BASF

Aangeboden door BASF

Peen profiteert lang van effectief fungicidenschema

4 Juni 2021

Sterke fungicidenschema's beschermen niet alleen het loof tijdens het groeiseizoen maar werken door tot diep in de bewaring. De middelkeuze blijkt grote invloed te hebben op zowel de opbrengst als het uitvalpercentage. Bij een demo werd dit fraai in beeld gebracht.

Binnen twee maanden staat het schimmelseizoen in de peen alweer voor de deur. Vanaf medio juli kunnen meeldauw en alternaria flink om zich heen slaan en het productieapparaat van de peen verzwakken. Maar met de juiste middelenkeuze blijft het loof productief tot aan de oogst.

Sterk op meeldauw
Bij de schimmelbestrijding blijkt de middelkeuze grote invloed te hebben op zowel de verse opbrengst als het uitvalpercentage. Met Dagonis SC als relatief nieuw peenfungicide en Signum als bewezen 'gouwe ouwe' legde BASF afgelopen seizoen 2 interessante veldproeven aan op percelen in Marknesse en Dronten. Technisch productadviseur Kick van Saarloos vertelt: "De goede prestaties van Signum op meeldauw en alternaria kennen peentelers al langer, maar we wilden nu ook laten zien hoe goed Dagonis SC het doet op deze bladschimmels. En dat is gelukt." In de meeldauwproef scoorden Dagonis SC en Signum beide een werking van 95% of hoger. De marktreferentie, een middel op basis van difenoconazool en azoxystrobine, kwam tot 60%. Dagonis SC en Signum werden beide 2 keer gespoten in een schema dat eindigde met twee keer Scala; bij alle bespuitingen werd Promotor bijgevoegd.

Geïnfecteerde alternariaproef
Ook in de alternariaproeven lieten Dagonis SC en Signum mooie resultaten zien. "De proeven waren geïnfecteerd, dus de druk was hoog", herinnert van Saarloos zich. "Maar dat deed aan de prestaties niets af. Zowel Dagonis SC solo als Dagonis SC in een schema met Scala scoorden een alternariawerking van ruim boven de 70%, net als het Signum-schema. De marktreferentie kwam tot 60% werking. Voor de belangrijkste schimmels in de veldperiode zijn dus zowel Signum als Dagonis SC een uitstekende keuze."

De goede loofbescherming kwam ook overtuigend naar voren in de opbrengstcijfers. Zowel het schema met Dagonis SC als het Signum-schema kwam tot een meeropbrengst van 22% ten opzichte van onbehandeld. De marktreferentie haalde een meeropbrengst van 12%.

Uitval na koeling
De partijen peen van beide proeven zijn vervolgens 5 maanden opgeslagen in de koeling onder dezelfde condities. Medio mei werd het percentage uitval bepaald. De aangetaste peen, die grotendeels ten prooi was gevallen aan botrytis en sclerotinia, werd onlangs op aanschouwelijke wijze in Dronten gepresenteerd aan een aantal gewasbeschermingsadviseurs (zie foto). En ook hier gaven de BASF-fungiciden mooie resultaten. Wel waren er flinke verschillen tussen de proeflocaties. De partij uit Marknesse toonde zich sterker in de bewaring dan de partij uit Dronten. Van Saarloos: "In Dronten scoorde Signum met bijna 10% uitval het beste, gevolg door Dagonis SC met bijna 15%; het marktreferentiemiddel had 22% uitval." In Marknesse lagen de cijfers met 2,4, 3,8 en 6,3% een stuk lager maar de rangorde was dezelfde. Voor Van Saarloos is de conclusie dan ook helder. "Wil je van juli tot mei de beste bescherming tegen schimmels, dan is Signum nog steeds de eerste keuze. En Dagonis SC is nog steeds een hele goede tweede." Een van de aanwezige gewasbeschermingsadviseurs kon dat bevestigen. "Als je je peenschema begint met Signum, maakt het niet zoveel meer uit wat je daarna nog doet", verwoordde hij zijn eigen ervaring.

Bekijk hier de video voor meer informatie.

Uit partijen van gelijke omvang werden alle aangetaste penen naast elkaar uitgestald op wit doek. Signum en Dagonis SC presteren zichtbaar beter dan de marktreferentie.
Deze businesscase is powered by:

Blijf op de hoogte

Mis niets en schrijf je in voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief