Maar kloppen cijfers wel?

FrieslandCampina deelt zorgen over kalversterfte

15 Februari 2017 - 1 reactie

RTL Nieuws bracht dinsdag de kalversterfte in beeld, waarbij de presentator aangaf er niet verbaasd over te zijn dat ze bij de bedrijven waar het wel goed gaat welkom waren. Die verbazing is deels onterecht, want bij slechts 1 op de 5 bedrijven zijn de zaken niet op orde. Opnieuw staan de kalveren in de aandacht, maar waarom wil het publiek zo graag geloven dat een melkveehouder slecht is voor zijn kalveren?  

De eerste weken het belangrijkst

Voor alles is een goede basis nodig en zo ook voor een goede melkkoe. De basis hier is het kalf, wat al als foetus begint met de ontwikkeling tot een goede koe. De eerste levensjaren, en uit onderzoeken blijkt vooral de eerste weken, zijn het belangrijkst en bepalen of een kalf gaat uitgroeien tot een koe die oud kan worden en voldoende melk gaat produceren. 

Een vaarskalf is daardoor waardevol, maar ook als het gaat om stierkalveren hebben melkveehouders alle redenen om ze gezond te houden. Dit kan zijn om later het kalf wat uitgegroeid is tot stier in te zetten als fokstier, maar ook als het dier het erf verlaat heeft een melkveehouder er niets aan dat een dier doodgaat. Los van het feit dat niemand wat heeft aan een dood dier, kost het ook nog geld om de Rendac het dier op te laten halen. 

Sinds Dier & Recht op basis van cijfers van de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) op 13 februari naar buiten bracht dat er een oplopende trend gezien wordt in het aantal kalversterftes staat het onderwerp in de volle aandacht. Ongeveer 13,3 procent of 350.000 geregistreerde kalveren ging over 2015 vroegtijdig dood. Een monitoring die de GD uitvoert in opdracht van het ministerie van Economische Zaken. Daarvoor gaat de dienst uit van geoormerkte kalveren tot 1 jaar oud per kwartaal. Wanneer er dan in een kwartaal 3 sterven komt het percentage uitval uit op 7,9 procent.

44

procent

van de melkveebedrijven geen dode kalveren

'Op 44 procent van de melkveebedrijven stierf in het derde kwartaal van 2015 geen enkel kalf', aldus de GD. LTO geeft tegen RTL Nieuws aan dat bij 1 op de 5 bedrijven het sterftecijfer hoog is. Bij kalveropfok gaat het om tijd voor het kalf, aandacht, persoon en protocol. Iets wat los staat van de omvang van het bedrijf. Toch wordt dit nu als oorzaak aangemerkt van het stijgende uitvalcijfer op de bedrijven. Ook wordt er gesteld dat kalveren te kort biest krijgen, waar alles wat goed voor ze is inzit, maar er wordt vergeten dat er ook hele goede kunstmelk op de markt is.    

Wat wel bekend is, is dat kalveren de eerste dagen bijzonder kwetsbaar zijn. Het gebeurt soms dat er een ziekte onder de dieren zit of dat dieren sterven zonder dat er echt een reden voor gevonden kan worden. Tegenslagen die een melkveehouder probeert te voorkomen, maar wat niet altijd lukt. In een enkel geval is er misschien sprake van bewuste verwaarlozing, maar dan is er ook nog een Inspecteur Dier. 

Bij verwaarlozing melkweigering

Zoals FrieslandCampina laat weten bij monde van Jan-Willem ter Avest: 'De melkveehouder heeft in beginsel verantwoordelijkheid voor het welzijn van zijn kalveren op het bedrijf. Een kalf verdient goede zorg en er zijn in de afgelopen jaren in sectorverband al belangrijke stappen gezet om het welzijn van kalveren te verbeteren. Bij constatering van dierverwaarlozing volgt per direct melkweigering. Meldingen worden altijd onderzocht.'

Wat niet wegneemt dat ook FrieslandCampina zich zorgen maakt over de stijgende aantallen uitval. Wat het lastig maakt is dat niet bekend is op welke bedrijven de aantallen zo hoog zijn 'en dus ook niet of het leden-melkveehouders van FrieslandCampina betreft'. 

Dirk Bruins van LTO plaatst tegenover RTV Drenthe een kritische noot bij het verhaal. Hij stelt dat in zijn bedrijf in 2016 110 kalfjes geboren zijn. Daarvan gingen er 7 dood bij geboorte of stierven door ziekte. Maar hij verkocht er ook 50, waardoor de GD aan het einde van het jaar 50 geoormerkte kalveren telt, waarvan er 7 stierven. Wat bij de berekening van het sterftepercentage een heel andere uitkomst geeft. 

Meer kalveren dan gemiddeld verkocht

De praktijk van 2015 laat zien dat er meer melkkoeien in Nederland waren. Logischerwijs nam het aantal kalveren ook toe. Omdat een melkveehouder een vast aantal kalveren aanhoudt voor vernieuwing van de veestapel en er op 2 juli 2015 fosfaatrechten geïntroduceeerd werden is het een redelijke gedachtegang dat er meer kalveren verkocht werden dan in een gemiddeld jaar. Wanneer nu het sterftecijfer evenwijdig aan de omvang van de kudde toeneemt, maar er minder kalveren aangehouden wordt neemt inderdaad het percentage uitval toe.  

Waarbij nog altijd geldt dat elk kalf wat sterft er één te veel is. Het NVWA is een onderzoek gestart, maar wellicht is er ook werk aan de winkel in de sector, want als de huidige monitoring niet meer aansluit op de ontwikkelingen in de veestapel, heeft deze dan nog wel toegevoegde waarde? Het levert immers geen adviezen op waarmee diergezondheid verbeterd kan worden of zijn er concrete bewijzen dat op grotere bedrijven meer kalveren sterven dan op kleinere? Moet de sector die informatie dan niet hebben? 

De melkveehouderij opereert in een maatschappij waarvan steeds vaker gezegd wordt dat deze last heeft van angst voor de agrarische sector. Waarmee de noodzaak om zaken goed te doen en de beeldvorming te verbeteren toeneemt. De huidige berichten dragen daar niet aan bij. Wat wel helpt zijn de #kalverliefde berichten die op Valentijnsdag weer hun weg vonden naar het publiek over de sociale media. 

 

boerenbusiness.nl

Herma van den Pol

Herma van den Pol werkt sinds 2011 bij Boerenbusiness en heeft zich door de jaren heen ontwikkeld tot marktexpert Melk & Voer. Daarnaast is zij wekelijks te zien in de marktflits over de zuivelmarkt.
De (grondstof)prijzen zijn flink in beweging, de ontwikkelingen in de wereld volgen zich in rap tempo op. Duiding in crisistijd is essentieel om goed te kunnen anticiperen. Juist nu is het belangrijk om over gedegen, actuele informatie en data te beschikken. Met een abonnement van Boerenbusiness kan je als ondernemer gefundeerde bedrijfsbeslissingen nemen. Bekijk het aanbod
Regenradar
Powered by Agroweer
Reacties
1 reactie
bob 15 Februari 2017
Dit is een reactie op dit artikel:
[url=http://www.boerenbusiness.nl/melk-voer/artikel/10873414/FrieslandCampina-deelt-zorgen-over-kalversterfte]FrieslandCampina deelt zorgen over kalversterfte[/url]
Hoe hoog zou het kalversterfte percentage in het buitenland zijn en wat doen ze eraan?
We moeten een keer ophouden ergens wat van te vinden, maar gewoon iets meer voor het vlees/ melk betalen dan mag het ook iets kosten
Iedereen weer blij
U kunt niet meer reageren.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Mis niets en schrijf je in voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief

Analyse Zuivel

Melktekort bij Jumbo is uitstekende PR sector

Nieuws Melk

DOC Kaas tikt bijna €50,00 aan met kale prijs

Nieuws Zuivel

FrieslandCampina-dochter in Pakistan zet meer om

Analyse melk

Kan FrieslandCampina met lagere instap leden winnen?

Blijf op de hoogte

Mis niets en schrijf je in voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief