Markten verhitten bij koud groeiweer

Shutterstock
Akkerbouw

Marktdossier April 2021

Koud weer en vooral een gebrek aan neerslag zorgen in de EU voor enkele weken groeivertraging bij de gewassen. Dat zet onder andere de aardappel- en tarwemarkt onder druk waardoor de koersen in april flink toenamen. Kan dit stijgende niveau worden vastgehouden wanneer het in mei opwarmt?

29 April 2021

Granen en Grondstof

Koolzaadnotering schiet naar recordniveau

De prijs van koolzaad is omhoog geschoten de afgelopen weken. Weersproblemen en hoge ziektedruk zorgen voor lagere opbrengstverwachtingen. In combinatie met de toch al lage koolzaadvoorraden zorgt dat voor onrust op de markt.
29 April 2021

Aardappelen

Spaans toerisme geeft vraag naar Agria impuls

Spanje wil zo snel mogelijk de toeristische sector openen. Dat is niet alleen goed nieuws voor vakantiegangers, maar ook voor de Nederlandse aardappelmarkt. Die kan profiteren van extra vraag naar (verse) frites.
26 April 2021

Akkerbouw

Kou remt groei en is nog lang niet weg

Het voorjaar ging zeker niet laat van start dit jaar, maar aanhoudend koud weer zorgt ervoor dat de gewasgroei zeer traag op gang komt. Dat is overal in Europa het geval. Suikerbieten hebben hier vooral onder te lijden. Bij andere gewassen valt de schade vooralsnog mee. In alle teelten zijn de gevolgen merkbaar.
22 April 2021

EU-beleid

'Zonder GMO komt verduurzaming in gevaar'

Voor verdere verduurzaming van de landbouw moeten genetische modificatie technieken (GMO) worden toegestaan  – ook in de biologische landbouw. Die oproep doet een groep internationale wetenschappers in het tijdschrift Trends in Plant Science.
15 April 2021

Granen & Grondstof

EU maakt eiwitambities niet waar

Het areaal eiwitgewassen neemt in de EU neemt toe volgens de Europese Commissie. Dat blijkt uit de recent gepubliceerde areaalverwachting. Als de voorspelling klopt is het areaal erwten, soja, veldbonen en lupinen het grootste in 4 jaar. Toch klinkt er ook kritiek op deze groei. De Duitse Unie voor de Promotie van Olie- en Eiwithoudende Planten (UFOP) noemt de geringe areaaluitbreiding 'een nogal ontnuchterende ontwikkeling'.
12 April 2021

Aardappelen

Kou zit pootseizoen niet in de weg

Witte aardappelruggen bedekt met sneeuw. Het is een raar gezicht begin april. Na een warmtestoot eind maart kwam het aardappelen poten vlot op gang, maar abrupt moest worden afgeremd in het Paasweekend. Het mag dan koud zijn, andere factoren spelen een veel grotere rol op dit moment. Welke dat zijn? Je leest het in dit artikel.
9 April 2021

Aardappelen

'Fritesmarkt uiterlijk begin 2022 volledig hersteld'

Frites producent Lamb Weston heeft een matig derde kwartaal van het gebroken boekjaar 2020/2021 achter de rug. Zowel de omzet als de winst zijn teruggelopen in vergelijking met hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Op korte termijn wordt de markt nog beheerst door corona. Het bedrijf verwacht dat eind 2021, begin 2022 de fritesmarkt weer volledig hersteld is.
7 April 2021

Aardappelen

Russen willen eigen pootgoedsector opzetten

De Russische aardappelmarkt begint zich te herstellen. Volgens het bureau voor de statistiek in Rusland lopen sinds oktober 2020 de aardappelprijzen gestaag op. De prijs in de eerste 10 dagen in maart 2021 is 150% hoger dan in dezelfde periode vorig jaar. Het bureau verwacht dat dit verder op zal lopen richting de 18 roebel (€0,20) per kilo. Daarmee neemt ook de belangstelling onder akkerbouwers weer toe voor de aardappelteelt.
2 April 2021

Aardappelen

Nieuwe oogst termijnmarkt aardappelen fors hoger

De aardappeltermijnmarkt van het april 2022 is voor het Paasweekend fors hoger gesloten. En dat op hetzelfde tijdstip waarop de termijnmarkt oude oogst deze week zelfs kort onder het niveau van €6 per 100 kilo is gezakt.