Voor ruilverkaveling en natuur

Provincie Gelderland koopt 70 hectare landbouwgrond

21 Maart 2016

Gedeputeerde Jan Jacob van Dijk tekende op 14 maart een koopcontract met verkopende boeren. Daarmee heeft de provincie Gelderland ruim 70 hectare landbouwgrond aangekocht in het gebied Rijnstrangen. Met de aankoop moet de verkaveling in het gebied verbeterd worden. Een gedeelte wordt omgezet in natuurgebied.

De provincie wil percelen ruilen met boeren in het gebied, zodat zij meer aaneengesloten kavels hebben. Dat moet betere economische kansen voor de bedrijven bieden. Deze plannen vallen onder het project Verkavelen door Groei in de Rijnstrangen. De provincie heeft – samen met het waterschap, de gemeente Rijnwaarden en Rijkswaterstaat – plannen voor de aanleg van natuur, water, wegen en een haven in het gebied.

Het gebied is een belangrijk onderdeel van Natura 2000, waar door boeren al jaren over wordt gediscussieerd. In totaal is daarvoor 100 hectare grond nodig, bovenop 600 hectare die al is verdwenen bij eerdere landinrichtingsprojecten. Hoeveel de provincie voor de 70 hectare heeft betaald is niet bekend gemaakt.

Regenradar
Powered by Agroweer
Ravage aan gewassen na overstromingen

Inside Weer

Ravage aan gewassen na overstromingen

Gelderland schrapt stikstofgevoelige grond

Nieuws Stikstof

Gelderland schrapt stikstofgevoelige grond

Blijf op de hoogte

Mis niets en schrijf je in voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief