Kennispartner

BASF

BASF ziet het als haar verantwoordelijkheid om duurzame landbouw en een gezonde leefomgeving mogelijk te maken. Door nauw samen te werken met boeren en tuinders, landbouwprofessionals, onderzoekers en andere experts ontwikkelen we diensten en producten die daar actief aan bijdragen. We investeren in chemische en biologische gewasbescherming, oplossingen voor bodembeheer, plantgezondheid, ongediertebestrijding en digitale landbouwtoepassingen.

BASF

Duurwerking extra zekerheid tegen schimmels

De bestrijding van bladschimmels in granen is de basis voor opbrengstzekerheid. Telers waarderen bij de vlagbladbespuiting de fungiciden met een lange duurwerking. Op basis van de nieuwe actieve stof Revysol komen verschillende nieuwe fungiciden beschikbaar met heel specifieke kenmerken.
6 Mei 2022
BASF

'Enervin SC heeft prima gepresteerd in schema’s'

Het nieuwe fungicide 'Enervin SC' is afgelopen jaar in de praktijk in veel schema's getest. En met succes. Gewasbeschermingadviseurs zijn enthousiast, volgens Michiel Bosdijk. 'Enervin SC heeft goede kaarten om het wegvallen van mancozeb op te vangen.'
2 Mei 2022
BASF

'Uienvlieg te lijf met nuttige aaltjes'

Na successen in kassen en champignoncellen beproeft BASF momenteel de mogelijkheden voor biologische insectenbestrijding met nuttige aaltjes in buitenteelten. De aanpak van uienvlieg is naar verwachting in 2023 praktijkrijp. En meer toepassingen lonken.
26 April 2022
BASF

'Allstar: zacht op de knol maar hard op rhizoctonia'

Gebruikers van het rhizoctoniamiddel Allstar zijn enthousiast over de plezierige gebruikseigenschappen. En in proeven geeft Allstar bij herhaling meer knollen en kilo's in de verhandelbare maat.
13 April 2022
BASF

Vroege gele roest strak aanpakken

Gele roest grijpt de laatste jaren steeds vaker om zich heen. Een vroege aantasting kan forse schade veroorzaken. Een gerichte aanpak op T0 is effectiever dan 'smokkelen' met de T1-bespuiting.
29 Maart 2022
BASF

'Fungicide Scala werkt dus ook tegen koprot'

Naast de al bekende goede werking tegen bladvlekkenziekte en stemphylium blijkt Scala ook effectief tegen koprot. Mits vroeg gespoten kan het fungicide zich meten met een veel gebruikt referentiemiddel. 'Scala verdient een prominentere plek in fungicideschema's.'
24 November 2021
BASF

'Ook met weinig rhizoctonia brengt Allstar voordeel'

De resultaten op het belangrijkste BASF-proefveld met Allstar bevestigen de positieve uitkomsten van eerdere seizoenen. Maar de voordelen van het fungicide gaan verder dan het bestrijden van rhizoctonia.
17 November 2021
BASF

Peen profiteert lang van effectief fungicidenschema

Sterke fungicidenschema's beschermen niet alleen het loof tijdens het groeiseizoen maar werken door tot diep in de bewaring. De middelkeuze blijkt grote invloed te hebben op zowel de opbrengst als het uitvalpercentage. Bij een demo werd dit fraai in beeld gebracht.
4 Juni 2021
BASF

'Meer septoria dan afgelopen jaren'

“Het zijn de weersomstandigheden die bepalen welke graanschimmels in het voorjaar de overhand nemen”, aldus Bert Westhoff. “En dit jaar zijn de omstandigheden voor septoria een stuk gunstiger dan we de afgelopen jaren gewend waren.”
20 April 2021
BASF

Pyrethroïde blijft de basis tegen virus in pootgoed

Regelmatig spuiten met het pyrethroïde Sumicidin Super en olie is al decennialang een betrouwbaar wapen tegen overdracht van non-persistente virussen. Maar in dezelfde periode is de pootgoedteelt veel gevoeliger geworden voor virusproblemen.
18 Maart 2021
BASF

Rendement rhizoctonia bestrijding weer bevestigd

Na klinkende resultaten op zwaar besmette percelen blijkt rhizoctoniamiddel Allstar nu ook bij matige besmettingen prima te scoren. De pootgoedteler profiteert van meer kilo's, minder sorteerwerk en meer rust.
10 Maart 2021
BASF

Nieuw Phytophthora middel in aardappelen

BASF heeft een nieuw product tegen phytophthora ontwikkeld: Enervin SC. Dit middel heeft een uitstekende preventieve werking op phytophthora. Ook is Enervin SC regenvast en goed mengbaar met andere middelen. Henco Bouma, Cropmanager bij BASF, vertelt u hier meer over.
28 Oktober 2020
BASF

'Pootgoedteler moet er bovenop zitten!'

Het tegengaan van virusoverdracht vraagt dit voorjaar alle aandacht van de pootgoedteler. De uitgangssituatie is ongunstig en de luizen zijn al vroeg actief. 'Begin op tijd met selecteren en begin op het perceel met het hoogste risico', adviseert Bert Westhoff.
15 Mei 2020
BASF

Biodiversiteit en intensieve landbouw bijten elkaar niet

Wereldwijd groeit de vraag naar duurzamer geproduceerd voedsel. BASF ziet het als haar verantwoordelijkheid om - met behoud van voldoende rendement voor de telers – een nog duurzamere landbouw binnen een gezonde leefomgeving mogelijk te maken. Samen met tientallen agrarische ondernemers in negen landen werkt BASF binnen het Europese Farm Network aan behoud én herstel van de biodiversiteit, de ontwikkeling van precisielandbouw en bodemgezondheid.
21 April 2020
BASF

'Onder de streep telt het rendement!'

Over de noodzaak van rhizoctonia bestrijding is in de praktijk weinig discussie. Bij de keuze van het middel maken belangrijke details het verschil. Naast een goede werking spelen praktische zaken als oplosbaarheid en dosering. Maar het loont ook om naar verschillen in financiële opbrengst te kijken. Want onder de streep telt het rendement.
9 April 2020
BASF

Nieuw fungicide in groenten en kruiden

De bestrijding van schimmels is meestal een kwestie van het toepassen van een wisselschema met verschillende fungiciden. Vrijwel alle fungiciden hebben immers beperkingen als het gaat om het aantal bespuitingen of de maximale hoeveelheid actieve stof. Met de introductie van Dagonis SC ontstaan in meer dan 80 vollegrondsgroente- en kruidengewassen nieuwe mogelijkheden voor effectievere schema's.
26 Maart 2020
BASF

'Gele roest vraagt nú om actie van teler'

Na de vondst van vroege gele roest is het advies aan akkerbouwers om hun percelen grondig te inspecteren op deze schimmelziekte. “Zo vroeg in het seizoen is de natuurlijke resistentie van de plant nog onvoldoende. Gele roest kan in dit stadium forse opbrengstschade veroorzaken. Het is tijd voor actie.”
19 Maart 2020
BASF

Stel de graanoogst veilig met groeiregulatie

De graanteelt vervult een belangrijke rol in het bouwplan van veel akkerbouwers. Wanneer het de hoofdteelt is, legt de graanoogst de basis onder het inkomen. Maar ook op bedrijven waar graan mee rouleert in het bouwplan, levert het niet alleen een directe maar ook een belangrijke indirecte bijdrage aan het inkomen.
17 Maart 2020
BASF

Nieuwe kans om onkruid te bestrijden in suikerbieten

Door het wegvallen van middelen wordt de onkruidbestrijding in suikerbieten een steeds lastigere puzzel. Vooral contactmiddelen verdwijnen van het toneel. De herbicide Tanaris heeft zowel bodem- als contactwerking en is daarmee een welkome aanvulling voor de LDS-mix.
20 Februari 2020
BASF

Emissiescan nodig voor behoud middelen

Bij de toepassing van gewasbeschermingsmiddelen bestaat altijd het risico op ongewenste emissie naar het oppervlaktewater. Veel van die emissies ontstaan op het erf of door afspoeling van percelen. Reductie van deze emissies is van groot belang voor behoud van een breed middelenpakket.
14 Februari 2020

Nieuwe kiemremmer biedt alternatief chloorprofam

Het veelgebruikte chloorprofam mag alleen dit bewaarseizoen nog gebruikt worden als kiemremmer in de aardappelen. Een Europees besluit. Het relatief nieuwe middel 1,4SIGHT biedt telers een goed alternatief. Gezien de verschillen in toepassingsvoorwaarden adviseert BASF nu al ervaring op te doen.
25 September 2019
Gewastour BASF

'Signum sterk tegen alternaria en sclerotinia'

Signum doet zijn reputatie als een effectieve fungicide in de aardappelteelt nog steeds eer aan. 'In combinatieschema's tegen alternaria zie je het belang zelfs toenemen', meldt Bert Westhoff, aardappelspecialist bij BASF.
18 Juni 2019
Gewastour

Nu uien beschermen tegen valse meeldauw

Valse meeldauw vraagt in de uien elk jaar weer als eerste alle aandacht. Een effectieve bescherming kan worden verkregen door Acrobat DF tijdig preventief middels een schema toe te passen.
14 Juni 2019

Blijf op de hoogte

Mis niets en schrijf je in voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief