Marktdossier September 2021

Crisis in varkenshouderij lijkt onafwendbaar

Het zijn roerige tijden in de varkenssector. Terwijl de varkens- en biggenprijzen zwaar onder druk staan, stijgen de voerkosten. Daarbij worden ook varkenshouders geconfronteerd met hoge energiekosten. In deze maandanalyse bespreken we de belangrijkste ontwikkelingen.

Lees meer >

Marktdossier Augustus 2021

Lage opbrengsten en hoge kosten drukken stempel

De varkensprijs kon in augustus geen vuist maken en datzelfde geldt voor de biggenprijzen. Aan de kostenkant bewegen de voer- en mestprijzen bovendien op een hoog niveau. In dit marktdossier vindt u een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen in de afgelopen maand. 

Lees meer >

Marktdossier Juli 2021

Herstel varkensmarkt laat op zich wachten

De afzet van varkensvlees valt nog altijd tegen door dalende Chinese importbehoefte. Dit resulteert in lagere varkens- en biggenprijzen. De brokprijzen zijn verder gestegen, al neemt de prijs wel minder fors toe dan in voorgaande maanden.

Lees meer >

Marktdossier Juni 2021

Varkensmarkt zakt als kaartenhuis in elkaar

De stemming op de varkensmarkt is in een rap tempo omgeslagen. Waar de varkensmarkt in mei nog bezig was met een opleving, is de markt in juni in elkaar gezakt. Varkens- en biggenprijzen zijn fors gedaald en ook de voerprijzen zijn wederom gestegen.

Lees meer >

Marktdossier Mei 2021

Opleving varkensprijs getemperd in mei

De varkensprijs vond een weg naar boven, maar door uitval van slachtdagen vanwege feestdagen werd de prijsstijging getemperd. De weersomstandigheden worden wel beter en er wordt verwacht dat de prijsopleving verder doorzet.

Lees meer >

Marktdossier April 2021

Ruim aanbod typeert varkensmarkt

Het heropleven van de varkensmarkt blijft vooralsnog uit. Het varkensaanbod is nog ruim en de biggenexport is fors teruggezakt. Daarbij zijn ook de brokprijzen wederom gestegen. De markt is toe aan betere weersomstandigheden die de vleesafzet impuls kunnen geven.

Lees meer >

Marktdossier Maart 2021

Kleine pauze voor oplevende varkensmarkt

De opleving van de varkensmarkt is gedurende de maand wat gestabiliseerd. Het aanbod varkens is nog ruim en de prijsstijging heeft een pauze ingelast. De vleesafzet is nog altijd beperkt vanwege de lockdown.

Lees meer >

Marktdossier Februari 2021

Varkensprijs vindt bodem en zet stijging in

De varkensmarkt is inmiddels begonnen aan een herstel en het betekent dat de varkensprijzen in de lift zitten. Ook de biggenprijzen zetten over februari stappen naar boven. Daarentegen blijft de vleesafzet beperkt vanwege de maatregelen in de bestrijding van het coronavirus.

Lees meer >

Marktdossier Januari 2021

Biggenprijs stijgt, varkensprijs zit nog geketend

Daar waar de biggenmarkt in januari gestaag verder opleefde, moddert de varkensmarkt nog altijd moeizaam voort. 

Lees meer >

Marktdossier December 2020

Biggenprijs laat diep prijsdal achter zich

Daar waar november een roerige maand voor de varkensprijzen was, verliep december een stuk rustiger. De biggenmarkt herpakte zich in de laatste maand van het jaar en zette de traditionele seizoensopleving in gang. In dit marktdossier kunt u de belangrijkste artikelen van de afgelopen maand teruglezen.  

Lees meer >

Marktdossier November 2020

November was roerige maand op varkensmarkt

November was een roerige maand voor de varkensprijzen met een forse prijsval als gevolg. Dit werkt ook door op de biggenmarkt waar van de traditionele seizoensopleving nog geen glimp te zien is. In dit marktdossier kunt u de belangrijkste artikelen van de afgelopen maand teruglezen. 

Lees meer >

Marktdossier Oktober 2020

Afrikaanse varkenspest en corona dagen varkensmarkt uit

De varkensmarkt zit al wekenlang in zwaar vaarwater, net als de biggenmarkt. Door Afrikaanse varkenspest en corona loopt de afzet spaak, waardoor het aanbod torenhoog is. Daardoor loopt de vleesafzet in Europa stroef door de afgekondigde (semi) lockdowns. In dit marktdossier kunt u de belangrijkste artikelen van de afgelopen maand teruglezen. 

Lees meer >