
Abonnee
Cornelis 6 Februari 2016
Dijkhuizen heeft helemaal gelijk. Het groenfront associeert duurzaam maar al te graag altijd met minder, terug naar Het Dorp van Wim Sonneveld.
Hans 7 Februari 2016
Voor men gaat dromen van een toekomst in de landbouw zal men moeten verdienen en niet zoals nu verliezen ! Hoe kan men in godsnaam spreken over een fantastische landbouw als de veehouder , akkerbouwer , tuinder etc . het zout op z'n boterham niet verdiend .
harry H 7 Februari 2016
Meneer Buizer, Dan hebben die studenten goed naar U geluisterd .Welke boer is niet met de bodem bezig vandaag , de hele techniek is erop gericht .En als we straks kunnen profiteren van de verwerkte mest , gerichter kunnen bemesten . en mineralen hergebruiken ,wat denkt U dan van de wereld
Ik geloof erin, waar ik niet meer in geloof is onafhankelijk onderzoek,dat wordt in ieder geval schaars,om maar te zwijgen van de van onderzoek met dubbele bodems, Aalt heeft het goed voor met de wereld!!!
fransman 7 Februari 2016
Intensief of extensief is niet zozeer de vraag. Het gaat er om economisch èn ecologisch in balans en duurzaam te zijn. De vrije marktwerking is hierop balansverstorend en de oorzaak van tekorten en overschotten die we o.a. via innovatie/subsidies proberen weg te werken. Het is dan inderdaad knokken om dan het hoofd boven water te houden en het lijkt er steeds meer op dat het vechten tegen de bierkaai is.
Een eerlijke prijs voor een duurzaam produkt graag met regionaal toegevoegde waarde (inkomen voor de boer, respekt voor het milieu en werkgelegenheid).
fomena 7 Februari 2016
nou een mooi stapelbaar product maken van de mest tegen schappelijke tarieven en naar frankrijk , mooi homogeen en goede kwaliteit leveren en er is zeker afzet in de graan streken van noord frankrijk
jan 7 Februari 2016
bevelanders snap het niet de akkerbouwer word klem gezet met deze gehaltes en regels mag je maar krap 25 kuub per hectare rijden en niet eens op al je grond waar gaat het over wij zien het graag groeien maar worden weer beperkt
c v roessel 8 Februari 2016
wat heeft in nederland de schaalvergroting opgeleverd ? de inkomens in de landbouw zijn nog nooit zo negatief geweest als nu en maar stimuleren om meer te produceren voor een lager inkomen de melkfabrieken wetengeenraad met de melk de slachterijen kunnen geen prijs maken voor het vlees de nuchtere kalveren spuiten we af. leuk om popie jopie te spelen en de boeren maar naar de mond praten bedenk een beter idee en probeer het dan nog eens '(tip geef je salaris eens weg voor een goed doel en leef ook eens een aantal jaren onder het bestaans mininimum)
c.v.roessel 8 Februari 2016
omdat we te veel naar mensen als dijkhuizen hebben geluisterd is nu de melk. varkens. spuiten we kalveren dood omdat er geen markt voor is en hij denkt nog steeds dat de consument zich alles laat aanmeten war wageningen bedenkt .dijkhuizen open je ogen kijk eens rond en ziet wat er om je heen gebeurd en praat de boeren niet naar de mond en laat iemand anders vertellen wat duurzaam is je word links en rechts ingehaald dat hoort bij ouder worden
schoenmakers1 8 Februari 2016
het enige wat we in nederland verkeerd hebben gedaan is dat we onze oren teveel hebben laten hangen naar de actie groepen, daardoor is onze kostprijs veel te hoog opgelopen, die is het doel van de actiegroepen, alle landbouw uit nederland, en dit bereiken ze door de kosten te hoog op te drijven
Anton Jongbloed 18 Februari 2016
Van hetgeen we verbouwen eten we 10% op, 90% wordt omgezet in CO2. Deze reststroom kan ook eerst worden omgezet in CH4 en dienen als groene brandstof.
Wat we nodig hebben is een CO2 heffing op CO2 op fossiele brandstoffen.
Dan draait, gedreven door de kracht van de markt, de toepassing vanzelf naar duurzaam.
wien Bemelmans 7 Maart 2016
zonder mest geen gewas,mest is beter dan kunstmest dat weten die bobo,s
ook wel ,hoe krijg je de boeren kapot steeds nieuwe regels verzinnen die ze ook nog zelf moeten betalen,en de grond steeds armer maken wat zullen de
milieu mannen genieten.
U kunt niet meer reageren.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Mis niets en schrijf je in voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief

Fosfaatrechten week op week iets goedkoper

Inside Melk

Fosfaatrechten week op week iets goedkoper

Animo Agribusiness Award toont grote innovatiekracht

Boerenbusiness Agribusiness Award

Animo Agribusiness Award toont grote innovatiekracht

Wordt onteigenen boeren beleid nieuw kabinet?

Politiek Stikstof

Wordt onteigenen boeren beleid nieuw kabinet?

‘Innoveren belangrijk in agrifood, ook in tegenspoed'

Interview Aalt Dijkhuizen

‘Innoveren belangrijk in agrifood, ook in tegenspoed'

Blijf op de hoogte

Mis niets en schrijf je in voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief