Oogst van LG 31.205 bij LG ambassadeur Jan Nieuwenhuizen in Zevenhoven (Zuid-Holland) op 21 september.
Direct wordt een winterrogge vanggewas ingezaaid.
Mooie massale LG 31.205 in Helvoirt (Noord-Brabant) op 17 september. Vroeg rijp en toch een opbrengstpotentie van 22,3 ton droge stof per hectare op de Rassenlijst!
LG 31.205 in Sint Oedenrode (Noord-Brabant) op 19 september.