Kennispartner

Accon avm

acconavm adviseurs en accountants is een zelfstandige advies- en accountantsorganisatie in Nederland. Ondernemers krijgen ruimte voor ondernemen. Wij delen graag onze branchekennis en kennis van specifieke onderwerpen met u! Kijk voor meer artikelen en informatie over onze diensten op www.acconavm.nl.

acconavm

Webinar: grip op liquiditeit in onzekere tijden

Op 7 juli 2022 organiseert AgroVision in samenwerking met accon■avm een webinar. Het webinar gaat over agrarisch ondernemen in deze tijd, waarin prijzen van melk, graan, voer, energie en kunstmest door het dak schieten.
28 Juni 2022
bedrijfsopvolging Boerenbusiness bedrijfsovername

Bedrijfsovername in harmonie: samen om tafel

Hebt u een familiebedrijf? Dan spelen er bedrijfsbelangen én belangen van de familie. U wilt de harmonie behouden. Formeel afspraken maken is dan essentieel.
14 Juni 2022
acconavm

Hoge energieprijzen gevolgen voor SDE-subsidie

Het is u vast niet ontgaan: van veel zaken zijn de prijzen enorm gestegen. Zeker de door het dak schietende energieprijzen zijn volop in het nieuws. Hebt u als ondernemer SDE-subsidie (Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie) ontvangen? Dan kunnen deze prijsstijgingen gevolgen voor u hebben.
22 Februari 2022
acconavm

Investeren in uw bedrijf met de EIA, MIA en VAMIL

Bent u als agrarisch ondernemer van plan om in 2022 te investeren in milieuvriendelijke technieken en/of duurzame energie en energiebesparende middelen? Dan kunt u gebruikmaken van fiscale regelingen. Mits uw beoogde bedrijfsmiddel op de Energie- of Milieulijst van 2022 staat.
15 Februari 2022
acconavm

Stikstofnormen voor akkerbouwgewassen 2022

De hoeveelheid stikstof die u mag gebruiken op uw landbouwgrond staat vermeld in Tabel 2 (RVO: Stikstof landbouwgrond 2022). In een aantal situaties mag u méér stikstof gebruiken.
11 Februari 2022
acconavm

Herwaardering van landbouwgrond

Herwaarderen van landbouwgrond is mogelijk als zich een bijzondere omstandigheid voordoet. Vaak speelt het aangaan van een samenwerkingsverband of het wijzigen van de voorwaarden van een reeds bestaand samenwerkingsverband hierbij een rol, zoals blijkt uit de casus van vader Bas en zoon Freek.
25 Januari 2022
acconavm

Samenwerking in de akkerbouw

Samenwerkingen zijn van alle tijden, hoewel volledige integratie van (soms meerdere) akkerbouwbedrijven vooral de laatste jaren plaatsvindt. In deze blog vertelt accon■avm Bedrijfskundig Adviseur Peter Klompe hoe u deze samenwerking kunt optimaliseren. Zowel op het gebied van kostenbesparing als het optimaliseren van de omzet.
17 December 2021
tekenen contract handtekening Boerenbusiness

Wat als… Levenstestament en bestuursopvolging

U denkt er liever niet over na, maar wat als… u ziek wordt waardoor u niet meer in staat bent om beslissingen te nemen? Of overlijdt? Het geeft rust voor u en uw naasten als u afspraken maakt over (bestuurs)opvolging en (levens)testamenten.
3 December 2021
maandanalyse varkens - agri

Mestverwerkingsplicht 2021-Intensieve veehouderij

Het einde van het jaar is in zicht. Een goed moment om de balans op te maken. Hoe was het afgelopen jaar? Hebt u voldaan aan de mestverwerkingsplicht voor 2021? Beschikt u over voldoende dierrechten? Zo gaat u goed voorbereid het nieuwe jaar in.
25 November 2021
Coronavirus

Varkensbedrijf kan TVL vangen, maar begin op tijd

De huidige prijscrisis in de varkenshouderij, mede ontstaan door vraaguitval door de coronacrisis, maakt het voor een grote groep varkensbedrijven waarschijnlijk mogelijk de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) aan te vragen.
12 Oktober 2021
acconavm

Prinsjesdag, dit verandert voor u en uw onderneming

Ondernemen is in deze tijd beslist een uitdaging. Ingegeven door wet- en regelgeving en urgente thema’s als coronacrisis, stikstof- en klimaatcrisis wordt de maatschappelijke druk op bedrijven steeds groter. Impactvolle onderwerpen die ongetwijfeld ook dit najaar de politieke en economische agenda zullen domineren.
24 September 2021
acconavm

Ondernemerswebinar Prinsjesdag 2021

Ondernemen is in deze tijd beslist een uitdaging. Ingegeven door wet- en regelgeving en urgente thema’s als coronacrisis, stikstof- en klimaatcrisis wordt de maatschappelijke druk op bedrijven steeds groter. Impactvolle onderwerpen die ongetwijfeld ook dit najaar de politieke en economische agenda zullen domineren en op Prinsjesdag 2021 aandacht krijgen. Tegelijkertijd hebben we nog steeds een demissionair kabinet. Wat heeft dit najaar voor u in petto?
20 September 2021
koeien weidegang zon

Hoe benut u stikstofruimte: intern of extern salderen

Bent u als agrarisch ondernemer benieuwd naar de actuele kansen voor intern en extern salderen? Op 1 juli praten de specialisten van accon■avm u bij in een video-update. De belangrijkste juridische en strategische aspecten komen aan bod. U kunt uw vragen vooraf insturen.
22 Juni 2021
belastingdienst

‘Houd landbouwvrijstelling voor ondernemers in stand’

De landbouwvrijstelling moet in stand worden gehouden. Hiervoor pleit Lubbert van Dellen, commercieel directeur van Accon avm. Hij roept agrarische ondernemers op bij de politiek te onderstrepen dat de regeling nodig, effectief en relevant is. Zeker in deze periode.
20 Mei 2021
koeien weidegang grazen

Grondgebruik en samenwerking

Landbouwminister Schouten maakte vorig jaar in hoofdlijnen haar nieuwe mestbeleid kenbaar. Ze zet in op grondgebonden melkveehouderij. De precieze invulling ontbreekt nog. Toch kunt u als melkveehouder én als akkerbouwer al voorsorteren op de toekomst. Hoe wordt u grondgebonden in tijden van enorme grondhonger en hoge grondprijzen? Junior Juridisch Adviseur Rianne Bakker van accon■avm deelt enkele inzichten en nodigt u graag uit voor het webinar van accon■avm over dit thema.
13 April 2021

'Melkveehouder, houd moed in deze stikstofcrisis'

Het stikstofbeleid en het vonnis van de rechtbank Noord-Nederland geeft melkveehouders veel onzekerheid. Dat blijkt wel uit de vragen die zijn gesteld aan Lubbert van Dellen. De agrarisch marktdirecteur van Accon avm beantwoordt deze vragen uitgebreid.
27 Maart 2021
melkveebedrijf koeienstal Agrifoto3

Impact stikstofuitspraak groot voor melkveehouderij

De rechtelijke uitspraak over de stikstofuitstoot afgelopen vrijdag zet de innovatie in de Nederlandse melkveehouderij op slot. Dat is funest voor het zelfvertrouwen en het enthousiasme van melkveehouders om te innoveren, signaleert Lubbert van Dellen, Agrarisch Marktdirecteur bij Accon avm.
15 Maart 2021
acconavm

Uw focus voor de toekomst: wat is uw verdienmodel?

Als melkveehouder komt u er wellicht niet aan toe om na te denken over een ander verdienmodel. Toch is het verstandig om daar regelmatig bij stil te staan. Bedrijfskundig adviseur van accon■avm Hendrik Hijma deelt enkele inzichten met u én nodigt u graag uit voor het webinar over dit thema op aanstaande donderdag 18 maart.
15 Maart 2021
acconavm

Gecombineerde Opgave melkveehouderij 2021

Het is 1 maart geweest. Voor u als agrarisch ondernemer betekent dit dat u de Gecombineerde Opgave (GO) weer kunt indienen. Er zijn enkele wijzigingen ten opzichte van vorig jaar. Waar kunt u op letten in 2021? Wij leggen het u graag uit.
8 Maart 2021
acconavm

Uw focus voor de toekomst: Stikstof en vergunningen

Als agrarisch ondernemer wilt u nu bewuste en strategische keuzes maken voor de toekomst. Tegelijk is dat niet altijd makkelijk, gezien de ontwikkelingen in wet- en regelgeving. Passen uw vergunningen nog bij het toekomstplaatje van uw bedrijf?
11 Februari 2021
acconavm

Samenwerken en bedrijfsoverdracht

Als agrarisch ondernemer wilt u nu bewuste en strategische keuzes maken voor de toekomst. Tegelijk is dat niet altijd makkelijk, gezien de ontwikkelingen in wet- en regelgeving. Wat is uw focus voor de toekomst: samenwerken of bedrijfsoverdracht?
15 Januari 2021
acconavm

Herwaardering van landbouwgrond… juist nu!

Met de landbouwvrijstelling blijft waardestijging van landbouwgrond onbelast. Het herwaarderen van landbouwgrond houdt, in verband met de mogelijke afschaffing van de landbouwvrijstelling, de gemoederen al enkele jaren bezig. Heeft herwaardering op dit moment zin?
28 December 2020
melkveebedrijf koeien weidegang

Nieuwe Maatlat Duurzame Veehouderij biedt kansen

De nieuwe Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV 14) is gepubliceerd. De MDV 14 geldt voor zowel 2021 als 2022. Er zijn diverse wijzigingen opgenomen. De belangrijkste zaken zetten we voor u op een rijtje.
24 December 2020
pluimveehouderij Pluimveevlees

Mestverwerkingsplicht en dierrechten in 2020

Het einde van het jaar is weer in zicht. De balans voor de mestverwerkingsplicht en dierenrechten kan worden opgemaakt. Hebt u al voldaan aan de mestverwerkingsplicht voor 2020? En beschikt u over voldoende dierrechten voor 2020? Zo regelt u het goed.
23 December 2020
financieel euro

Maak het verschil: sorteer tijdig voor!

De toekomst ligt voor u! Maar uw fundament ligt in het verleden en is vaak bepaald door keuzes die u of uw voorgangers eerder hebben gemaakt, binnen de mogelijkheden die er toen waren. Maar: is uw onderneming voorbereid op de toekomst? Wat is nu écht belangrijk?
1 Oktober 2020
financieel euro

Prinsjesdag 2020 – Wat doet dat met uw veerkracht?

15 september 2020 was het Prinsjesdag. De adviseurs van accon■avm doken weer in de nieuwe aangekondigde plannen. In ons Veerkracht-dossier delen zij hun bevindingen, tips en advies voor uzelf en uw onderneming. Zodat u ook in deze bijzondere tijd én later uw eigen koers kunt blijven varen. Ongeacht welke ontwikkelingen op uw pad komen. En dóór kunt gaan met wat u écht belangrijk vindt, met uw doelen duidelijk in zicht.
29 September 2020
bemesting uitrijden

Vraag op tijd uw derogatievergunning aan

Sinds 3 augustus jongstleden kunt u een derogatievergunning voor 2020 aanvragen bij de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO). De aanvraagperiode loopt nog tot en met 4 september 2020.
19 Augustus 2020
Dossier

Overdracht fosfaat- en productierechten

Bent u van plan uw productierechten van varkens of pluimvee over te dragen? Of uw fosfaatrechten van melkvee? Denk eraan dat u binnenkort een aantal weken geen meldingen kunt doen. De Rijksdienst van Ondernemend Nederland (RVO) vernieuwt namelijk de formulieren en systemen die voor de overdracht nodig zijn.
18 Augustus 2020
aardappelen

Fritesaardappelteler: let op uw compensatie van RVO

Diverse aardappeltelers laten ons weten dat zij voorstellen ontvangen van hun verwerker(s) om problemen in de levering van aardappelen op te lossen. Ontvangt u ook zo'n voorstel? Neem dan direct contact op met uw accon■avm adviseur en voorkom dat u de compensatie van de RVO op het spel zet.
15 Mei 2020
acconavm

Dit is het moment voor een liquiditeitsbegroting

Steeds meer melkveebedrijven hebben liquiditeitstekorten. De melkprijs duikt sinds de coronacrisis onder het gemiddelde terwijl ondernemers de naweeën ondervinden van mooie winsten in 2019. Tijd om een liquiditeitsbegroting te maken en maatregelen te treffen. Accountmanager Carel Gosselink van accon■avm belicht de mogelijkheden.
10 Mei 2020
Neem contact met ons op
Angelique Nieuwenhuis Regiodirecteur
+31884468264
a.nieuwenhuis@acconavm.nl

Blijf op de hoogte

Mis niets en schrijf je in voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief