Geheim overleg uitgelekt

Tegenstanders neonics corrumperen onderzoek

8 December 2014 - 20 reacties

Het verbod op enkele pesticiden, opgelegd door de Europese Unie als gevolg van wetenschappelijk onderzoek, wordt in twijfel getrokken nadat een geheime conversatie tussen deelnemende partijen uitlekte. Dat meldt The Times. Uit de geschreven conversatie blijkt dat deelnemers vooraf afspraken maakten over de manier waarop het onderzoek hun mening moest bekrachtigen.

Commissies gekleurd
bij onderzoek
pesticiden

Steeds meer pesticiden worden binnen de Europese landbouw verboden om de bijensterfte een halt toe te roepen. Tegenstanders, waaronder producenten van deze middelen, beweren echter dat het middelengebruik los staat van de hoge sterftecijfers. Een uitgelekte conversatie tussen de betrokken onderzoekers lijkt dat nu te bevestigen.

De Europese Unie stelde vorig jaar een tijdelijk verbod in op enkele pesticiden nadat de European Food Safety Authority aangaf dat het gebruik ervan een nadelig effect op de bijenstand heeft. Echter, tegenstanders hebben die claim altijd betwijfeld. Vooral het recente verbod op neonicotinoiden zorgt voor veel problemen bij koolzaadtelers in Groot-Brittannië en Duitsland.

In de uitgelekte papieren staat geschreven dat de wetenschappers bevooroordeelde auteurs wilden selecteren om een onderzoek te publiceren en deze te coördineren. Zo hoopten ze de wetgeving te beïnvloeden en pesticiden te verbieden. In de conversatie wordt vermeld dat de juiste auteur zou worden uitgezocht om te schrijven over de impact van pesticiden op insecten en vogels, op een zo’n overtuigend mogelijke manier. Een volgende publicatie moest oproepen tot een algeheel verbod.

De uitgelekte papieren werden samengesteld tijdens een vergadering in Zwitserland, gehouden in 2010. ‘Wanneer het ons lukt deze twee rapporten te publiceren zal dat een enorme impact hebben’, zo vermelden de notities. ‘Gevolgd door een campagne van het Wereld Natuur Fonds is het voor politici onmogelijk om het zogenaamde wetenschappelijk journaal te negeren.’ Twee Nederlanders waren bij het geheim overleg betrokken. Maarten Bijleveld van Lexmond, voorzitter van de Task Force systemische pesticiden, en Piet Wit, voorzitter van de ecosystems management commissie van de International Union for Conservation of Nature. Die laatste partij bestaat uit een netwerk van wetenschappers en natuurorganisaties. Bijleveld van Lexmond is tevens medeoprichter van het WNF in Nederland.

De taskforce bracht in juni van dit jaar een rapport uit waarin wordt beweerd dat neonicotinoiden ‘significante schade aanbrengen aan een breed scala van nuttige insecten en de grootste boosdoener zijn bij bijensterfte.’ In het rapport staat verder dat de taskforce het gebruik van neonicotinoiden gefaseerd wereldwijd wil verbieden. Dit resulteerde uiteindelijk in een tijdelijk verbod van twee jaar binnen de EU, die in december 2013 van kracht werd.

Volgend jaar worden de gevolgen van het verbod beoordeeld aan de hand van resultaten afkomstig uit proefvelden. Een derde partij ziet hierop toe. Boeren hopen dat deze resultaten zullen aantonen dat het gebruik van neonicotinoiden niet leidt tot extra bijensterfte.

Volgens Nick von Westenholz, algemeen directeur van de Crop Protection Association, wordt het werk van de taskforce door activisten verdedigd als totaal onafhankelijk en uiterst betrouwbaar onderzoek. ‘Uit dit document blijkt dat de groep eerst hun conclusies trok en vervolgens pas onderzoek ging doen om hun argumenten kracht bij te zetten. Ik hoop dat beleidsmedewerkers deze gegevens in het vervolg met de nodige voorzichtigheid zullen beoordelen.’

Volgens Piet Wit, een van de betrokkenen, zijn de uitgelekte notities inderdaad correct, maar hebben de onderzoekers zich hierdoor niet laten leiden. Maarten Bijleveld van Lexmond blijft erbij dat de taskforce onafhankelijk en onpartijdig is.

Ziektedruk - Bruine roest
Powered by Agroweer
Reacties
20 reacties
amigo 8 December 2014
Dit is een reactie op dit artikel:
[url=http://www.boerenbusiness.nl/granenmarkt/artikel/10861027/Tegenstanders-neonics-corrumperen-onderzoek]Tegenstanders neonics corrumperen onderzoek[/url]
t zou mooi zijn wanneer de landelijke dagbladen dit soort nieuws ook es publiceerden!
Henk Tennekes 8 December 2014
De strategie van de IUCN om een verbod op de neonicotinoïden te bewerkstelligen was o.a. gebaseerd op mijn ontdekking, gepubliceerd in het vaktijdschrift Toxicology, dat deze stoffen bij geleedpotigen, waaronder ook bijen, dezelfde dosis-werkingsrelaties vertonen als genotoxische carcinogenen (kankerverwekkende stoffen), waarvoor geen veilige blootstellingsniveaus kunnen worden gedefinieerd. Gevreesd moest worden dat de wijdverspreide milieuverontreiniging met deze stoffen de ongewervelde dieren zou uitroeien waardoor de voedselketen wordt gebroken en daarmee vissen, vogels, vleermuizen, egels, amfibieën en reptielen door een gebrek aan eiwitrijke voeding ernstig zouden worden bedreigd. Er is geen enkele reden aan de integriteit van de IUCN te twijfelen. Integendeel, de IUCN verdient alle lof voor haar handelingen, want inmiddels is het gigantische verlies aan biodiversiteit voor iedereen zichtbaar.
amigo 8 December 2014
hoi henk,
zodra het over de neo's gaat, reageer jij weer. je weet er blijkbaar veel vanaf. Kun je me uitleggen waarop je de volgende uitspraak van jou baseert?

" Er is geen enkele reden aan de integriteit van de IUCN te twijfelen. "

Volgens mij maakt de ontdekking van "The Times" duidelijk dat er wél redenen zijn.......
klaas 8 December 2014
Volgens mij zijn gewasbeschermingsmiddelen er niet voor de boer maar voor de consument om goedkoop voedsel te krijgen. Zolang er maar een level playing field is in de wereld moeten we ons er niet te druk om maken. Minder productie voor veel meer geld. alleen zal dat niet getolereerd worden door de politiek want duur voedsel geeft onrust.
Henk Tennekes 8 December 2014
amigo, als U mijn reactie nog eens door wilt lezen, moet toch wel duidelijk zijn waarop deze uitspraak gebaseerd is. Of zou U liever zien dat deze organisatie met de handen over elkaar gaat zitten terwijl zich een natuurramp voltrekt? We zijn meer dan 400 miljoen vogels kwijtgeraakt in Europa sinds de invoering van deze stoffen.
amigo 8 December 2014
sorry henk,
maar dat is geen antwoord op mijn vraag.
je maakt het zelfs nog bonter door te suggereren dat die vogels verdwenen zijn vanwege de neonicotinoiden.

de vogelbescherming publiceerde onlangs een andere reden: zij denken dat de afname van de vogelstand oa komt door het hoge kunstmestgebruik.
gelukkig hebben zij meer verstand van vogels dan van landbouw, haha.

Maar nog even concreet terug naar jou. Ik vroeg:

Kun je me uitleggen waarop je de volgende uitspraak van jou baseert?

" Er is geen enkele reden aan de integriteit van de IUCN te twijfelen. "

daarop heb je volgens mij geen duidelijk antwoord gegeven
Henk Tennekes 8 December 2014
amigo, als er overduidelijke indicaties zijn dat milieuverontreiniging met neonicotinoiden een natuurramp zal veroorzaken, is het toch volkomen logisch dat de IUCN (International Union for Conservation of Nature) hiertegen iets onderneemt? En ik ga echt niet meer in op uw opmerking dat ik het te bont maak door te wijzen op keiharde feiten, die inderdaad door de agrolobby worden genegeerd.
erik 8 December 2014
indicaties zijn nog geen bewijzen. Al zou het waar zijn, je wilt zo niet in de publiciteit komen. Dat gaat ten koste van je geloofwaardigheid en integriteit.
Hoe harder men roept, hoe groter de waarheid van het verhaal is.
Henk Tennekes 8 December 2014
Erik, U heeft weinig begrepen van de grote belangen die op het spel staan. Met deze stoffen worden miljarden verdiend. Dan heb je er wat voor over tegenstanders het leven zuur te maken. Maar de tijd zal het leren wie het bij het rechte eind had.
amigo 8 December 2014
Henk,
heb ik nóg geen antwoord op mijn vraag. Of bedoel je met integriteit "het opkomen voor een (in jouw ogen) goede zaak"?
ik versta onder integriteit de eigenschap dat je eerlijk en betrouwbaar bent.
Ik hoop dat je kunt begrijpen dat ik na de ontdekkingen van The Times grote vraagtekens zet bij "betrouwbaar" als het gaat om het IUCN?
Kun je me uitleggen waarom jíj niet twijfelt aan haar integriteit?
Want dat is wat ik je steeds vraag.............
erik 8 December 2014
Beste Henk, ik begrijp heel goed wat er op het spel staat. Het gaat niet om miljarden, maar wel om (Serieus veel) geld. Een weldenkend mens gaat dit niet zomaar gebruiken, omdat de consument een goedkoop product op zijn bord wil hebben. Ik ben zelf al bezig om mijn insecticide gebruik in zijn totaliteit te verminderen. Dit neemt niet weg dat als dit artikel klopt de integriteit van dit orgaan wel degelijk ter discussie staat, ongeacht de middelen schadelijk zijn of niet, tot dit soort handelen hoor je je niet te verlagen. Zeker niet als internationaal instituut. Ik hoop dat jij nu eens begrijpt waar hier op gedoeld wordt. Als dat niet zo is dan zou ik me maar weer lekker in gaan graven voor het achterhoede gevecht en dan lezen we de uitkomst van die onderonsjes wel weer in The Times
blij 8 December 2014
ben blij dat henk niet bij het CTGB werkt. Die organisatie beoordeelt alle gewasbeschermingsmiddelen in NL in opdracht van de overheid.Daarvoor gebruiken ze betrouwbare cijfers en geen gekleurde. zij laten zich gelukkig niet beinvloeden door organisaties en mensen die een kruistocht tegen bijv de neonicotinoïdes houden.
petatje 8 December 2014
Maak er niet te veel woorden aan vuil en google henk tennekens en zijn loopbaan eens. Dan snap je wat ik bedoel.
Henk Tennekes 9 December 2014
amigo schreef:
Henk,
heb ik nóg geen antwoord op mijn vraag. Of bedoel je met integriteit "het opkomen voor een (in jouw ogen) goede zaak"?
ik versta onder integriteit de eigenschap dat je eerlijk en betrouwbaar bent.
Ik hoop dat je kunt begrijpen dat ik na de ontdekkingen van The Times grote vraagtekens zet bij "betrouwbaar" als het gaat om het IUCN?
Kun je me uitleggen waarom jíj niet twijfelt aan haar integriteit?
Want dat is wat ik je steeds vraag.............
Henk Tennekes 9 December 2014
Amigo, ik voelde me na mijn ontdekking van 2009 als wetenschapper gedwongen en verplicht aan de bel te trekken. Dat heb ik naar eer en geweten gedaan met publicaties (peer-reviewed) in gerenommeerde vaktijdschriften en met mijn boek "Disaster in the Making". Mijn CV kunt U downloaden van www.toxicology.nl. Als U twijfels aan mijn wetenschappelijke integriteit en betrouwbaarheid heeft vraag ik U met steekhoudende argumenten te komen en niett alleen te baseren op een artikel in The Times, dat zeer waarschijnlijk werd ingefluisterd door belanghebbenden. Ik ben grootvader en maak me zorgen over de wereld van morgen waarin mijn kleinkinderen moeten leven. Dat is volkomen legitiem. Ik zie deze berichtgeving als een ordinaire laster campagne tegen mensen die voor de goede zaak strijden.
erik 9 December 2014
Beste Henk, je punt is duidelijk. Zet nu dan ook energie in om bijvoorbeeld met alternatieven te komen in plaats van alleen te verbieden. In de uien kun je goed wegkomen met steriele insecten techniek (nog goedkoper dan insecticide coating en effectiever). Wat ik wel in deze discussie mis is het verstorende effect van GSM zendmasten op de bijen, maar niemand wil meer zonder, dus dat verbieden we niet.
Wij zijn gebruiker van de door jou verguisde middelen, die naar mijn mening mits goed toegepast een toegevoegde waarde in de landbouw hebben.
Mijn moraal, laten we energie steken in alternatieven ipv. elkaar zwart te maken.
Henk Tennekes 9 December 2014
Beste Erik, dat ben ik grotendeels met U eens. We doen er goed aan naar alternatieven te zoeken en voedingsmiddelen met en niet tegen de natuur te produceren. Dat is zoals ik goed rentmeesterschap ook begrijp. Ook onze kleinkinderen moeten kunnen genieten van een jubelende veldleeuwerik en de schitterende ortolaan moet weer de karaktersoort van het cultuurlandschap op de hoge zandgronden worden.
Henk Tennekes 9 December 2014
Beste Erik, dat ben ik grotendeels met U eens. We doen er goed aan naar alternatieven te zoeken en voedingsmiddelen met en niet tegen de natuur te produceren. Dat is zoals ik goed rentmeesterschap ook begrijp. Ook onze kleinkinderen moeten kunnen genieten van een jubelende veldleeuwerik en de schitterende ortolaan moet weer de karaktersoort van het cultuurlandschap op de hoge zandgronden worden.
Willem 24 Januari 2016
Het artikel in The Times gaf in mijn optiek alleen aan dat die onderzoekers een idee hadden van de uitkomst, gebaseerd natuurlijk op eerdere onderzoeken. Nergens werd gesteld dat er onjuiste resultaten gevonden waren. Wat mij nog meer zorgen baart is gebruik van allerlei gif op bloembollenvelden, of uberhaupt bloemen: ziet er leuk uit maar wekelijks spuiten tegen van alles en nog wat, dan ga ik er niet naast wonen. Helaas moet ik daarom afzien van bouwgrond voor een huis. Ondertussen wordt het milieu in de bollenstreek volgespoten. 25 geleden werkte ik in een industrie die ook wat bestrijdingsmiddelen had (dat noemen ze liever gewasbeschermingsmiddelen maar is even giftig) Ik ken maar 1 product dat redelijk veilig is, maar dan afgezien van de oplosmiddelen, en werkelijke probleem is de monocultuur. Zodra het om geld gaat wordt alles anders! follow the money zou ik zeggen. De overheid grijpt nog veel te weinig in, en ik vind het een raadsel dat er in Wageningen niet duidelijkere standpunten ingenomen worden.
bookeskook 24 Januari 2016
Laten we het eens hebben over medicijngebruik bij mensen. Jij slikt natuurlijk nooit geen enkel tabletje en al zeker neem je nooit een antibioticakuur.
Hoe huichelachtig kan de mens zijn, vraag maar eens wat ze bij de rioolwateringzuivering niet verwijderd krijgen en zo de natuur in loopt. Of is daar geen stem mee te winnen?
Abonnee
erik 24 Januari 2016
in plaats van altijd naar anderen te wijzen, is het volgens mij heel goed als we eerst naar ons eigen handelen kijken en de effecten daarvan, voordat we anderen gaan beschuldigen.
Als iedereen eerst verplicht wordt om zijn eigen tekortkomingen te erkennen voordat we iemand anders ergens van beschuldigen hadden we heel wat minder discussie over dit soort onderwerpen.
En kunnen weons gaan richten op oplossingen
U kunt niet meer reageren.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Mis niets en schrijf je in voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief

Ban op neonicotinoïden in landbouw blijft van kracht

Nieuws neonicotinoïden

Ban op neonicotinoïden in landbouw blijft van kracht

Vertrouwen Britse bietenteler keldert

Nieuws Suikerbieten

Vertrouwen Britse bietenteler keldert

Britse neonics-ontheffing in bieten wankelt

Nieuws Suikerbieten

Britse neonics-ontheffing in bieten wankelt

Geen ontheffing Cruiser, Cosun teleurgesteld

Nieuws Neonics

Geen ontheffing Cruiser, Cosun teleurgesteld

Blijf op de hoogte

Mis niets en schrijf je in voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief