Zoeken naar lichtpuntjes op akkerbouwmarkten

Shutterstock
Akkerbouw

Marktdossier Oktober 2020

De uienmarkt blaakt vooralsnog van het positivisme en kent goede cijfers om dit te onderbouwen. De tarwemarkt heeft een heftige maand achter de rug en moet op zoek naar nieuwe inzichten. De consumptie- en pootaardappelmarkten zijn helaas somber gestemd nu nieuwe lockdowns de orde van de dag zijn. Een uitgebreide analyse van de akkerbouwmarkten vindt u in de video. In het marktdossier kunt u de belangrijkste artikelen van de afgelopen maand teruglezen.

30 Oktober 2020

Aardappelen

Vertrouwen komt te voet, maar gaat te paard

Waar een paar weken geleden de aardappelmarkt voorzichtig optimistisch gestemd raakte, is deze stemming inmiddels helemaal weg. Hoe komt dat en wat zijn de verwachtingen?
30 Oktober 2020

Rente

Banken werken aan financieel kerstcadeau

Het economisch herstel dat in het derde kwartaal krachtig van de grond kwam, heeft door het tweede coronagolf en lockdown-achtige maatregelen in heel Europa de wind van voren gekregen. Dit zegt Christine Lagarde, president van de ECB. Volgens haar is de dienstensector overduidelijk aan het vertragen. En dat is een belangrijke opmerking. 
30 Oktober 2020

Uienmarkt

Vraag naar Nederlandse uien blijft aanhouden

De deze week gepubliceerde oogstraming van het CBS geeft een indicatie van het aantal uien dat dit jaar geëxporteerd moet worden. De export van deze uien loopt momenteel buitengewoon goed.
30 Oktober 2020

Peen

Markt voor peen in rustiger vaarwater

De markt voor peen bevindt zich in rustiger vaarwater. Volgens handelaren voelt het sentiment in de markt iets vaster aan en dat is ook terug te zien in de DCA-notering Peen. Daarentegen loopt de export, zowel binnen Europa als naar overzeese bestemmingen, nog steeds moeizaam.
29 Oktober 2020

Aardappelen

Aardappeloogst zo goed als gelijk aan vorig jaar

De bruto-opbrengst van consumptieaardappelen is in oogst 2020 bijna gelijk aan vorig seizoen, zo blijkt uit de voorlopige oogstraming van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het areaal consumptieaardappelen is wel kleiner dan vorig jaar, terwijl de hectareopbrengst juist hoger ligt.
28 Oktober 2020

Aardappelen

Wat te verwachten van pootgoedmarkt in 2021?

Een tweede lockdown. Het was een grote tegenvaller voor de aardappelverwerkende industrie en daarmee ook voor de pootgoedmarkt. De afzet van pootgoed verloopt moeizaam en de vraag is fors minder dan in andere jaren. Tijd om vooruit te kijken. Wat kunnen we dan verwachten van de pootgoedmarkt in 2021?
27 Oktober 2020

Aardappelen

Bintje in België bijna uit areaal verdwenen

Dat het areaal Bintje al jaren daalt, is niet onbekend. Nieuwe cijfers bevestigen dit en laten tevens zien dat het ras bijna uit het Belgische aardappelareaal verdwenen is. Hiermee is Bintje bijna een nichemarkt geworden en dat verklaart waarom er momenteel meer betaald wordt voor dit ras dan voor de grote Belgische aardappelrassen als Fontane of Challenger.
27 Oktober 2020

Akkerbouw

Suikerbietenoogst in Europa valt niet mee

De oogst van suikerbieten komt in de Europese Unie beneden het meerjarig gemiddelde én onder het niveau van vorig jaar uit, zo blijkt uit het nieuwste MARS-rapport van de Europese Commissie. Daarbij leiden virus en bacterie tot kopzorgen bij telers en zorgt het lage suikergehalte voor een fikse bijstelling in de Europese suikerproductie.
26 Oktober 2020

Gewasbescherming

Doek valt definitief voor Mancozeb

Na bijna 60 jaar is het doek voor de fungicide Mancozeb definitief gevallen. Landbouwminister Carola Schouten sprak zich recent nog negatief uit over een tijdelijke verlenging van de cruciale schimmelbestrijder. Tijdens het Scopaff-overleg in Brussel is besloten dat het middel definitief verdwijnt van de Europese markt.
22 Oktober 2020

Uien

Meer areaal, minder uien in Duitse bewaring

Een toename van het uienareaal in Duitsland heeft niet voor vollere bewaarplaatsen kunnen zorgen. Het groeiseizoen tekent niet alleen de oogst maar ook de kwaliteit. Hoe pakt deze uit en wat is het verschil tussen de gele en rode zaaiuien?
21 Oktober 2020

Grond

Flevolandse boer verkiest verhuren boven verkopen

Het aanbod van landbouwgrond in de provincie Flevoland is momenteel beperkt, terwijl de vraag er wel degelijk is. Ook de zeer hoge grondprijs maakt het verkopen van grond in theorie aantrekkelijk. Toch verkiezen veel van de boeren in Flevoland verhuren boven verkopen. Waarom?
20 Oktober 2020

Aardappelen

Rusland: op weg naar zelfvoorzienendheid

Dat Rusland zelfvoorzienend wil zijn en een dominante rol wil spelen op de wereldmarkt is algemeen bekend, die ambitie steekt het land ook niet onder stoelen of banken. Inmiddels is er zelfs een concrete doelstelling vanuit het landbouwministerie: tegen 2025 moet het land zelfvoorzienend zijn in aardappelen.
17 Oktober 2020

Grond

Bodem wordt belangrijker bij uitgifte van grond

Duurzaam bodembeheer wordt in de provincie Noord-Brabant steeds belangrijker bij de uitgifte van grond, zo is donderdag 15 oktober duidelijk naar voren gekomen tijdens het webinar 'Van pachtgrond naar pRachtgrond'. Boeren die voldoen aan de voorwaarden kunnen als beloning een lagere pachtprijs tegemoetzien.
16 Oktober 2020

Aardappelen

Aardappelverwerking zet flinke stap omhoog

De aardappelverwerkende industrie heeft over september een flinke stap naar boven gezet. Het verwerkingscijfer voor deze maand komt daarmee zelfs zowaar in de buurt van vorig jaar. De vraag is wel wat de tweede lockdown gaat doen met de verwerkingscijfers.
16 Oktober 2020

Aardappelen

Brits aardappelareaal in top 3 van kleinste ooit

Het aardappelareaal van Groot-Brittannië is dit seizoen naar verwachting de op 2 na kleinste ooit, zo blijkt uit nieuwe cijfers van overheidsinstantie AHDB. Alleen in seizoen 2016 en in het jaar 2017 was het areaal nog kleiner. Ten opzichte van vorig seizoen is een daling zichtbaar van 2,3%.
15 Oktober 2020

Aardappelen

Wat doet een tweede golf met de aardappelafzet?

Aardappelverwerkers hebben weinig ademruimte gekregen deze zomer en herfst om te herstellen van het coronavirus. De verwerking en export is weliswaar opgekrabbeld, maar de eerder behaalde achterstand is niet ingelopen. Nu een tweede besmettingsgolf duidelijk merkbaar wordt is de vraag wat dit met de afzet doet.