Markten in nieuw perspectief gezet

Shutterstock
Akkerbouw

Marktdossier Januari 2021

De akkerbouwmarkten zijn uit een diep gat gekropen en zien het duidelijk positiever in. Dat geldt zeker voor aardappelen, maar ook de uienmarkt heeft hernieuwd kansen voor zich liggen. De granenmarkt blijft ondertussen nieuws na nieuws leveren.

29 Januari 2021

CBS

Opbrengst zaaiuien daalt 4 procent

De bruto-opbrengst van uien is in 2020 met 4% gedaald ten opzichte van een jaar eerder. Dat maakte het CBS in de definitieve oogstraming bekend. In totaal is 1,3 miljoen ton zaaiuien geoogst.
25 Januari 2021

Akkerbouw

Hoe beweegt de suikerprijs in 2021?

Over 2 weken presenteert Cosun Beet Company zijn uitbetalingsprijs over oogstjaar 2020. In december heeft de prijs van witte suiker fors herstel doorgemaakt, maar heeft de coöperatie hier ook van kunnen profiteren? Een analyse van de Europese suikermarkt.
21 Januari 2021

Granen & Grondstof

Chinese tarwevoorraad in trek door hoge maïsprijs

De reguliere tarweveiling in China is in trek. Afgelopen week werden vrijwel alle aangeboden partijen verkocht. De reden? Maïs is duur en de veevoerindustrie zoekt naar alternatieven. Tarwe is uitermate geschikt.
21 Januari 2021

Mest

Is dit het moment om kunstmest te kopen?

De kunstmestprijzen liggen op het moment relatief laag. De hoge graanprijzen lijken nog weinig invloed te hebben op de kunstmestmarkt. Gaan we de komende tijd daar verandering in zien?
20 Januari 2021

Aardappelen

Aardappelverwerking op weg naar herstel

De zorgen over de tweede coronagolf lijken in december weinig effect gehad te hebben op de aardappelverwerkende industrie. Ondanks de half december ingestelde lockdown en de feestdagen zijn er meer aardappelen verwerkt dan in november.
20 Januari 2021

Aardappelen

Pootgoedexport loopt redelijk door

De pootgoedexport valt dit seizoen wellicht toch mee. Vrijdag 22 januari maakt de Nederlandse Aardappel Organisatie (NAO) nieuwe exportcijfers bekend. Een aantal partijen in de markt nemen al een voorschot op deze gegevens.
20 Januari 2021

Uien

Formidabel slot van uienexport 2020

Ook de laatste exportcijfers van uien mogen er weer zijn. Ondanks een gebroken werkweek vanwege de jaarwisseling heeft de afzet van uien daar maar beperkt onder geleden. Het resultaat van 2020 is ronduit formidabel te noemen.
19 Januari 2021

Aardappelen

Bulgaren frauderen met verkoop aardappelen

Grote foodketens en verschillende boerenmarkten in Bulgarije verkopen Duitse en Franse aardappelen als Bulgaars product. Volgens de aardappeltelersvereniging in het land worden de consumenten volop misleid.
19 Januari 2021

Akkerbouw

Populariteit cichorei neemt sterk toe

Dat als gevolg van de coronacrisis het voedingspatroon van de consument stevig veranderd is, blijkt ook uit de markt voor cichorei. Gezond blijven is voor veel consumenten vandaag de dag het belangrijkst devies en cichorei kan daar – zo blijkt uit onderzoek – op meerdere manieren een bijdrage aan leveren. Het is dan ook niet vreemd dat de vraag gedurende de crisis is verdubbeld.
18 Januari 2021

Aardappelen

Fritesexport herstelt nog altijd gestaag

Ondanks het oplaaien van nieuwe varianten van het coronavirus weet de wereldwijde export van frites nog steeds voorzichtig stappen te zetten. Hoofdzakelijk doordat overzeese exportmarkten meer product afnemen. Binnen Europa zijn de kaarten anders geschud.
13 Januari 2021

Akkerbouw

Zoete winst bietenteelt verdampt snel

De suikerbietenteelt heeft het niet gemakkelijk. Het seizoen wordt gekenmerkt door extreem lage suikergehaltes. Wat doet dat met het rendement van de teelt? Met een tarweprijs die tegen de €200 schuurt worden akkerbouwers voor het blok gezet.
12 Januari 2021

Aardappelen

Lamb Weston verwacht voorlopig zwakke vraag

Tom Werner, de directeur van de Amerikaanse fritesproducent Lamb Weston, verwacht dat de vraag naar frites voorlopig nog zwak blijft. De maatregelen om het coronavirus in te perken en het koude weer zijn hier volgens hem debet aan. Wel verwacht Werner dat een deel van het verlies gecompenseerd kan worden met hogere verkoopcijfers in supermarkten en door middel van afhaalmogelijkheden.
7 Januari 2021

Granen & Grondstof

Koolzaadareaal daalt, krap aanbod verwacht

Het jaar 2020 was geen succesvol jaar voor de koolzaadoogst in het Verenigd Koninkrijk en andere delen van Europa. Veel telers kunnen de risico's niet meer indekken en besluiten over te stappen op alternatieve teelten. Ook voor 2021 zijn de verwachtingen niet heel positief.