Marktdossier Mei 2021

Zuivelmarkt heeft de smaak goed te pakken

Het sentiment op de zuivelmarkt is nog altijd aan het verbeteren. De melkprijzen zijn afgelopen maand wederom gestegen en ook voor juni zijn de eerste verhogingen bekend gemaakt. Daartegenover staat echter ook een hogere voerprijs. De fosfaatrechtenhandel verloopt rustig, zoals jaarlijks het geval is rond deze tijd.

Lees meer >

Marktdossier April 2021

Melkprijzen zetten positieve ontwikkeling door

De melkprijzen hebben zich positief ontwikkeld en ook voor de komende maand zijn de eerste verhogingen aangekondigd. De Nederlandse melkaanvoer loopt voorzichtig op, maar blijft nog altijd achter op het niveau van vorig jaar. Spotmelk blijft beperkt beschikbaar.

Lees meer >

Marktdossier Maart 2021

Zuivelmarkt heeft voorlopig hoogtepunt bereikt

De zuivelmarkt heeft goed geprofiteerd van de aanloop naar Pasen. Inmiddels is de vraag weer wat gestabiliseerd en lijkt het hoogtepunt voor de zuivelnoteringen voorlopig bereikt. De melkprijzen vinden inmiddels de weg naar boven en een verlaging voor de komende weken ligt niet in de lijn der verwachting.

Lees meer >

Marktdossier Februari 2021

Positieve trend op zuivelmarkt zet door

De positieve trend op de zuivelmarkt zet ook in de maand februari door. De melkprijzen zijn stabiel tot licht stijgend, de prijs van room is verder gestegen en ook de kaasprijzen staan op een hoog niveau. Wel zijn de hoge voerkosten een uitdaging voor veel melkveehouder.

Lees meer >

Marktdossier Januari 2021

Zuivelmarkt verrassend goed van start dit jaar

De prijzen op de vloeibare zuivelmarkt zijn over januari fors gestegen als gevolg van een beperkt aanbod. Ook de melkprijzen zijn teruggekomen van de negatieve ontwikkeling waarmee het jaar van start leek te gaan. 

Lees meer >

Marktdossier December 2020

Melkprijs onverwacht teruggefloten

De melkprijzen beginnen 2021 overwegend in het rood, terwijl de trend in het vierde kwartaal van vorig jaar nog stabiel tot licht stijgend was. Ondertussen blijft corona de zuivelmarkt beïnvloeden, al zijn er ook lichtpuntjes. Met name de Global Dairy Trade in Nieuw-Zeeland geeft sterke signalen af. Aan de kostenkant zien we de voerprijzen daarentegen snel oplopen. In dit marktdossier kunt u de belangrijkste artikelen van de afgelopen maand teruglezen. 

Lees meer >

Marktdossier November 2020

Tweede golf werkt verlammend voor zuivelmarkt

Corona blijft de zuivelmarkt beheersen zuivelmarkt, al is er geen sprake van druk op de melkprijzen. Ondertussen komen de gebroken weken rondom Kerst dichterbij en dat trekt een wissel op de vloeibare zuivelmarkt. In dit marktdossier kunt u de belangrijkste artikelen van de afgelopen maand teruglezen. 

Lees meer >

Marktdossier Oktober 2020

Corona houdt zuivelmarkten in bedwang

Corona blijft de klok slaan op de zuivelmarkt. De lockdowns zijn een aanslag op de vraag.  Het sentiment is daarom zwak en er is weinig zicht op herstel. In dit marktdossier kunt u de belangrijkste artikelen van de afgelopen maand teruglezen. 

Lees meer >