Fouten in de administratie

Grondgebonden bedrijven door RVO in de problemen

16 Februari 2017 - 6 reacties

Het zijn zogenaamde tropendagen voor de Rijksdienst voor Ondernemend (RVO) Nederland, maar dat neemt niet weg dat fouten grote gevolgen hebben voor ondernemers. Zo blijkt de grondoverdracht bij bedrijfsovername niet goed te worden gecommuniceerd. Het gevolg is dat bedrijven onterecht als niet grondgebonden gezien worden en dit heeft grote gevolgen voor de fosfaatrechten.  

Er gaat nog meer fout

Woensdag kon Henk Kamp, minister van Economische Zaken (EZ) al melden dat het de RVO niet meer gaat lukken om voor 22 februari een briefing te geven over de stand van zaken rondom de fosfaatrechten. RVO gaf aan dat er nog steeds zaken zijn die geregeld moeten worden, maar ook het verzamelen van de gegevens nodig om fosfaatrechten vast te stellen gaat nog veel fout. Iets wat Jaco Geurts, CDA, onder de aandacht bracht, omdat het kan betekenen dat melkveehouders na 1 maart melkgeld gaan mislopen. 

Nu maakt het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK) bekend dat er nog meer fout gaat. Zo blijkt dat bij bedrijfsoverdracht de gegevens van de grond niet worden overgenomen en dat heeft weer grote gevolgen voor de mate van grondgebondenheid. Juist hetgeen wat kan helpen de pijn van de generieke korting te verminderen omdat grondgebonden bedrijven dan deels ontzien worden.

Uit de praktijk moet het NAJK opmaken dat het niet goed gaat bij RVO. 'Zeer zorgelijk, omdat de gevolgen voor melkveehouders en in het speciaal jonge melkveehouders groot kunnen zijn. Een niet-grondgebonden bedrijf krijgt te maken met een generieke afroming bij de toekenning van fosfaatrechten in 2018', aldus Bart van der Hoog, bij NAJK verantwoordelijk voor melkveehouderij.  

Afroming bij niet grondgebonden

Concreet gaat het als volgt. Bij een bedrijfsovername na 2 juli 2015 en voor 1 januari 2018 neemt de nieuwe eigenaar fosfaatrechten over van het bedrijf. Om dat te doen wordt de referentie, het aantal dieren op 2 juli 2015, overgenomen. Voor de grondgebondenheid wordt gekeken naar de fosfaatproductie in 2015 afgezet tegen de fosfaatruimte. Dit laatste wordt bepaald aan de hand van de hoeveelheid grond. De referentie uit de Melkveewet kan hier niet ingezet worden. Het gaat puur en alleen om plaatsingsruimte. 'Wanneer de gegevens van grond niet worden overgenomen is het onmogelijk om als grondgebonden te worden aangemerkt.'

Het gaat bijvoorbeeld fout wanneer er een nieuw nummer voor de Kamer van Koophandel wordt aangemaakt, terwijl de grond nog steeds onder het bedrijf ligt. Waardoor het niet goed gaat bij de overdracht van de gegevens is niet duidelijk. Dat dit snel opgelost moet worden staat vast, want ook in het sectorplan fosfaatreductie worden grondgebondenbedrijven zoveel mogelijk ontzien en dat gaat naar verwachting op 1 maart in.

Gaat de RVO dit redden? Ten tijde van het Productschap Zuivel (PZ) konden dit soort zaken snel en adequaat opgepakt worden, maar nu is dat alles behalve zeker. Wat moet er nog gedaan worden? Referenties melkveehouders over veestapel en melkproductie moeten nog kloppend gemaakt worden, fouten in de grondgebondenheid geregeld worden, er wordt gewerkt aan de ministriële regeling voor het sectorplan, vaststelling fosfaatrechten en uitbetaling van de gelden uit het GLB. Daar stopt het niet, maar het geeft wel aan dat het tropendagen zijn. 

De (grondstof)prijzen zijn flink in beweging, de ontwikkelingen in de wereld volgen zich in rap tempo op. Duiding in crisistijd is essentieel om goed te kunnen anticiperen. Juist nu is het belangrijk om over gedegen, actuele informatie en data te beschikken. Met een abonnement van Boerenbusiness kan je als ondernemer gefundeerde bedrijfsbeslissingen nemen. Bekijk het aanbod
Regenradar
Powered by Agroweer
Reacties
6 reacties
dirk 16 Februari 2017
Dit is een reactie op dit artikel:
[url=http://www.boerenbusiness.nl/melk-voer/artikel/10873425/Grondgebonden-bedrijven-door-RVO-in-de-problemen]Grondgebonden bedrijven door RVO in de problemen[/url]
wat een zootje!
Jan 16 Februari 2017
Dat 'zootje' Dirk, komt allemaal door die absurde groeiers die de hele sector uit balans hebben gebracht. Daardoor zitten we nu met nieuwe regels, nieuwe knelgevallen, nieuwe gedupeerden, zuivel overschotten en slechte prijzen voor nuka's en koeien en melk.
p de pater 16 Februari 2017
wat een amateurs daar in Zwolle het zijn zakkenvullers over de ruggen van ondernemmers
piet 16 Februari 2017
hierdoor gaat waarschijnlijk de standstill door van fc.
geert 16 Februari 2017
RVO zit in Assen,maar de materie is in Den Haag zo ingewikkeld gemaakt voor de wetgeving dat het voor een gewoon mens niet meer is te volgen,hier komt alleen maar een boel ellende van. Ze hadden het veel simpeler kunnen maken,gewoon 3 GVE per ha.
leonardo2 17 Februari 2017
wat een zootje ik dacht dat de heer KAMP een minister was voor onder neemmers . maar dit geld blijkbaar niet voor agrarisch nederland op 15 maart kunnen wij allemaal stemmen. stem PVV nexit weg met BRUSSEL weg met die milieuclubs en die communisten bende .
louis 22 Februari 2017
RVO zegt dat dit alleen maar rechtgezet kan worden dmv een wetswijziging.
Als dat zo is dan ben ik bang dat er dit kabinet er niet veel van terecht komt.
U kunt niet meer reageren.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Mis niets en schrijf je in voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief

Nieuws Fosfaatrechten

Lagere afroming heeft op prijs fosfaat amper effect

Nieuws Fosfaatrechten

Juridische stappen tegen fosfaatkorting in de maak

Analyse Fosfaatrechten

'Huidige vraagprijs lease fosfaatrecht te gortig'

Nieuws Melk

Fosfaatrechtenhandel rustig, prijzen iets lager

Blijf op de hoogte

Mis niets en schrijf je in voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief