Fosfaatproductie beter beheersbaar

Melkkoe maakt ruimte voor geit en vleeskalveren

31 Januari 2017 - 1 reactie

Hoe ontwikkelde de productiviteit van de Nederlandse landbouw zich? Het CBS zocht het uit en zette de ontwikkelingen op een rij. Hieruit blijkt onder meer dat de Nederlandse melkveestapel het niveau van 1980 qua dieren niet meer gaat halen, maar dit geldt zeker niet voor de melkproductie. De groei in dieraantallen wordt wel gezien bij geiten en vleeskalveren. 

1,93

miljoen 

dieren in 1984

In 1984 bereikte het aantal melkkoeien het hoogste punt, 1,93 miljoen dieren. Daarna resulteerde de invoering van het melkquotum in een flinke krimp van de veestapel. Maar het zegt niets over de productiviteit die alleen maar groeide. Gaf in 1950 een gemiddelde melkkoe 4 duizend liter per jaar, in 2015 is dit toegenomen tot 8,2 duizend liter. 

De gemiddelde melkproductie per koe kon deze groei waarmaken dankzij intensivering van het weidebedrijf, verbeterde huisvesting, nieuwe voedingstechnieken en een doelmatiger fok. Pas in de laatste jaren laat het aantal melkkoeien weer een relatief lichte stijging zien, wanneer deze afgezet wordt tegen de historische cijfers. 

Groei laat de kudde melkgeiten zien. Zelfs de Q-koorts levert maar een kleine terugval op. Ook de kudde vleeskalveren wist met vallen en opstaan een groeiende trend op te tekenen. Wel ziet het er hier naar uit dat het plafond bereikt is. De laatste paar jaar zakt het aantal dan ook weer iets terug. 

De diverse trends in de Nederlandse veestapel blijven niet zonder gevolgen voor de mestproductie. Deze kende logischerwijs rond 1980 een hoogtepunt. Ook de fosfaatproductie kwam in de buurt van de 70 miljard kg. Daarna ging zowel de productie van mest als fosfaat omlaag. De laatste jaren wordt weer een stijging gezien. Toch hebben maatregelen wel effect gehad, want de groei van de fosfaatproductie houdt geen gelijke tred met de groei van de mestproductie. 

De (grondstof)prijzen zijn flink in beweging, de ontwikkelingen in de wereld volgen zich in rap tempo op. Duiding in crisistijd is essentieel om goed te kunnen anticiperen. Juist nu is het belangrijk om over gedegen, actuele informatie en data te beschikken. Met een abonnement van Boerenbusiness kan je als ondernemer gefundeerde bedrijfsbeslissingen nemen. Bekijk het aanbod
Regenradar
Powered by Agroweer
Reacties
1 reactie
miep 31 Januari 2017
Dit is een reactie op dit artikel:
[url=http://www.boerenbusiness.nl/melk-voer/artikel/10873214/Melkkoe-maakt-ruimte-voor-geit-en-vleeskalveren]Melkkoe maakt ruimte voor geit en vleeskalveren[/url]
Helaas al weer een grove fout in dit artikel, elke keer word er beweert dat dieren fosfaat produceren . Dit klopt niet , wat je er aan de voorkant in stopt komt er aan de achter kant weer uit , om voedsel te produceren hebben we fosfaat nodig . Elke keer word de boer weer in een kwaad daglicht gezet,en dat doet zeer ,Vooral omdat er beleid word gemaakt dat is gebaseerd op aannames . Het word tijd dat de agrarische sector eens echt met de leugens gaat afrekenen ,en zich niet onderdanig laat knechten door een aantal lieden die meent proefballonnen moet op laten over de rug van de hard werkende boer .
U kunt niet meer reageren.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Mis niets en schrijf je in voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief

Nieuws Fosfaatrechten

Juridische stappen tegen fosfaatkorting in de maak

BB TV Cor Pierik

Hoeveel melkveehouders zijn straks agro-industrie?

Nieuws CBS

Nederland importeert voor 2 miljard euro uit Oekraïne

Nieuws Fosfaat

NVWA beboet 10 melkveehouders om fosfaat

Blijf op de hoogte

Mis niets en schrijf je in voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief