Stilte voor de storm in grond?

ABN Amro volgt Rabobank in voorschot per koe

5 December 2016 - 12 reacties

Gezonde melkveebedrijven zijn en blijven actief op de  agrarische vastgoed- en grondmarkt, met of zonder medewerking van de bank. Maar de onrust is groot. Gaan de banken daadwerkelijk 1.200 Euro per koe voorschieten bij bedrijfsbeëindiging? 

Uit een belrondje langs agrarische makelaars blijkt dat er geen sprake is van een ‘stand still’ in de transactie’s van boerderijen en grond. Akkerbouwgrond blijft onveranderd zeer gewild. In de varkenshouderij komt er weer vaart in de Rood voor Rood regeling, al blijft het onveranderd minimaal wat er gebeurt ondanks de goede verdiensten dit jaar.

Meer woningbouw, files en natuur in Nederland

In de melkveehouderij is het de grote vraag hoe de stoppersregeling er precies uit gaat zien. De bank ABN Amro is in navolging van de Rabobank van plan 1.200 euro per koe te gaan betalen, als voorschot. Het voorschotbedrag is bedoeld ter overbrugging van de periode vanaf bedrijfsbeëindiging totdat  de verhandelbaarheid van fosfaatrechten, vanaf 2018, mogelijk wordt. Dan kan het voorschotbedrag worden terugbetaald. Maar of er daadwerkelijk fosfaatrechten komen is nog niet zeker en de waarde ervan is al helemaal niet eenvoudig in te schatten. Dat risico is voor de banken, als ze het voorschotbedrag hebben uitbetaald.

En wanneer komt er nu eindelijk duidelijkheid over de derogatie en de fosfaatrechtensystematiek? De aanhoudende onzekerheid maakt de boeren onrustig. Banken kunnen hen ook bepaald geen zekerheid verschaffen. Bij nieuwe calamiteiten in de politiek wordt het onderwerp over de verkiezingen, komend voorjaar, heen getild. Voor je het weet is de zomer van 2017 gepasseerd voordat een nieuw kabinet er werk van gaat maken.

Anderzijds zorgt de snelle melkprijsstijging voor nieuw optimisme in de wereld van het agrarische vastgoed en de grondmarkt. De woningbouw neemt weer een hoge vlucht en het fileprobleem wordt groter dan ooit tevoren, luidt de verwachting. In Nederland wordt er altijd geknabbeld aan het landbouwareaal, zeker als er ook weer grond gekocht gaat worden voor natuur. 

Heb je een tip, suggestie of opmerking naar aanleiding van dit artikel? Laat het ons weten
Regenradar
Powered by Agroweer
Reacties
12 reacties
Abonnee
Ronnie 5 December 2016
Dit is een reactie op dit artikel:
[url=http://www.boerenbusiness.nl//artikel/10872557/Hoe-lang-houdt-stilte-voor-de-storm-aan?]Hoe lang houdt stilte voor de storm aan?[/url]
Optimisme ??? Laten de melkveehouder eerst alle rekeningen maar eens betalen. Lijkt nergens op als je dat onderweg hoord !!!
dirk 5 December 2016
Pffff Ronny,wat moeten de varkenshouders dan na 8 jaar crisis niet zeggen...
Rfc lid 5 December 2016
@ronnie
Moet je ook maar eens voor dezelfde prijzen gaan werken, ik weet niet in welke sector jij zit... Maar ik wil wel eens horen hoe jij er voor staat na 2 jaar onder kostprijs te werken.

Wij zijn niet naar de bank geweest, hebben nog een paar achterstallige rekeningen... het heeft me wel mijn buffer gekost van 150k
Incl reservatie voor superheffings gelden... nu jij weer
Rfc lid 5 December 2016
Owja, als je één van de intensieve bent.
Dan heb je de afgelopen 30 jaar alleen in productie geïnvesteerd ipv beleggingen als land.
LEO 5 December 2016
Rfc lid schreef:
@ronnie
Moet je ook maar eens voor dezelfde prijzen gaan werken, ik weet niet in welke sector jij zit... Maar ik wil wel eens horen hoe jij er voor staat na 2 jaar onder kostprijs te werken.

Wij zijn niet naar de bank geweest, hebben nog een paar achterstallige rekeningen... het heeft me wel mijn buffer gekost van 150k
Incl reservatie voor superheffings gelden... nu jij weer


even kleine aanvulling op deze 'grote' prestatie: sinds mensenheugenis met staatsgift (quotum) een riante melkprijs gehad, aangevuld met een idioot hoge subsidie uit Europa.

nu, 2 jaartjes, gaat het wat minder en je slaat jezelf op de borst dat je nog achterstallige rekeningen hebt....
Abonnee
Ronnie 5 December 2016
Rfc lid
Het gaat mij er niet om of je twee jaar onder de kostprijs werkt. Boeren willen immers ondernemers genoemd worden. Dit is de nieuwe markt die wij graag wilden. De melk zal ook twee jaar boven de kostprijs uitkomen. Een vriend van mij heeft een loonbedrijf en 75 % van zijn melkveehouders loopt achter met betalen. Hoe zal u reageren als frc de 11 e niet betaald zonder iets te zegen ? en de eerst volgende maand ook niet !!Dan is het hek van de dam. Ik ben melkveehouder geen luxe stal 20.000 kg per ha en dus ook niet de grond van 70.000 euro gekocht. Koop mais van de buurman en lever hem de mest. En betaal hem daar ook nog voor. Goede relatie met de bank en die heeft ook bij gesprongen.Het is een keuze die de boer / ondernemer zelf maakt.
Varkenshouder 8 December 2016
VVD standpunt

Als ik het goed begrijp zou u graag zien dat er uitwisseling zou kunnen plaatsvinden tussen fosfaatrechten en varkensrechten. Wat de VVD betreft kan de uitwisseling van deze recht alleen als dit vanuit de betrokken sectoren zelf komt, zonder bemoeienis van de overheid.

CDA standpunt

Goedenavond,

SGP gaf het al aan “Staatssecretaris Van Dam en een Kamermeerderheid willen het helemaal aan de sector overlaten en steunen het nog niet”, omdat de varkenssector aangeeft het niet te willen zie ook http://www.boerderij.nl/Varkenshouderij/Nieuws/2016/3/NVV-en-LTO-Varkenshouderij-tegen-uitwisseling-fosfaatrechten-2778868W/
Daarom tussenvariant bedacht. Om de situatie iets los te trekken.
Wellicht in de toekomst.

Met vriendelijke groet,

J.L. (Jaco) Geurts
CDA Tweede Kamerlid

SP Standpunt


Titel Regels ten behoeve van een verantwoorde groei van de melkveehouderij (Wet verantwoorde groei melkveehouderij)
Citeertitel De mogelijkheid om varkensrechten van de hand te doen als melkveefosfaatrechten
Soort Motie
Datum 2016.04.14
Indiener Naam Partij Functie
E.M.A. Smaling SP Lid Tweede Kamer

Bron Datum Actie Soort Vergaderjaar Editie Nummer Start-pagina Eind-pagina
2016.04.14 Ingediend Handelingen II 2015 - 2016 077 9 15
2016.04.14 Aangehouden Handelingen II 2015 - 2016 077 9 24
2016.06.30 Aangehouden Handelingen II 2015 - 2016 103

Stemming Datum Uitslag
2016.06.30 Aangehouden

Tekst De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
overwegende dat zo'n 20% van de varkenshouders in financiële problemen verkeert;
verzoekt de regering om, met een plan te komen waarbij varkenshouders die dit willen, eenmalig de mogelijkheid wordt geboden om varkensrechten van de hand te doen als melkveefosfaatrechten, waarbij dit plan tevens verduurzaming dient en tegemoetkomt aan motie 21501-32 nr. 855 die de
regering vraagt te sturen op een omslag van kwantiteit naar kwaliteit van de productie,
en gaat over tot de orde van de dag.
Met vriendelijke groet,
Inez Staarink
SP Beleidsmedewerker Landbouw, Natuur, Dieren en Voedsel

SGP standpunt
Dank voor uw e-mail. We hebben verschillende keren gepleit om werk te maken van een tijdelijke regeling voor omzetting van varkensrechten naar fosfaatrechten dan wel een stoppersregeling voor de varkenshouderij (tbv melkveehouderij). Staatssecretaris Van Dam en een Kamermeerderheid willen het helemaal aan de sector overlaten en steunen het nog niet. We blijven ons best doen.

Met vriendelijke groet,

Hans Maljaars
Beleidsmedewerker Economische Zaken, incl. landbouw; Infrastructuur & Milieu

Dit zijn de standpunten die opzich positief staan tegen over omwisseling van rechten, zou voor beide sectoren een oplossing kunnen zijn.
POV saneringsplannen combineren met de plannen van de Fosfaatwetgeving Melkveehouderij, voor met name de knelgevallen die er zullen komen.
Krulstaart 9 December 2016
Niet ingrijpen in de markt.
Ieder lost zn eigen probleem op.
Varkenshouders gaan verwerken en rundveehouders zorgen dat ze weer netjes onder het plafond komen. Iedereen happy.
Lot 9 December 2016
De waarheid als een koe, krulstaart!! Niet teveel mee bemoeien. De markt doet zijn werk. Het zijn toch weer dezelfden die met de toegestoken gelden er vandoor gaan en het lost aan het einde niks op.
varkenshouder 9 December 2016
ik ben van mening geen fosfaat rechten van varkens naar melkvee mogelijk maken.mijn gezegde luid als ik later pensioen heb LIEVER ARM IN EEN BEJAARDEN TEHUIS ALS RIJK IN EEN LANDHUIS MET TUINMAN
Abonnee
kees 9 December 2016
De bank is weer goed in de prijs omhoog praten (eigenbelang)... ze weten heel goed wat er allemaal te koop gaat komen. Als de prijs zakt kan het de banken wel eens geld gaan kosten!!
geert 9 Januari 2017
De Rabobank koopt geen koeien,dit bericht is al achterhaald,de melkfabrieken gaan boetes geven als je meer melk levert dan voorgaande jaren,anders wacht iedereen nog op de rabobank en ondertussen maar lekker doormelken.
bas 10 Januari 2017
Dit heet hier op deze razende bol marktwerking weet u nog.Tot enkele jaren geleden aanbeden door de gehele melkveehouderij,Gewoon even zijn weg laten zoeken en helemaal niets aan doen,anders gaat dit nooit werken en blijf je de gelukzoekers sponsoren.
U kunt niet meer reageren.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Schrijf je in en ontvang elke dag het laatste nieuws in je inbox

Blijf op de hoogte

Schrijf je in en ontvang elke dag het laatste nieuws in je inbox