Vijf vragen aan Hanny van Geel

Vrije handelsverdrag EU en VS over rug van boer

15 April 2015

De handelsovereenkomst tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten die dit jaar zijn beslag moet krijgen, geeft de grote internationale bedrijven meer macht terwijl familiebedrijven eronder gaan leiden. ‘Vrije handel klinkt leuk, maar het geeft alleen de multinationals de vrijheid de agenda te domineren’, aldus Hanny van Geel, bestuurslid bij de European Coordination La Via Campesina. Dit is een wereldwijde organisatie waar boeren zich in hebben verenigd.

Als we de berichtgeving vanuit de overheid moeten geloven over het Transatlantic Trade & Investment Partnership (TTIP), dan kunnen Nederlandse consumenten en bedrijven bijna alleen maar profiteren van het handelsverdrag. Wat is er op tegen?
‘Het raakt boeren en consumenten in de EU en in de VS rechtstreeks. Die lijden onder het verdrag. Vrije handel is in het voordeel van het landbouwbedrijfsleven, niet van de individuele boer en burger. Een polderboer met 80 hectare gaat het ook merken.’

Welke agrisectoren zijn de dupe?
‘De melkveehouderij kent er voordeel van, maar de grote verliezers van deze overeenkomst zijn varkens- en pluimveehouders. Ook akkerbouwers zullen de nadelen ervan ondervinden. Vrijhandel is alleen te beantwoorden met schaalvergroting en grote financiële druk. Nederlandse boeren storten zich een race waarin uiteindelijk velen het onderspit delven. Er verdwijnen wekelijks vijf boerenbedrijven. Dat is veel. In Brussel strijden we vrijdag voor het behoud van die bedrijven. We willen geen investeerders die de grond kopen.’

Het doel van TTIP is het verbeteren van markttoegang door importtarieven af te bouwen of af te schaffen en onnodige belemmeringen weg te nemen. Dat stimuleert toch de voor ons land belangrijke export?
‘Het verdrag is niet bedoeld om boeren een eerlijke prijs te geven, maar puur om multinationals en de wereldhandel over voldoende grondstof te laten beschikken. Ook al exporteert FrieslandCampina veel, wil dat niet zeggen dat de boer er beter van wordt. Grootschalige landbouwbedrijven zoals machinefabrikanten en toeleveranciers van zaden en kunstmest profiteren, maar het dwingt boeren in een klem. In Nederland zie je dat al gebeuren doordat jongeren moeilijk een bedrijf kunnen starten of overnemen.’

U bent duidelijk tegen dit akkoord met de VS, omdat het volgens u niet in het belang van boeren is, maar LTO spreekt zich niet zo uit.
‘Dat begrijp ik ook inderdaad niet. Het is erg dat een belangenorganisatie het accepteert. Zij rekenen met de voordelen voor de verwerkende industrie en coöperaties. Het is vreemd dat zij een beleid volgen voor de 10 procent van de bedrijven die er over 20 jaar nog is. Dat verlies van banen zal een grote klap geven. Een boerderij is ook een baan en tel daarbij de werkgelegenheid eromheen.’

Is dat het of zijn er nog meer kritiekpunten?
‘Het gaat er vooral om dat het handelsverdrag de grote internationale bedrijven meer macht geeft terwijl familiebedrijven en het midden- en kleinbedrijf eronder gaan leiden. Vrije handel klinkt leuk, maar het geeft alleen de multinationals de vrijheid de agenda te domineren. Dat gaat verder dan je denkt, want zij kunnen ook regeringen aanklagen als een landsmaatregel ten nadele van de toekomstige winst is. Dat gebeurt in Uruguay waar de sigarettenindustrie het niet eens is met de gezondheidswaarschuwingen op pakjes sigaretten en daarom de regering aanklaagt. De vrees is dat die aanvallen ook op andere gebieden plaatsvinden. Dan kan bijvoorbeeld Syngenta belemmeren dat wij een bepaald gewasbeschermingsmiddel verbieden. Een ondemocratische situatie waardoor sommige landen bij voorbaat al afzien van nieuwe wetsvoorstellen.’

Vrijdag voert La Via Campesina actie tegen TTIP in Brussel. Met een tour langs de grote lobbykantoren in Brussel die mede-initiatiefnemer van de handelsverdragen zijn, hoopt Van Geel duidelijk te maken dat er wordt geprofiteerd over de rug van Europese, Amerikaanse en Canadese boeren.

Regenradar
Powered by Agroweer

Nieuws Aardappelen

Klimaatverandering maakt aardappelteelt riskanter

Nieuws Methaan

Zeewier voor Amerikaanse koeien als methaanremmer

Nieuws Inflatie

Zuivelprijzen aanjager van hoge inflatie in Canada

Analyse Aardappelen

Aardappelareaal VS 2022 opnieuw historisch laag

Blijf op de hoogte

Mis niets en schrijf je in voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief