Laagste milieu-impact

Nederlandse boer koploper in milieubesparing

1 Augustus 2017 - 16 reacties

Geen enkele agrarische sector in de wereld heeft zo weinig impact op het milieu als in Nederland. Dat concludeert ABN Amro dinsdag 1 augustus in het rapport 'Agrarisch: Circulair van huis uit'. Doordat rest- en afvalstromen worden benut, de CO2-uitstoot wordt verlaagd en voedselverspilling wordt tegengegaan, scoort de sector hoge ogen. 

ABN Amro noemt circulariteit, de kringloop, als traditie van de Nederlandse agrarische sector. Met grondstoffen wordt zuinig omgesprongen om efficiënt te kunnen produceren. Het laag houden van de milieu-impact begint bij een hoge hectareopbrengst. Die is nergens ter wereld zo hoog.

Daarbij komt dat het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in 2015 meer dan gehalveerd is, ten opzichte van het gebruik in de jaren ‘80. Het antibioticagebruik in de veehouderij daalde tussen 2009 en 2016 met bijna 65%. Ook worden meer biologische middelen en natuurlijke vijanden ingezet.

42

procent

van alle hernieuwbare energie wordt door boeren opgewekt

Zeer lage CO2-uitstoot
Restproducten zijn een belangrijke grondstofstroom voor de diervoederindustrie. Ook plantresten worden gebruikt als grondstof voor onder andere bouwmaterialen, chemicaliën en kunststoffen. Biomassa wordt gebruikt om de CO2-uitstoot te verlagen. Ruim 42% van alle hernieuwbare energie in Nederland wordt door boeren opgewekt, terwijl zij zelf amper 5% van alle energie gebruiken. Sensortechniek en data-analyse helpt bedrijven om processen te verbeteren.

Anders financieren
De kredietverstrekker financiert nu veelal individuele agrarische bedrijven. In de toekomst ziet het mogelijkheden voor ketenfinancieringen. Deze verandering komt mede tot stand door de circulaire economie. Dat vraagt een andere wijze van financieren. Volgens ABN Amro biedt de landbouwsector nog veel perspectief voor rendabele verdienmodellen. Dat werpt ook wereldwijd zijn vruchten af. Door verspilling te beperken, en restproducten in te zetten, worden de kosten verlaagd en opbrengsten verhoogd.

Efficiënter werken kan met data van loonwerkers

Loonwerkers ondersteunen
Loonbedrijven zijn volgens de bank een belangrijke schakel in de landbouw. Met hun machines verzamelen ze veel data. Deze data kan worden gekoppeld aan gewasdata, die is vastgelegd door onder andere drones en satellietbeelden. Dat moet ervoor zorgen dat gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen efficiënter en nauwkeuriger worden ingezet. ‘Smart farming as a service’ noemt de bank dat. Naar eigen zeggen wil het hier ook een bijdrage aan leveren.

Heb je een tip, suggestie of opmerking naar aanleiding van dit artikel? Laat het ons weten
boerenbusiness.nl

Niels van der Boom

Niels van der Boom is senior redacteur akkerbouw bij Boerenbusiness. Hij bericht vooral over de aardappel- en granenmarkt. Wekelijks presenteert hij de Marktupdate Aardappelen.
Regenradar
Powered by Agroweer
Reacties
16 reacties
Karin 1 Augustus 2017
Dit is een reactie op dit artikel:
[url=http://www.boerenbusiness.nl/algemeen/artikel/10875382/nederlandse-boer-koploper-in-milieubesparing][/url]
Fijn dat er ook weer eens positief nieuws over onze sector is! Ik hoop dat organisaties als Wakker Dier, Varkens in Nood en de Partij voor de Dieren dit nieuws ook eens op hun sites presenteren!
bookeskook 1 Augustus 2017
Vergeet het maar rustig Karin, dat doen ze niet. Ze brengen alleen naar kritiek op de sector omdat dat hun bestaansgrond is. Alleen op die manier krijgen ze steun van de postcodeloterij, en daar leven ze toch van!
jpkievit 1 Augustus 2017
Als er 9 van de tien boeren gaan stoppen is green peace het doel bereikt
Als de clientiele de consument nog steeds weigertbom 50% meer te gaan betalen voor het voedsel is er geen toekomst voor de ned vakmensen
Jammer dan
Han Olff 2 Augustus 2017
Wat mij betreft is dit een zeer misleidend bericht. Zie hier mijn uitleg waarom
https://www.facebook.com/notes/han-olff/misleidende-stellingname-van-abn-amro-over-milieu-impact-nederlandse-landbouw/10212285036195373/
Bertus Buizer 2 Augustus 2017
Het uitdrukken van de milieu-impact per kg landbouwproduct (een heel ongebruikelijke, kortzichtige definiëring!) wordt vooral ook door ecomodernisten gedaan als alibi voor verdere intensivering en voor de input van chemische stoffen in de Nederlandse landbouw. Maar zij vergeten voor het gemak dat meststoffen en pesticiden die in het milieu terecht komen zich niet aan de grenzen van het boerenbedrijf houden.

Productieverhoging gaat in de gangbare Nederlandse landbouw gepaard met een verhoogde inzet van NPK-kunstmeststoffen. In combinatie met chemische pesticiden en toenemende bodeminklinking raakt de bodem in Nederland uitgeput (sporenelementen) en de bodemecologie verder aangetast. Daarbij zijn suikerbieten niet echt een voedingsgewas te noemen, terwijl daarvoor wel de betere grond wordt gebruikt. Zo'n gewas en ook de energieteelten dragen niet echt bij aan het tegengaan van voedselschaarste.

Wat betreft de voedselschaarste in Afrika: Europa (inclusief Nederland) gebruiken in Afrika circa 10 miljoen hectare landbouwgrond voor de voedselproductie Europa (incl. Nederland).

De verhoging van de productiviteit in de onbedekte teelten komt overigens eerder door de ontwikkelingen in de klassieke gewasveredeling dan door goed bodembeheer. Illustratief daarvoor is wel dat in de flevopolders de gewasopbrengsten ondanks de hogere opbrengstpotenties door de veredeling tegenwoordig niet meer stijgen (zie onderzoek van Louis Bolk Instituut / WUR).
bookeskook 2 Augustus 2017
Beste Bertus wou je nou beweren dat er in andere landen per hoeveelheid voedsel minder milieuvervuiling plaatsvindt? Of is het daar beter omdat het niet bij jou in de buurt is? Of doen ze daar alles biologisch?
En daar waar het gaat om uitputten van de natuurlijke bodemvruchtbaarheid moet ik je voor Nederland gelijk geven, maar denk je dat het in andere landen zoveel beter is?
Ook daar gelden net als hier bedrijfseconomische regels die er de oorzaak van zijn dat men wereldwijd neigt naar monoculturen. Dat gebeurt bij soja, mais maar ook rijst etc..
Als je dan denkt dat het beter gaat als de overheid de voedselproductie gaat reguleren en de economische regels buitenspel zet, dan wil ik je graag de voormalige oostbloklanden en hun voedselsystemen met hun onzekerheden in herinnering geven en hoe goed dat dat werkte!
Kortom Bertus ik vind dat we met z'n allen naar meer natuurgeintegreerde productiemethoden toe moeten en daar kan ook jij aan bijdragen. Maar trappen tegen de nu gangbare landbouw werkt contraproductief in de groei daar naar toe. Wat wel zou helpen is een Nederlandse overheid die het onafhankelijke onderzoek naar meer natuurlijke productiemethoden daadwerkelijk faciliteert en het niet laat bij wat show voor de buitenlandse buhne hoe goed Wageningen het doet, en er vervolgens in eigen land geen euro aan spendeert! Energie steken om dit besef in de politiek te laten doordringen kan veel productiever voor ons milieu uitwerken dan trappen op een hardwerkende en niet onwelwillende landbouwsector!
Michiel bus 3 Augustus 2017
Toffe reactie Berthus. Alleen snapt niemand dat. Mensen willen graag voor de gek gehouden worden. Ondertussen gaat sector belang voor volksgezondheid.
Berry 3 Augustus 2017
Aan de prijs van oa tarwe blijkt niets van voedselschaarste. Dan is het toch niet raar dat telers alternatieven zoeken zoals suikerbieten of energieteelten
Bertus Buizer 4 Augustus 2017
De milieu-impact van de teelt van GMO-soja in onder andere Zuid Amerika voor de Nederlandse import van eiwitrijk veevoeder (70% van het totaal excl. gras?) is bovendien niet meegerekend.
bookeskook 4 Augustus 2017
Beste Bertus, nou moet je ophouden met jamerren over afrika en zuid-amerika!
Als de afrikanen zelf de mouwen opstroopten hadden ze genoeg voedsel, geen zogenaamde ontwikkelingshulp nodig en de grond dus zelf hard nodig. Kwamen andere landen niet aan bod. Verder hebben die landen een politieke structuur waar ik, maar ook jij niets aan kunnen veranderen, en die dus in de hand werkt dat de oliestaten en aziaten er flink aan landjepik doen! In zuid-amerika kiezen wij er niet voor om GMO gewassen te telen, maar doen de boeren daar dat zelf.Ook daar zijn regeringen die de export van soja en mais hard nodig hebben om hun bevolking te vriend te houden en die boeren zelf moeten ook ergens van leven toch!
Kortom Bertus ik vind het ook allemaal niet leuk, maar ook jouw pensioenfonds zit vast ergens dingen te doen met jouw geld waar jij en ik niet vrolijk van worden, maar wou je dan afzien van je pensioen?
Kortom Bertus zolang de aardbol draait en we geld of iets anders gebruiken als ruilmiddel of we zelfs uberhaupt SAMENleven en ruilen zullen er dingen scheef lopen, is altijd zo geweest en zal wel zo blijven.
Kjol 4 Augustus 2017
Wat mij ontgaat aan Bertus zijn verhaal is wat zijn doel nu is. Het doel is misschien om in Afrika niets meer te verbouwen voor Europa?Het doel is misschien om de suikerbietenteelt te schrappen?Het doel is misschien om geen Nederlandse producten meer te telen?Het doel is misschien om in heel Europa alleen het hoogst nodige voedsel volledig biologisch te verbouwen en de voedselprijzen sky high te laten worden en daarmee de lagere inkomensgroepen te laten verhongeren.Graag hoor ik van Bertus wat hij nu echt wil, een plan van aanpak.
boer 4 Augustus 2017
Goede reactie Kjol. Inhoudelijke discussie is beter dan elkaar kleineren.
Bertus Buizer 4 Augustus 2017
@Bookeskook en @Kjol, goed, ik zal hier dan een poging wagen. Bedankt overigens voor jullie reactie.

Het doel van mijn reactie op bovenstaand artikel is om aan te geven dat en waarom de stelling dat de Nederlandse boer koploper is in milieubesparing niet klopt. Die stelling lijkt mij bovendien een volstrekt overbodig compliment aan de boer. Als je ook ziet vanuit welke hoek deze misleidende stelling vooral komt en wordt bevestigd - laat ik dit maar het establishment, het bankwezen en de agro-industrie noemen, dezelfde mensen ook die op winterbijeenkomsten de boeren over hun bol aaien - dan zouden de boeren mogen vrezen dat ze zich laten paaien, zo van, jongens, meisjes, mooi zo doorgaan. Wie uiteindelijk het beste pensioen voor zichzelf heeft opgebouwd, laat zich raden.
Nee, ik stel mij een Nederlandse land- en tuinbouw voor, die meerwaarde creëert uit wat de markt en samenleving vragen, duurzaam en toekomstgericht. Dat hoeft niet persé biologisch te zijn, maar op zijn minst wel zoveel mogelijk agro-ecologisch. De goede, maar ook dure arbeid, grond, kennis, machines, levende have, zoals zaden, poot- en plantgoed, vee, bodemleven, bestuivende insecten, roofvogels, en roofdiertjes, en andere belangrijke factoren als schone lucht en voldoende beschikbaar schoon water in Nederland maken dat we in plaats van bulk en overproductie (melk, suikerbieten...) op meer hoogwaardige (kennisintensieve) en natuur-
en milieuvriendelijke producten en teelten voor de lokale, nationale en Europese markt overstappen. Met overproductie heeft niet alleen de gesubsidieerde Nederlandse boer zichzelf te pakken, maar vooral ook het overgrote aantal collega's in Afrika, Azië en Zuid-Amerika. Zij krijgen doorgaans geen subsidie. Maar ze staan denk ik open voor goed zaaizaad, en geschikte methoden en technieken (voor teelt, bodem- en waterbeheer, ziektepreventie, productopslag, etc). We hebben het dan over honderden miljoenen boeren. Wij zouden elkaar kunnen versterken in plaats van beconcurreren.

We kunnen in Nederland gmo-vrije eiwitrijke gewassen telen. De marktvraag daarnaar groeit en we worden niet meer afhankelijk van landroof (in Afrika) en ontbossing (Afrika en Zuid-Amerika). Dit alles en nog veel meer vraagt van tijd tot tijd een omslag in denken.
Kjol 5 Augustus 2017
Exact datgene wat jij benoemt is momenteel al volop gaande, de route ernaar toe is misschien niet de route die jij voor ogen hebt maar vele wegen leiden naar Rome. Probleem op dit moment in de hele discussie is niet waar we naar toe gaan, maar juiste via welke weg we dit gaan bereiken. Wel moeten we nu in de gaten houden dat we het kind met het badwater weggooien want dan staan we met lege handen, de negatieve discussies die de landbouw vaak in het verdomhoekje plaatsen werken hierin zeer contraproductief.
Kjol 5 Augustus 2017
Wat in de media vaak onderbelicht blijft is de medogenloze houding die supermarkten innemen als een teler probeert milieuvriendelijker te telen. Mocht er vlekje oid als gevolg hiervan voorkomen op het geleverde product dan is het linea recta voor rekening van de teler. Deze zeer kwalijke houding van de supermarkten is een zware belemmering om te komen tot een andere manier van telen.
Roy 5 Augustus 2017
De markt die regelt het Bertus. Je verhaal dat we de verkeerde producten telen is dus onzin. Van eetbare producten als sla, kool, uien en wortelen was afgelopen jaar bijv al veel te veel in nederland.
Duurzaam en toekomstgericht ja. Zie de frietfabrieken met hun poolse aardappelen en de supermarkten die voor een cent bij een andere partij kopen. Dat zijn de afnemers van de producten, wil je een verandering dan zul je hen moeten aanpakken en niet hun leveranciers.
Markt 5 Augustus 2017
En wie draagt er bij aan de markt Roy?
U kunt niet meer reageren.

Wat zijn de actuele noteringen?

Bekijk en vergelijk zelf prijzen en koersen

Blijf op de hoogte

Schrijf je in en ontvang elke dag het laatste nieuws in je inbox