November was roerige maand op varkensmarkt

Shutterstock
Varkens & Voer

Marktdossier November 2020

November was een roerige maand voor de varkensprijzen met een forse prijsval als gevolg. Dit werkt ook door op de biggenmarkt waar van de traditionele seizoensopleving nog geen glimp te zien is. In dit marktdossier kunt u de belangrijkste artikelen van de afgelopen maand teruglezen. 

30 November 2020

Varkens

Geen verdere verlaging voor DCA BestPigletPrice

De Nederlandse varkensmarkt is afgelopen vrijdag stabiel gebleven. De biggenprijs volgt dit voorbeeld op en de DCA BestPigletPrice zet deze week dan ook geen verdere verlaging in.
30 November 2020

Afrikaanse varkenspest

Hoe staat het met de AVP-besmettingen in Duitsland?

Duitsland lijkt nog niet van de Afrikaanse varkenspest (AVP) af te zijn. Even leek de groei in besmettingsaantallen te stagneren, maar inmiddels loopt het weer op. Wat is de actuele stand van zaken?
27 November 2020

Varkens

Varkensprijs vindt bodem na roerige weken

Na een paar onrustige weken met flinke prijsverlagingen lijkt de rust weer te keren. Qua prijsmutaties dan. De afzet blijft een lastig verhaal.
26 November 2020

Van Loon Group

Integraal ketenconcept voor varkensvlees gestart

Vleesverwerker Van Loon Group en dochteronderneming Best Star Meat zijn samen met verschillende ketenpartners een integraal ketenconcept voor varkensvlees gestart. Het concept draagt de naam 'Varken op z'n Best'. Inmiddels hebben 16 varkenshouders zich aangesloten.
25 November 2020

Varkens

Van Rooi verrast met stabiele varkensprijs

Waar de varkensprijzen in Nederland flink onder druk staan, verrast Van Rooi Meat woensdag 25 november door onveranderd te noteren.
25 November 2020

Varkens

Zware varkens krijgen voorrang bij Tönnies

Om het overaanbod van vleesvarkens het hoofd te bieden, is Tönnies voornemens om de zware varkens eerst te slachten. Op de achtergrond werkt ook de Duitse politiek aan een oplossing voor de probleemsituatie.
23 November 2020

Varkens

Biggenprijs zakt terug tot twee tientjes

De biggenprijs zit in een negatieve spiraal door de marktomstandigheden. Ook deze week moet de DCA BestPigletPrice inleveren. Wat zijn de verwachtingen?
23 November 2020

Mest

Handel in VVO's loopt vlot voor de tijd van het jaar

Het einde van 2020 nadert en doorgaans komt de de handel in vervangende verwerkingsovereenkomsten (VVO's) meer in trek. Hoe verloopt de handel dit jaar en wat wordt er verwacht van de prijzen richting de jaarwisseling?
20 November 2020

Varkens

Slachtgewichten blijven op hoog niveau

Overal in Europa lijkt een varkensoverschot te ontstaan. Ook in Nederland is het aanbod torenhoog. Dit is terug te zien in de slachtcijfers van oktober. 
17 November 2020

Varkens

Vleesconcern Tönnies schroeft slachttempo op

Het Duitse vleesconcern Tönnies heeft sinds gisteren (dinsdag 16 november) het slachttempo van de locatie in Rheda-Wiedenbrück opgevoerd. Er is een nieuwe snijmachine in gebruik genomen om de slacht- en snijcapaciteit te verhogen.
16 November 2020

Varkensmarkt

Danish Crown komt met B-prijs voor overaanbod

Omdat de locaties van Danish Crown met slachtrijpe varkens worden overspoeld, heeft het Deense vleesconcern besloten om een B-prijs in het leven te roepen. Dit houdt in dat het overaanbod vanaf december tegen een lager prijsniveau wordt afgerekend.
13 November 2020

Varkens

Gifbeker op varkensmarkt nog niet leeg

De varkensmarkt heeft de slechtste week sinds maanden achter de rug. En nog altijd is de druk op de varkensprijzen niet geweken.
12 November 2020

Varkens

Varkensvleesimport Japan geveld door coronacrisis

Tussen januari en september heeft Japan zo'n 6% minder varkensvlees geïmporteerd dan in dezelfde periode het jaar ervoor. De Agriculture and Horticulture Development Board (AHDB) verwacht dat deze daling grotendeels wordt veroorzaakt door het wegvallen van de foodservice in het land door corona.
11 November 2020

Varkens

Varkensprijzen schieten alle kanten op

We wisten dat de varkensmarkt in nevelen gehuld was. Dat de verschillen in mutaties in de loop van de week echter zo groot zouden uitpakken, had waarschijnlijk niemand voorspelt.
10 November 2020

Varkens

350.000 slachtrijpe Deense varkens in de wacht

De varkensmarkt is in rep en roer door de uitbraak van Afrikaanse varkenspest (AVP) in Duitsland en door de coronacrisis. Ook in Denemarken ontkomt de varkensmarkt niet aan de nadelige gevolgen en ook hier verkeert de markt in zwaar weer.
9 November 2020

Varkens

Biggenprijs breekt door druk op varkensmarkt

Er is weinig positief sentiment te bespeuren op de varkens- en biggenmarkt. Er hangen veel dieren boven de markt en varkenshouders zitten met de handen in het haar. De DCA BestPigletPrice schrijft na een wekenlange stabiele trend daardoor een verlaging op. 
5 November 2020

Voer

Prijsmutatie varkensbrok is 180 graden gedraaid

Het lag al in de lijn der verwachting: de prijzen van varkensbrok bewegen in oktober langzaam naar boven toe. Alleen babybiggenkorrel houdt de prijs van vorige maand vast. Wat zijn de vooruitzichten voor de aankomende maanden volgens de Boerenbusiness Mengvoerprijsindicator?
3 November 2020

DCA varkensindex

DCA biggenindex stabiel, maar fors lager dan in 2019

Hoewel de DCA varkensindexen de afgelopen weken vrij stabiel zijn gebleven, noteren zowel de biggenindex als de vleesvarkensindex fors onder het niveau van vorig jaar. Dit heeft alles te maken met de gevolgen van de coronacrisis en de Afrikaanse varkenspest (AVP) in Duitsland.
3 November 2020

Varkens

ABS slaat alarm: 'Sector verkeert in diepe crisis'

Het zijn spannende en onzekere tijden voor varkenshouders. Het Algemeen Boeren Syndicaat (ABS) slaat zelfs alarm en vraagt dringend om maatregelen die de varkenssector in Vlaanderen moeten ondersteunen.