Marktdossier September 2021

Prijstendens akkerbouw eindelijk hoger

De prijsbodem van veel akkerbouwgewassen is in september naar een hoger niveau gebracht. Tegelijkertijd zijn er ook zorgen te bespeuren. Vooral rond de kwaliteit van met name aardappelen. Met argusogen kijken telers naar komend seizoen en de flink gestegen inputkosten. Een hoger prijspeil is hard nodig om te kunnen investeren.

Lees meer >

Marktdossier Augustus 2021

Regen nekt nagroei en beïnvloedt kwaliteit

Een combinatie van neerslag en sombere dagen heeft voor een slijtageslag gezorgd in met name aardappel- en uiengewassen. De nagroei valt hierdoor tegen en de kwaliteitsissues nemen toe. Ook de graanoogst kampt met kwaliteitsproblemen. Waar de eerste 2 markten stabiel ogen heeft tarwe een ware achtbaanrit achter de rug.

Lees meer >

Marktdossier Juli 2021

Verregende zomer laat prijzen opleven

Vooral de prijs van aardappelen en tarwe kent een opleving door het aanhoudend natte weer deze zomer. De graanoogst wordt er flink door gehinderd en ook in aardappelen is schade merkbaar door aanhoudende regenval. Andere markten: die van uien en peen zijn behoorlijk 'taai' te noemen door een groot aanbod.

Lees meer >

Marktdossier Juni 2021

Hollandse zomer drukt op de gewassen

Een echte 'Hollandse zomer' met veel buien en koel weer hebben we de laatste jaren niet meegemaakt. Het zorgt ervoor dat de oogst dit jaar later van start gaat. Schade is lokaal merkbaar maar vooralsnog geen groot probleem. Doordat alles rustig groeit kabbelen ook de markten voort.

Lees meer >

Marktdossier Mei 2021

De zon schijnt, ook op de akkerbouwmarkten

Niet alleen het weer is verbeterd, dat geldt ook voor verschillende akkerbouwmarkten voor aardappelen, uien en peen. Vooral de spotprijzen van deze producten hebben een stijgende lijn laten zien. De groei in het land is afgelopen maand gering is geweest en lokaal is sprake van wateroverlast. Dit heeft vooral een vertragend effect voor de verschillende markten.

Lees meer >

Marktdossier April 2021

Markten verhitten bij koud groeiweer

Koud weer en vooral een gebrek aan neerslag zorgen in de EU voor enkele weken groeivertraging bij de gewassen. Dat zet onder andere de aardappel- en tarwemarkt onder druk waardoor de koersen in april flink toenamen. Kan dit stijgende niveau worden vastgehouden wanneer het in mei opwarmt?

Lees meer >

Marktdossier Maart 2021

Vlot voorjaar tempert verwachtingen

Terwijl de sneeuwvlokken begin april rond waaien is het voorjaar vroeg en vlot van start gegaan. Uien, peen en aardappelen gaan vlot de grond in. Maart was voor de akkerbouwproducten een maand die in het teken stond van prijsverlagingen. Sommige markten hebben nu de bodem bereikt. Wordt april een maand van opkrabbelen?

Lees meer >

Marktdossier Februari 2021

Sterk herstel legt fundament in akkerbouw

De markten voor aardappelen, uien, tarwe en peen hebben in februari allemaal een opleving laten zien. Deze beweging is soms weer gestabiliseerd, maar het fundament onder de prijsstijgingen is stevig. Dat biedt een stapsteen voor maart.

Lees meer >

Marktdossier Januari 2021

Markten in nieuw perspectief gezet

De akkerbouwmarkten zijn uit een diep gat gekropen en zien het duidelijk positiever in. Dat geldt zeker voor aardappelen, maar ook de uienmarkt heeft hernieuwd kansen voor zich liggen. De granenmarkt blijft ondertussen nieuws na nieuws leveren.

Lees meer >

Marktdossier December 2020

Kunnen akkerbouwmarkten corona-invloeden van zich afschudden?

De gevolgen van het coronavirus hielden de akkerbouwsector vanaf het voorjaar in hun greep. Vooral de aardappelmarkt werd en wordt erdoor negatief beïnvloedt. De uienmarkt heeft juist een unieke periode achter de rug. Dit geldt ook voor de granenmarkt. Wat kunnen we in januari verwachten? U hoort het in de maandanalyse. 

Lees meer >

Marktdossier November 2020

2021 wordt spannend voor de akkerbouw

Terwijl akkerbouwers puzzelen met het bouwplan voor 2021 zijn ook de verschillende markten bezig met komend seizoen. Vooral voor wat betreft aardappelen is sprake van een spannende toekomst. Dat heeft een bijeffect op andere gewassen. Hoe aardappelen, uien, tarwe en pootgoed ervoor staan hoor en zie je in deze maandanalyse. En de belangrijkste artikelen van november 2020 zijn hieronder voor u als abonnee geselecteerd.

Lees meer >

Marktdossier Oktober 2020

Zoeken naar lichtpuntjes op akkerbouwmarkten

De uienmarkt blaakt vooralsnog van het positivisme en kent goede cijfers om dit te onderbouwen. De tarwemarkt heeft een heftige maand achter de rug en moet op zoek naar nieuwe inzichten. De consumptie- en pootaardappelmarkten zijn helaas somber gestemd nu nieuwe lockdowns de orde van de dag zijn. Een uitgebreide analyse van de akkerbouwmarkten vindt u in de video. In het marktdossier kunt u de belangrijkste artikelen van de afgelopen maand teruglezen.

Lees meer >