Kort geding fosfaatwetgeving

Honderden boeren present in Den Haag

27 Juli 2017 - 1 reactie

De rechtbank in Den Haag stond woensdag 26 juli in het teken van ruim 300 boeren. Het kort geding over het fosfaatreductieplan was vooral voor hen van belang. Echter, dit leverde woensdag nog niet direct een uitspraak op. 

Het kort geding van woensdag 26 juli werd aangespannen naar aanleiding van het kort geding dat op 4 mei werd gewonnen door een groep melkveehouders. Volgens de rechtbank werd deze groep financieel benadeeld door de regeling. 

Eisen voor deze groep zijn gelijk aan de groep van 4 mei

Ook deze groep benadeeld
Marieke Toonders, Linssen CS advocaten, verwacht dat het fosfaatreductieplan ook voor deze groep deels buiten werking gesteld gaat worden. "De eisen voor deze groep en de groep melkveehouders die op 4 mei wonnen, is vergelijkbaar. Daarbij zet ik vraagtekens bij de heffingen die momenteel in het stelsel worden opgelegd."

De melkveehouders, die woensdag in het kort geding naar voren kwamen, zijn onomkeerbare financiële verplichtingen aangegaan. Dit met het oog op een groei van de melkveestapel. Echter, die groei hadden zij op 2 juli 2015 (referentiedatum) nog niet bereikt. Volgens de melkveehouders zijn die dieren wel nodig om hun investeringen rendabel te krijgen en om hun financiële verplichtingen na te komen. 

Volgens Toonders betekent dit dat ook deze boeren financieel benadeeld worden door het fosfaatreductieplan. Tevens handelden de bedrijven binnen de toen geldende regelgeving. 

Reacties uit de zaal
Een veehouder uit Gelderland is 10 jaar geleden gestopt met zijn bedrijf. Zijn zoon was toen nog te jong om het bedrijven over te nemen, maar ziet dat nu wel zitten. "Op 2 juli 2015 beschikten wij over 2 GVE. Bij de start van het fosfaatreductieplan hadden wij 70 melkkoeien en 67 hectare. Ons bedrijf is grondgebonden en heeft ook de nodige vergunningen voor dit aantal. Toch moet ons bedrijf terug naar het referentie-aantal van 2 juli 2015. Dat kan ik niet bevatten."

Aankoop van grond zorgt voor financiële verplichtingen

Een andere aanwezige had in februari 2015 18 hectare aan grond gekocht. Hij is met de aankoop van deze grond financiële verplichtingen aangegaan. "En toch mag ik momenteel niet het aantal koeien houden op die grond."

Uitstel van betaling
De staat heeft voorgesteld dat uitstel van betaling wordt verleend, mits aan de 'lichte toets' wordt voldaan. Dat houdt in dat RVO per geval beoordeeld of de eiser grondgebonden is en voor de peildatum financiële verplichtingen is aangegaan. Iedereen die heeft aangegeven een knelgeval te zijn, krijgt te maken met deze 'lichte toets'.

Nog geen definitieve uitspraak
De beide partijen zijn er onderling niet uitgekomen en daarom is bepaald dat de rechter op 9 augustus uitspraak zal doen over het kort geding.

De (grondstof)prijzen zijn flink in beweging, de ontwikkelingen in de wereld volgen zich in rap tempo op. Duiding in crisistijd is essentieel om goed te kunnen anticiperen. Juist nu is het belangrijk om over gedegen, actuele informatie en data te beschikken. Met een abonnement van Boerenbusiness kan je als ondernemer gefundeerde bedrijfsbeslissingen nemen. Bekijk het aanbod
Regenradar
Powered by Agroweer
Reacties
1 reactie
DD 27 Juli 2017
Dit is een reactie op dit artikel:
[url=http://www.boerenbusiness.nl/melk-voer/artikel/10875321/honderden-boeren-present-in-den-haag][/url]
Met alle respect maar iedereen kon weten dat er na afschaffing van het quotum er "iets anders " zou komen. Ondernemers risico is mijns inziens aan de orde, maar wel met grote gevolgen.
Abonnee
Ronnie 27 Juli 2017
Iedereen zal er rekening mee moeten dat als er geen rekening wordt gehouden met de investeringsverplichtingen de laatste stallen zijn gebouwd in Nederland.
Geen bank zal deze (onbetrouwbare) sector nog willen financieren.
Het leed zal op termijn groter zijn dan het verlies van de huidige derogatie.
U kunt niet meer reageren.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Mis niets en schrijf je in voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief

Nieuws Fosfaatrechten

Juridische stappen tegen fosfaatkorting in de maak

Nieuws Fosfaat

NVWA beboet 10 melkveehouders om fosfaat

Nieuws Melk

Recent volop beweging in prijs fosfaatrechten

Nieuws Uitspraak CBb

Melkveehouders krijgen gelijk met fosfaatrechten

Blijf op de hoogte

Mis niets en schrijf je in voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief