Roep om weidegangchallenge

Extreem weer maakt van maïsteelt topsport

10 Februari 2017 - 1 reactie

Teeltseizoen 2016 was het schoolvoorbeeld van een seizoen met weersextremen. Waarbij de hevige regenval in juni nog steeds vers in het geheugen ligt. Juist daardoor wordt nog eens benadrukt waarom de conditie van grond zo belangrijk is. Na de ervaringen met maïs vraagt het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK) nu om een initiatief met gras in combinatie met weidegang.

Hoelang kan maïs onder water staan? 

Eén keer in de 2 jaar organiseert Limagrain samen met het NAJK de maïschallenge. Een wedstrijd die antwoord geeft op de  vraag wie tegen de laagste prijs, de beste maïs kan telen. Belangrijker is het echter om van elkaar te leren en de teelt van snijmaïs naar een hoger niveau te tillen.

Met recht kan dan gezegd worden dat seizoen 2016 een uitdaging was. Hein Peeters, schetst kort hoe het groeiseizoen er uitzag. 'Het was een lang en koud voorjaar. Op 25 april werd er zelfs nog maïs in de sneeuw gezaaid. Mei maakte alles goed. Het was prachtig weer, maar begin juni kon er een antwoord gezocht worden op de vraag hoelang maïs onder water kan staan.'     

Het blijkt dat snijmaïs niet een gewas is wat goed opgewassen is tegen extremiteiten in het weer. 'Langer dan 24 uur in het water is te veel van het goede.' Er zit dan ook niets anders op dan bij wateroverlast proberen het water zo snel mogelijk weg te krijgen. Dan blijkt wel dat een gezonde bodem zich dan uitbetaalt, want die kan vaak sneller het water wegwerken. 

Sowieso blijkt uit dat challenge dat maïs baat heeft bij teeltrotatie en het bijvoorbeeld op gescheurd grasland goed doet. Andere gaan juist de bodem in met een schep om op mindere plekken te kijken wat er speelt. Peeters schetst dat wanneer het voor het oog zichtbaar is dat de maïs minder ontwikkeld is het al snel gaat om 10 procent derving.  

Opbrengst leidend 

In de zaal zat ook een oude bekende, namelijk Koen Bolscher voormalig portefeuillehouder melkveehouderij bij het NAJK. Hij blonk uit in de kostprijs. Die kwam uit op 5,4 cent per kg droge stof en 5,3 cent per kg VEM. Hij geeft aan dat zonder een hoge opbrengst geen lage kosten mogelijk zijn. Hij kreeg het voor elkaar door goed en snel te werken, teeltrotatie, onkruid goed bijhouden en weinig kunstmest. Hij noemt de opbrengst leidend en niet de kosten. 

Dat het nuttig is om de resultaten op het bedrijf, of het nu gaat om de teelt van voer of de kostprijs van koeien, te verbeteren blijkt uit de woorden van Hans Scholte, van Flynth. 'Rendement daar gaat het over. Fincierders kijken steeds meer naar het rendement uit het bedrijf.' In het verleden leek het er op dat er juist gekeken werd naar onderpand. Zolang dat er voldoende was werd er gefinancierd.

Gemiddeld leverde seizoen 2016 10 tot 20 ton droge stof per hectare op en 1.000 VEM. Gemiddeld kost een hectare maïs 950 euro, waarvan 360 euro gaat naar loonwerk. Het zijn gemiddeldes, want de verschillen tussen de bedrijven zijn groot. Zo lag de opbrengst droge stof tussen de 3,6 en 8,1 cent per kg droge stof.

Zoals het er nu naar uitziet schrijft maïs over 2016 een veel lager fosforgehalte op dan in 2015. Wat precies de oorzaak is van een hoog of laag fosfor in maïs blijft gissen.

Passie voor weidegang terugbrengen 

De uitdaging die de maïsteelt wacht is het extremere weer, maar ook is op sommige plaatsen de teelt van maïs te duur. Een onderwerp van aandacht is ook het fosfor in voer. Iets wat koeien nodig hebben om gezond te blijven, maar wat nu vooral gezien wordt als iets wat zo laag mogelijk moet uitkomen in verband met de fosfaatproductie. Een onderwerp wat ook speelt in gras en daar stipt Bart van der Hoog, opvolger van Koen, een ander aandachtspunt aan en dat is weidegang. De dalende trend is tot staan gebracht, maar toch is het goed dat er meer aandacht komt voor weidende bedrijven om een verdere afname te voorkomen. 'De passie voor weidegang terugbrengen' is het streven.

Van der Hoog hoopt dan ook in navolging van de maïschallenge met Limagrain iets te gaan opzetten in gras in combinatie met weidegang. Seizoen 2015 en 2016 kenden overvloedige oogsten van gras, maar er valt nog veel te winnen op dit gebied.      

De (grondstof)prijzen zijn flink in beweging, de ontwikkelingen in de wereld volgen zich in rap tempo op. Duiding in crisistijd is essentieel om goed te kunnen anticiperen. Juist nu is het belangrijk om over gedegen, actuele informatie en data te beschikken. Met een abonnement van Boerenbusiness kan je als ondernemer gefundeerde bedrijfsbeslissingen nemen. Bekijk het aanbod
Regenradar
Powered by Agroweer
Reacties
1 reactie
GEERT 10 Februari 2017
Dit is een reactie op dit artikel:
[url=http://www.boerenbusiness.nl/melk-voer/artikel/10873366/Extreem-weer-maakt-van-maïsteelt-topsport--]Extreem weer maakt van maïsteelt topsport[/url]
Mais is een gewas met veel kosten,te duur voor deze melkprijzen
U kunt niet meer reageren.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Mis niets en schrijf je in voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief

Nieuws Droogte

Franse overheid bezorgd over extreme droogte

Ruwvoertour Weer - week 19

Maïs ligt droog en extreme temperatuurverschillen

BB TV Weerman Robert de Vries

Wanneer komt die goede bak regen er eens aan?

Gewastour uien - week 19

Droogte zet Nederlandse uienteelt onder druk

Blijf op de hoogte

Mis niets en schrijf je in voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief