Met een Laverda maaidorser wordt bij akkerbouwbedrijf De Kleijberg in Eethen wintertarwe gedorst. Foto: W. de Raad
H. Lievaart uit Giessen is stro aan het persen na de tarweoogst. Foto: W. de Raad
Wintergerst dorsen in Zuid-Limburg. De stro zwaden zijn niet erg groot. De opbrengst ligt, net als van de korrel, dit jaar wat lager. Foto: I. Jacobs
Met 2 maaidorsers is loonbedrijf Steinbusch bij akkerbouwbedrijf Voncken in Eys aan het dorsen. Het stro is nog groen maar de korrel rijp. Foto: I. Jacobs
Onder gortdroge omstandigheden dorst loonbedrijf Coenen uit Montfort wintertarwe met hun Claas Lexion 570. Foto: D. van Heel
Wintertarwe dorsen met een New Holland combine van loonwerker John van Pol uit Maria Hoop. Foto: D. van Heel
Met 3 Claas combines dorst loonbedrijf Wieringa uit Espel graszaad in de Noordoostpolder. Foto: E. Koolhof
Groen gras is nog lastig te vinden. Hier is loonbedrijf De Gorter uit Veeningen op 14 juli nog een redelijke derde snede aan het hakselen. Foto: E. Koolhof
Grote stofwolken bij het zaaien van tagetes (afrikaantjes) bij Landgoed Scholtenszathe om aaltjes te bestrijden. Foto: E.J de Vries
Fendt combines zijn dun gezaaid maar enkele kilometers over de Duitse grens kun je ze al vinden. Foto: E.J de Vries