Eigen foto

Ruwvoertour Gras- Week 30

De eerste kuiluitslagen rollen binnen

28 Juli 2021

De eerste snede is inmiddels op veel plekken gemonsterd en wordt zelfs al gevoerd. De uitslagen liggen ver uit elkaar door de verschillende oogstmomenten. Voor een aantal melkveehouders wordt het dan ook een hele uitdaging om de eerste snede op te voeren. 

2021 kenmerkt zich door uit elkaar liggende oogstmomenten van de eerste snede. Binnen de Boerenbusiness Ruwvoertour is dat niet anders. Zo zagen we de eerste graspercelen gemaaid worden rond Koningsdag en volgde 2 weken later, rond hemelvaart, het volgende oogstmoment. Na daarna een natte en koude periode vond het volgende oogstmoment begin juni plaats. Dit heeft er voor gezorgd dat de verschillen van de eerste snedes groot zijn.

Eiwit tekort
Vooral de melkveehouders die in juni de eerste snede hebben gemaaid, kampen met een eiwittekort. Door het late maaimoment zijn er snedes van rond de 6 ton droge stof geoogst en is het eiwit in de plant flink verdund. Kuilen van 120 ruw eiwit komen dan ook veelvoudig voor. Een aanvulling van dure eiwitproducten is daarmee dan ook onvermijdelijk.

Om deze kuilen recht te trekken kan er gewacht worden met de eerste snede te gaan voeren, als dat mogelijk is. Een vijfde of zesde snede in september of oktober kan dan als bovenlaag en eiwitcorrectie op de eerste snede worden gekuild. Ruwvoervoorraad en plek op de eerste snede zijn daarbij dan wel een vereiste, maar een goede optie om het eigen ruwvoer goed te benutten. 

Ruwvoertour deelnemer Kusters
De kuiluitslag is ook binnen bij de Limburgse melkveehouder Silvain Kusters. Kusters behoorde bij de groep melkveehouders die rond Hemelvaart de eerste snede oogstte. In de sleufsilo die gemonsterd is, vinden we een combinatie van de eerste en tweede snede die boven op elkaar zijn gekuild. Beide snedes zijn apart gemonsterd en zijn hieronder weergegeven. Hoewel de eerste snede aan de vochtige kant is, is hij goed geconserveerd en is er geen sprake van boterzuur. Ook is de lage NH3-fractie van 7% opvallend. Kusters is dan ook zeker niet ontevreden.

Eerste snede Kusters 12/05/21  
Tweede snede Kusters 10/06/21
boerenbusiness.nl
Regenradar
Powered by Agroweer
Ruw eiwit ook matig in najaarsnede gras

Ruwvoertour Grasanalyse

Ruw eiwit ook matig in najaarsnede gras

Eerste graskuilen geven verrassend beeld

Ruwvoertour Gras

Eerste graskuilen geven verrassend beeld

Grasklaver zorgt voor goede eiwitaanvulling

Ruwvoertour Week 31

Grasklaver zorgt voor goede eiwitaanvulling

Schreeuwende vraag naar regen in het westen

Ruwvoertour Week 30

Schreeuwende vraag naar regen in het westen

Blijf op de hoogte

Mis niets en schrijf je in voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief