Tolsma

Aangeboden door Tolsma Grisnich

Geavanceerde voelsprieten vragen óók onderhoud

16 April 2021

Het hoogste bewaarrendement kan uitsluitend bereikt worden als de technische installatie up to date is. De signalen die de elektronische sensoren doorgeven aan de bewaarcomputer, moeten dus 100% juist zijn. Jaarlijks doormeten en bijstellen blijkt in de praktijk écht geen overbodige luxe te zijn.

Onderhoud van machines en apparatuur staat vaak ter discussie. Veelal doordat nut en noodzaak niet onderkend worden terwijl de kosten voor onderhoud juist wél heel concreet zijn. Toch is onderhoud van een bewaarplaats geen overbodige luxe. Dat komt doordat de technologie van zowel de koelinstallatie áls van de elektrische installatie in hoog tempo geavanceerder wordt. Het hoogste bewaarrendement (minimaal vochtverlies, maximaal behoud van kwaliteit) is alleen binnen handbereik als die techniek goed werkt.

Geavanceerde voelsprieten
De nadruk van onderhoud lag 'vroeger' vooral op alle mechanische onderdelen van een installatie. De focus is echter verschoven naar elektronica en sensoren. Deze zeer geavanceerde voelsprieten in de bewaring communiceren met de bewaarcomputer die bepaalde acties in gang zet om het gewenste bewaarklimaat te genereren. Dat komt heel precies. Minimale afwijkingen kunnen al snel grote nadelige effecten hebben op gewicht- en kwaliteitsverlies. Alleen een optimale meting van het klimaat kan deze situatie voorkomen. En ja…, die garantie is er alleen bij regelmatig onderhoud.

Probleemoplossend en doortastend
Voor de firma Mulder-Tulips in Rutten is jaarlijks onderhoud vanzelfsprekend. Zij willen elektrische storingen in het hoogseizoen uitsluiten om daarmee de continuïteit van de spoelerij en sorteerinstallatie te waarborgen. "Voor ons is het belangrijk dat we de hele verwerkingslijn op orde hebben en dat er in de zomer niet onnodig 10 tot 12 kippers staan te wachten om te lossen. Onderhoud zien wij dus voornamelijk preventief", aldus Mulder. De elektrische installatie van de sorteerlijn wordt jaarlijks doorgemeten en afgesteld door de specialisten van Tolsma Grisnich. Slijtgevoelige onderdelen worden gecontroleerd en na overleg vervangen. "De samenwerking met Tolsma Grisnich is prettig. De instelling van de medewerkers is probleemoplossend en doortastend. Ze weten waar ze het over hebben, komen op veel bedrijven en kunnen hun kennis inzetten om onze installatie optimaal te laten functioneren."

Wetgeving
Naast de praktische voordelen van koeltechnisch onderhoud, bepaalt ook wetgeving het aantal onderhoudsbeurten per jaar. Zo gelden er Europese eisen voor het aantal lekdichtheidscontroles dat jaarlijks uitgevoerd moet worden. Dit hangt af van het soort koudemiddel en het aantal kilo's waarmee de koelmachine is gevuld. Wat dit specifiek betekent voor uw koelinstallatie? Vraag het uw bewaaradviseur.

Tolsma Alert kijkt met u mee
Een groot aantal telers met moderne bewaarschuren kiest voor Tolsma Alert. Met dit abonnement hebben ze de zekerheid dat hun bewaarinstallatie deel uitmaakt van de online screening door bewaarspecialisten. Die monitoren de bewaarplaats en reageren proactief zodra een storing optreedt of een ongebruikelijke afwijking in de meetgegevens wordt gesignaleerd.

Geen onderhoud, dan niet verzekerd
Verzekeraars stellen veelal specifieke eisen ten aanzien van onderhoud aan de hand van de NEN3140 of Scope 10 norm. Tolsma-Grisnich biedt deze dienst aan. Afhankelijk van de leeftijd van de installatie en bewaarplaatsen wordt deze keuring elke 3 tot 5 jaar uitgevoerd. Tijdens deze keuringen wordt de nadruk gelegd op brandveiligheid van de installatie.

Aandachtspunten voor onderhoud

  1. Preventief onderhoud reduceert de kans op stilstand en (hogere) reparatiekosten.
  2. Reinig zelf regelmatig de condensor en luchtkoeler, dat verhoogt het rendement van de koelinstallatie.
  3. Check maandelijks het oliepeil van de compressor van de koelinstallatie.
  4. Elektronica en sensoren hebben ook onderhoud nodig.
  5. Verzekeraars eisen vaak periodiek onderhoud en keuring van de koel en elektrische installatie.
  6. Registreer tijdens het sorteer of bewaarseizoen alle (kleine) problemen zodat die niet vergeten worden tijdens het jaarlijkse onderhoud.
  7. Bestel tijdig nieuwe onderdelen zodat alles weer compleet is voor de start van het nieuwe seizoen
Deze businesscase is powered by:

Blijf op de hoogte

Mis niets en schrijf je in voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief