Co Scholten

Achtergrond Stikstofstemming

De modellenman preekt de stikstofpassie

27 Oktober 2023 - Klaas van der Horst - 3 reacties

In de rechtszaal is stikstofgoeroe Johan Vollenbroek sterker en overtuigender dan in een gewone discussie. Dat bleek in ieder geval tijdens een debat in Eemnes voor een zaal gevuld met boeren, bestuurders en politici.

Het sprak vóór Vollenbroek dat hij kwam, en hij werd netjes behandeld, maar tot echt debatteren kwam het niet. Vollenbroek deelde zijn visie op stikstofgebied en klimaat, gebaseerd op modellen en projecties, maar deed dat op een manier die geen tegenspraak duldt. Vollenbroeks woord is de enige waarheid.

Hoorbaar gesnuif
Beviel er iets niet in het verhaal van een andere spreker, dan volgde hoorbaar gesnuif vanaf zijn stoel. Werd hij in het debat met een onwelgevallig voorbeeld geconfronteerd, dan bracht hij een ander voorbeeld te berde.

De voorzitter van Mobilisation en Vereniging Leefmilieu trok wel verreweg de meeste aandacht en vragen, maar weinig van 'medegelovigen'. Hij praatte de zaal bepaald niet naar de mond, noemde Nederland qua stikstofuitstoot het smerigste land van Europa en de veehouderij in Nederland een sector die geen winst oplevert, maar die slechts een kostenpost is, deels bestaat bij gratie van 'spookhectares' elders op de wereld (voor soja en dergelijke) en die de rest van Nederland met de rotzooi laat zitten. Dat zorgde hier en daar voor woedende kreten, maar van Vollenbroek is de landbouw wel wat gewend.

Uitsluitend Aerius
Toen zijn opponent John Spithoven van Stichting Stikstofclaim met hem in gesprek wilde over stikstofdeposities in plaats van modelmatige emissieberekeningen kwam er geen antwoord. Vollenbroek erkent alleen Aerius. Ook in andere situaties gebeurde dat. Vollenbroek vertelde begrip te hebben voor de moeilijke (vergunnings)situatie waarin PAS-melders en veel andere boeren zitten, maar zei ook dat hij niet bereid is hen de helpende hand uit te steken. De enige rol van zijn organisaties en verbonden clubs is die van de overheid aan de wet houden, zo stelde hij. Tot zover de compassie.

Latente ruimte wil hij in beginsel ook niet erkennen. Op de vraag van Spithoven of passend beoordeelde latente ruimte toch stand zou kunnen houden, stemde hij met zichtbare tegenzin toe.

Grappige inconsistentie
Een grappig moment volgde toen Spithoven zijn opponent en diens metgezel Max van der Sleen betrapte op een tegenstrijdigheid. Vollenbroek c.s. willen een omslag naar een meer plantaardige landbouw en 75% minder vee, maar dat moet wel gebeuren binnen de Europese context, zei Vollenbroek. "Zonder de EU zijn we kansloos." Van der Sleen betoogde ondertussen dat de omschakeling en beperking van de veestapel de boeren toch een beter inkomen kan opleveren, omdat er veel lagere maatschappelijke kosten zijn en omdat Nederland eenzijdig minimumverkoopprijzen mag vaststellen.

Wij van Aerius
Vollenbroek en de zijnen houden, zoals genoemd, vast aan de huidige stikstofregels, op basis van Aerius en de strenge Nederlandse Kritische Depositiewaarde (KDW). De producent van Aerius deed er deze week nog weer een schepje bij op. Het RIVM maakte bekend dat het op basis van het eigen model moest constateren dat de stikstofreductie op natuur nog veel te langzaam verloopt.

Dan liever Duits
Zeker tot de verkiezingen zal er weinig veranderen aan deze situatie. Er worden evenwel steeds meer suggesties gedaan om de strenge Nederlandse stikstofregelgeving aan te passen. De Nieuwe Denktank, een onafhankelijke organisatie waar bij NSC veel sympathie voor bestaat, publiceerde afgelopen week een rapport waarin wordt gepleit voor het overnemen van de Duitse methodiek, met ook een veel minder strakke KDW.

NSC zelf geeft in het ook deze week gepubliceerde verkiezingsprogramma wel aan dat het een kleinere veestapel wil, met name in de intensieve veehouderij. Met modellen heeft de partij evenwel niet zo veel, zo valt te lezen.

Niet-coöperatieve omgeving
Vanwege de voortdurende stikstofimpasse speelt er in de landbouw nog iets. Dat is de al even lang aanhoudende onzekerheid bij veel bedrijven over de financieringsmogelijheden. Veel banken zeggen: geen vergunning, dan ook geen financiering. Maar dat niet alleen. Sommige banken zijn ook los daarvan nog extra voorzichtig. Misschien bepaalde redenen begrijpelijk, maar het helpt boeren niet verder. Wrang genoeg soms juist in een coöperatieve omgeving. In dat verband spreekt de overstap van de voorzitter van LTO Melkveehouderij Erwin Wunnekink boekdelen. Er is veel gesproken over de naam, misschien is korter stilgestaan bij wat de overstap zegt.

Heb je een tip, suggestie of opmerking naar aanleiding van dit artikel? Laat het ons weten

Klaas van der Horst

Klaas van der Horst is een gedreven volger van de zuivelmarkt en alles wat daarmee te maken heeft. Hij zoekt het nieuws en interpreteert de ontwikkelingen.
Regenradar
Powered by Agroweer
Reacties
3 reacties
Abonnee
Zeewind 29 Oktober 2023
Dit is een reactie op het Boerenbusiness artikel:
[url=https://www.boerenbusiness.nl/artikel/10906560/de-modellenman-preekt-de-stikstofpassie]De modellenman preekt de stikstofpassie[/url]
Aerius is een model waar men met Expert Oordeel aan de knoppen kan draaien. Bij vaststelling van KDW gebruiken de Ecologen ook een model om aan de knoppen te draaien en door wie? Jazeker door Expert s Oordeel. Vervolgens vergelijken deze Experts de empirische waarden met de model uitkomsten en vervolgens komt hun Oordeel altijd met een verlaging nl: of de lasgste empirische of de laagste modelwaarde. Hiermee werden in 2012 vaak verlagingen doorgevoierd van 25-45% op de KDW. Johan Vollebroek is blij met dit soort modellen: voor de rechters een echte kapwaarde voor zwart-wit benadering gebaseerd op gemanipuleerde Expert Ideotie!
Abonnee
Karel 29 Oktober 2023
Rutte en consorten geven ook eindelijk toe welke doodlopende weg ze instand gehouden hebben.
Abonnee
Louis Pascal de Geer 29 Oktober 2023
Goed verslag van Klaas van der Horst over wéér een gemiste kans om op een intelligente manier de Landbouw en Veehouderij, te beschermen tegen de aantijgingen schuldig te zijn aan het vervuilen van het milieu door de emissie en depositie van schadelijke verbindingen die een gevaar voor de Natuurgebieden zouden vormen. Niemand schijnt zich af te vragen hóe deze gebieden juist ontvankelijk te maken voor deze deposities, Weten wij nog wel hoe onze Natuurgebieden eruit hadden moeten zien? Zijn de mooie bloeiende paarse heidevelden "ongerepte Natuur" te noemen of werden zij destijds in stand gehouden voor legeroefeningen?
Kan het zo zijn dat de Natuur alle schadelijke verbindingen die er in de deken komen naar de zeeën en oceanen afvoert en dat onze metingen een resultaat zijn van een enorme transfer uit Midden en Centraal-Europa van deze schadelijke verbindingen die richting Noordzee en Atlantische Oceaan gaan?
Kan het zo zijn dat wij niet meer weten hóe gezond en lekker voedsel te produceren waar hier al waarschuwingen komen voor het gebruik van plantaardige olie (soja en zonnebloem) vanwege hun invloed op de menselijke gezondheid?
Weten wij nog dat melk wordt gevormd in de uier uit koeienbloed, is dat om te draaien in de industrie? Is melk niet véél en véél meer dan boter, kaas en wei en eiwit?
Realiseert de vleesindustrie de enorme kwaliteiten van "beefextract" wat een van de gezondste producten is die ik ken? Natuurlijk wil niemand meer naar de "Silent Spring" toestanden beschreven door Rachel Carsson die in de extreme intensieve dierhouderij van destijds actueel waren en helaas soms nóg zijn. Maar wél moeten vooral de verwerkende industrie zich afvragen of zij ALLE POTENTIËLE WAARDEN BENUTTEN EN BELONEN.
U kunt niet meer reageren.

Wat zijn de actuele noteringen?

Bekijk en vergelijk zelf prijzen en koersen

Achtergrond Stikfstofstemming

De boze blanke mannen zitten opeens links

Achtergrond Stikstofstemming

Stikstof lager op ladder kiezer, maar niet echt

Achtergrond stikstofstemming

Timmermans bindt thuis in en schaadt zijn imago

Achtergrond Stikstofstemming

Big data en kleine cijfertjes van het stikstofbeleid

Blijf op de hoogte

Schrijf je in en ontvang elke dag het laatste nieuws in je inbox