Lastig parket voor zeldzame rassen

Commissie voor knelgevallen komt in zicht

29 Maart 2017 - 1 reactie

Er met de botte bijl inhakken, is een passend spreekwoord voor de Regeling fosfaatreductie 2017. Na de vleesveehouders en exporteurs van vee trekken nu de eigenaren van zeldzame koeienrassen aan de bel. De regeling kan wel eens grote gevolgen hebben voor het behoud van deze rassen. Ondertussen geeft Martijn van Dam aan de laatste hand te leggen aan de knelgevallencommissie. 

Voor de eigenaren van zeldzame koeienrassen heeft de Regeling fosfaatreductie grote gevolgen. Dat komt omdat het om relatief kleine kuddes gaat, die op 2 juli 2015 nog kleiner van waren. Kijkend naar die peildatum zouden er, binnen de huidige regeling, relatief veel dieren weg moeten. Hierdoor wordt een aanslag gepleegd op de kostbare genetica. 

Van Dam wil niet af van zeldzame koeienrassen

Op korte termijn geen oplossing
Demissionair staatssecretaris Martijn van Dam ontving op 10 maart 2017 een brief van de Stichting Zeldzame Huisdierrassen met de vraag om hulp. De stichting kreeg op dinsdag 21 maart de kans om hun zorgen te uiten. 'Ik deel het belang van het in stand houden van bedreigde runderrassen', aldus Van Dam in een brief aan de Tweede Kamer.'

Het gaat Van Dam echter niet lukken om op korte termijn met een oplossing te komen. 'Ik onderzoek de omvang van de geschetste problematiek en mogelijke oplossingsrichtingen.' De moeilijkheid van dit onderwerp is dat Van Dam geen afbreuk wil doen aan de Regeling fosfaatproductie en de introductie van het stelsel van fosfaatrechten. Daarnaast moet er gekeken worden naar de registratie van de runderen. Binnen 1 tot 2 weken komt hij met een oplossing. 

Tot 1 april aanmelden als knelgeval 
Ondertussen nadert de datum van 1 april 2017. Veehouders kunnen zich tot die datum aanmelden als mogelijk knelgeval. Het zal nog spannend worden of er voor die datum informatie bij Van Dam vandaan gaat komen. Hierdoor is het misschien verstandig om preventief een beroep op deze mogelijkheid te doen. Elbert Dijkgraaf heeft tot er meer duidelijkheid is om vrijstelling gevraagd voor deze groep. Daar komt Van Dam op terug. 

Export drachtige vaarzen van stoppersbedrijf nu niet mogelijk

Tot week 17 behandeling stoppersaanvragen 
Achter de schermen wordt ook invulling gegeven aan de stoppersregeling. Van week 11 tot en met week 17 neemt RVO de aanvragen in behandeling. Ook daar staat nog een vraag open. Zo is de export van drachtige vaarzen, vanaf bedrijven die meedoen aan de stoppersregeling, niet mogelijk. Anders dan dat er geruild wordt met slachtvee van andere bedrijven. Een situatie die Vee & Logistiek onwenselijk vindt en waar ze graag een oplossing voor zouden zien.     

Er wordt vanaf april begonnen met het innen van boetes. Het is nog maar de vraag of nu alle pijnpunten eindelijk blootliggen. Ook wordt het nog spannend of voor 1 april alle bedrijven de beschikking hebben over de correcte gegevens. Daardoor blijft het noodzakelijk dat ondernemers, met rundvee, scherp blijven opletten.

Knelgevallencommissie 
Tijdens de Landbouwraad gaf Van Dam aan dat de laatste personen voor de knelgevallencommissie uitgezocht worden. Hier speelt mee dat de personen niet een bepaald deel van de sector mogen vertegenwoordigen. Ook moeten ze ervaring hebben met complexe vraagstukken.

Tijdens het debat bleek dat zowel Jaco Geurts (CDA) als Elbert Dijkgraaf (SGP) zich niet kunnen vinden in het tijdspad voor de knelgevallen. Vooral doordat de knelgevallenregeling nu pas uitkomst gaat bieden voor 2018, terwijl in 2017 wellicht dieren opgeruimd moeten worden. Daardoor komt de knelgevallenregeling feitelijk te laat. Bovendien was de gedachte bij de kamerleden dat de regelingen fosfaatreductie en fosfaatrechten in elkaar over zouden lopen.    

boerenbusiness.nl

Herma van den Pol

Herma van den Pol werkt sinds 2011 bij Boerenbusiness en heeft zich door de jaren heen ontwikkeld tot marktexpert Melk & Voer. Daarnaast is zij wekelijks te zien in de marktflits over de zuivelmarkt.
De (grondstof)prijzen zijn flink in beweging, de ontwikkelingen in de wereld volgen zich in rap tempo op. Duiding in crisistijd is essentieel om goed te kunnen anticiperen. Juist nu is het belangrijk om over gedegen, actuele informatie en data te beschikken. Met een abonnement van Boerenbusiness kan je als ondernemer gefundeerde bedrijfsbeslissingen nemen. Bekijk het aanbod
Regenradar
Powered by Agroweer
Reacties
1 reactie
Twijfelaar 31 Maart 2017
Dit is een reactie op dit artikel:
[url=http://www.boerenbusiness.nl/melk-voer/artikel/10873950/Commissie-voor-knelgevallen-komt-in-zicht-]Commissie voor knelgevallen komt in zicht[/url]
Zou kunnen in combinatie met de varkensector die een saneringsplan il opzetten via de POV tenminste als het er nog van komt na al het gehakketak op elkaar, om een tijdelijke omwisseling van varkensrechten naar fosfaatrechten te laten toestaan, eventueel dmv een korting% waardoor er netto ook minder mest en dus P in het mileu komt, dus goed zou zijn voor sanering in de varkenstak, voor de melkveetak die toch hun rechten dmv opkoop kunnen behouden, en natuur en mileu die er ook beter van worden.
Als twijfelaar zou ik dan eerder, en belangrijker warmer kunnen saneren,
doordat P rechten koeien op 5000 euro zitten, waar je ca 10 varkens tegen over kunt zetten, dmv korting% en groter aanbod wellicht lagere prijzen maar dan nog meer dan de aalmoes die er nu wordt betaald, zodat jewel verder moet in feite, maar ja de bestuurders zijn meestal de grote varkenshouders en krijgen zo voor appel en ei de rechten
U kunt niet meer reageren.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Mis niets en schrijf je in voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief

Analyse Mest

Uitrijdseizoen van mest start met hindernissen

Nieuws mestbeleid

LTO vreest verlies derogatie om 'verkeerde redenen'

Nieuws Stikstof

Nederland blijft ruim onder stikstof- en fosfaatplafond

Blijf op de hoogte

Mis niets en schrijf je in voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief