Het gewas op het perceel in Middenmeer (foto: 22-08-2018).
Aantal knollen van 1 plant op het perceel in Middenmeer (foto: 24-08-2018).
Het gewas op het perceel in Biddinghuizen (foto: 22-08-2018).
De knollen onder 1 plant op het perceel in Biddinghuizen (foto: 22-08-2018).
De knollen onder 2 planten op het perceel in Fijnaart (foto: 24-08-2018).
Het gewas op het perceel in Fijnaart (foto: 22-08-2018).
Het perceel in Hank (foto: 22-08-2018).
De knollen onder 1 plant op het perceel in Escharen (foto: 21-08-2018).
Het perceel in Escharen (foto: 21-08-2018).