Te veel discussie

Voer-mestcontract geen alternatief voor grond

22 December 2017 - 2 reacties

Voer-mestcontracten kunnen niet worden gebruikt om het melkveefosfaatoverschot te verminderen. Dat laat Carola schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), donderdag 21 december weten in een brief aan de Tweede Kamer.

Tijdens de behandeling van de Wet grondgebonden groei melkveehouderij is een amendement aangenomen om voer- mestcontracten in het stelsel van 'Verantwoorde groei melkveehouderij' toe te passen.

Contracten tellen dus toch niet mee

Ze tellen niet mee
Met het amendement moest geregeld worden dat de mest, die regionaal is afgezet bij een akkerbouwer binnen een straal van 20 kilometer, niet meeteelt in de berekening van het melkveefosfaatoverschot. De voorwaarde hierbij is dat het voer van deze grond ook door de melkveehouder wordt gebruikt, wat bijdraagt aan een gesloten kringloop. Schouten heeft nu gezegd dat de voer-mestcontracten niet meetellen om het overschot te verkleinen.

Grondgebondenheid in gevaar
Uit een rapport van Wageningen Universiteit blijkt dat de sector, door het afsluiten van voer-mestcontracten, gemiddeld met 26% kan groeien. Regionaal kan dit oplopen naar 60% tot 80%. Het rapport geeft tevens aan dat de combinatie van de Wet grondgebonden groei en de toelating van de voer-mestcontracten nauwelijks bijdraagt aan het meer grondgebonden worden van de melkveehouderij.

Ook de uitvoerbaarheid van het plan is een probleem. Zo is er geen goede borging van de geleverde hoeveelheid voer en wordt het opgeven van percelen in de Gecombineerde opgave hierdoor een moeilijk element in de handhaving.

Grondgebonden groei melkveehouderij
De Wet grondgebonden groei melkveehouderij heeft als doel de groei in de melkveehouderij af te remmen. Een melkveebedrijf dat een overschot heeft, moet een deel van deze groei opvangen met extra grond.

De Wet grondgebonden groei melkveehouderij heeft als doel de groei in de melkveehouderij af te remmen. Een melkveebedrijf dat een overschot heeft, moet een deel van deze groei opvangen met extra grond.

Bij een overschot van 20 tot 50 kilo fosfaat per hectare moet 25% van het overschot worden opgevangen met extra grond, het overige deel moet worden verwerkt. Bij een overschot van 50 kilo of meer is voor 50% van het overschot extra grond nodig.

Heb je een tip, suggestie of opmerking naar aanleiding van dit artikel? Laat het ons weten
Regenradar
Powered by Agroweer
Reacties
2 reacties
snap het niet 22 December 2017
Dit is een reactie op dit artikel:
[url=http://www.boerenbusiness.nl/melk-voer/artikel/10877017/voer-mestcontract-geen-alternatief-voor-grond][/url]
IK snap het niet! Wat is het verschil: een akkerbouwer verhuurt zijn grond aan een veehouder die betreffende grond kan inbrengen in de gecombineerde opgave wat oké is mbt de grondgebondenheid. Dezelfde akkerbouwer verhuurt zijn grond niet (om div. redenen) maar sluit een voer mest contract (verhuur) af met een veehouder. Een zelfde hoeveelheid mest gaat op de grond en dezelfde opbrengst wordt gehaald die men kan inbrengen in de kringloopwijzer. Grond (in Ned.) waar voer op geteeld wordt is toch onderdeel van de kringloop!
snap het wel 22 December 2017
Ik snap het wel. Het zit vooral vast op de controleerbaarheid. Als een voer/mest contract voldoende zou zijn, wordt het bijv. wel erg lastig om na te gaan of dezelfde grond niet meermalen wordt opgegeven.
Als je nu een voer/mest contract hebt, en je kunt die niet omzetten in een grondgebruikersverklaring (die is wel voldoende om de grond mee te laten tellen) dan zal er wel iets aan de hand zijn, waardoor het terecht is dat die grond niet wordt meegeteld.
peter 22 December 2017
waarom praten ze over duurzaam en co2 lulverhaal!!

Als ik op mijn boerderij met land genoeg fosfaatrechten moet kopen of de mest van andere intesieve boeren met vrachtauto's vol met co2 uit stoot over 10 tallen kilometers moet laten komen om mijn grond te bemesten , terwijl er ook melkkoeien van mijn boerderij op kunnen lopen(weidegang. HOE ZOT IS DAT??!!!!
U kunt niet meer reageren.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Schrijf je in en ontvang elke dag het laatste nieuws in je inbox

Nieuws CBS en WUR

Druk op landbouwgrond neemt komende jaren toe

Politiek Kabinet Rutte IV

BBB juicht niet voor keuze Staghouwer tot minister

Politiek Kabinet Rutte IV

Henk Staghouwer wordt minister van Landbouw

Nieuws Stikstof

Ambtenaren LNV wilden knallen met opkooprapport

Blijf op de hoogte

Schrijf je in en ontvang elke dag het laatste nieuws in je inbox