Plus van 8.500 hectare

Areaal blijvend grasland stijgt voor het eerst in 9 jaar

27 Mei 2016 - 1 reactie

Het areaal blijvend grasland is vorig jaar met één procent gegroeid naar ruim 714.000 hectare. Dit is een toename van 8.500 hectare en daarmee de eerste stijging van het permanente grasland sinds 2006. Ook het areaal tijdelijk grasland groeit.

Dit blijkt uit de cijfers van het CBS. De stijging van het blijvend gras is niet verwonderlijk en heeft vooral te maken met de Nederlandse en Europese regelgeving. Zo groeide de melkveestapel door de afschaffing van het melkquotum in 2015, maar hier kwam de grondgebonden melkveehouderij voor terug. Ook zijn de derogatievoorwaarden gewijzigd, waar melkveehouders op hebben moeten inspelen door het areaal grasland aan te houden of uit te breiden.

30

procent

daalt areaal blijvend grasland in Limburg

Een andere factor zijn vergroeningsrichtlijnen uit het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Deze omvatten onder andere de eis om blijvend grasland in stand te houden, zo motiveert het CBS, De stijging van het areaal blijvend grasland vond vooral plaats in Zuid-Nederland. Het areaal nam in Noord-Brabant en Limburg met respectievelijk 26 procent en 30 procent toe. In West-Nederland daalde de oppervlakte blijvend grasland met 1 procent. In Noord- en Oost-Nederland was er geen toe- of afname van de oppervlakte grasland .

Het areaal tijdelijk grasland neemt al sinds 2012 toe. In 2015 kwam er 6.300 hectare bij, een toename van 3 procent. In voorgaande jaren was de groei gemiddeld 11 procent. In Noord-Nederland, Oost-Nederland en West-Nederland steeg de oppervlakte tijdelijk grasland in 2015 met respectievelijk 8, 12 en 13 procent. In Zuid-Nederland nam het areaal met 13 procent af. In dit landsdeel is veel tijdelijk grasland omgezet in blijvend grasland. 

Het areaal grasland schommelt al sinds 2000 rond de miljoen hectare grasland. In 2015 was er 714.000 hectare blijvend grasland (71 procent), 242.000 hectare tijdelijk grasland (24 procent) en 52.000 hectare natuurlijk grasland (5 procent).

Regenradar
Powered by Agroweer
Reacties
1 reactie
Willy 27 Mei 2016
Dit is een reactie op dit artikel:
[url=http://www.boerenbusiness.nl/melk-voer/artikel/10869932/Areaal-blijvend-grasland-stijgt-voor-het-eerst-in-9-jaar]Areaal blijvend grasland stijgt voor het eerst in 9 jaar[/url]
Maar ik persoonlijk zou op ons extensieve melkveebedrijf graag weer gaan naar 70 ha grasland en 30 ha bouwland dan kunnen we ons eigen kracht voer telen snijmaïs en tarwe om geplet in te kuilen. Wij hebben niet aan die over productie mee gewerkt van melk en helemaal niet van mest dat zijn de grote groeiers zonder grond. Die wintertarwe is ook goed voor de weide vogels om in te schuilen. De staatsecretaris moet eens te rade gaan bij CLM en niet bij LTO die hebben met als maar meer de boel goed verpest. En die voorlichters die maar roepen om met voerplannen nog meer koeien te melken in de intensieve melkveehouderij dat zijn profeten die ons brood op eten.
U kunt niet meer reageren.
Boerenbusiness Award

Win jij dit jaar de Agribusiness Award?

Maak kans op een mediapakket en een vervolgtraject van ABN AMRO

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Mis niets en schrijf je in voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief

Nieuws Europese Rekenkamer

'EU moet meer doen tegen fraude met GLB-geld'

Nieuws CBS en WUR

Druk op landbouwgrond neemt komende jaren toe

Ruwvoertour Week 20 - Weer

Wat doen melkveehouders tegen de droogte?

Ruwvoertour Weer - week 19

Maïs ligt droog en extreme temperatuurverschillen

Blijf op de hoogte

Mis niets en schrijf je in voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief