Afroming definitief vastgesteld

Knelgevallenregeling uitgebreid met twee situaties

3 Januari 2018

Het afromingspercentage is definitief vastgesteld op 8,3% en ook zijn er 2 situaties aan de knelgevallenregeling toegevoegd. Dat blijkt uit de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) die op donderdag 28 december gepubliceerd is in de Staatscourant.

De bovenstaande punten waren al bekend, maar zijn nu officieel vastgelegd in een AMvB. Dit is een onderdeel van de invoering van het fosfaatrechtenstelsel, dat op 1 januari in is gegaan. Wat nog wel onduidelijk is, is wat er gaat gebeuren met de beschikbare rechten uit de fosfaatbank.

Korting geldt voor bedrijven die niet grondgebonden zijn

Afroompercentage
Het afromingspercentage komt uit op 8,3%. Dit geldt voor bedrijven die niet grondgebonden zijn. De grondgebonden bedrijven krijgen deze korting dus niet. Bij de bedrijven met een klein overschot, wordt een korting toegepast voor het deel dat zij niet grondgebonden zijn. Deze korting is echter niet van toepassing op een verhoging of verlaging van het aantal rechten bij het in- en uitscharen. 

Wanneer bedrijven worden overgenomen, geldt de situatie zoals deze op 2 juli 2015 was (voor de overname). Als het originele bedrijf in 2015 grondgebonden was, dan zal het fosfaatrecht ook zonder generieke korting worden overgedragen.

Knelgevallenregeling
Er zijn daarnaast 2 nieuwe situaties toegevoegd om in aanmerking te komen voor de knelgevallenregeling. Het gaat om een nieuw gestart bedrijf en de realisatie van een natuurgebied of publieke infrastructuur.

Nieuwe gestarte bedrijven kunnen als knelgeval worden aagemerkt, als zijn voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • Zij moeten onomkeerbare financiële verplichtingen zijn aangegaan.
  • Zij moeten op 2 juli 2015 beschikken over een verleende omgevingsvergunning voor het oprichten van een bedrijf of een ingediende melding activiteitenbesluit milieubeheer voor het houden van melkvee.
  • Zij moeten tussen 1 januari 2014 en 2 juli 2015 zijn gestart met de productie van melk voor consumptie of verwerking. Dus ook kaasmakers kunnen hiervoor in aanmerking komen.
  • Zij moeten op 1 januari 2018 tenminste 15 melkkoeien hebben.

De verhoging van de fosfaatrechten betreft 50% van het verschil tussen het aantal toegekende rechten en het aantal rechten dat aanwezig zou kunnen zijn, met de stalcapaciteit die op 2 juli 2015 aanwezig was. De verhoging wordt alleen toegepast wanneer het verschil tussen beide situaties groter is dan 10%.

Indienen voor 1 april 2018 bij RVO

Realisatie natuurgebied of publieke infrastructuur
Bedrijven die, door de realisatie van een natuurgebied of het onderhoud van publieke infrastructuur, minder vee hebben gehouden/over minder fosfaatruimte beschikken, kunnen in aanmerkingen komen voor extra rechten. De verhoging wordt niet toegepast als het verschil in productie kleiner is dan 5%.

De aanvragen voor de knelgevallenregeling moeten uiterlijk 1 april 2018 bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) zijn ingediend. Ook het formulier voor in- en uitscharen moet voor deze datum zijn ingediend.

Heb je een tip, suggestie of opmerking naar aanleiding van dit artikel? Laat het ons weten
Regenradar
Powered by Agroweer

Nieuws Fosfaatrechten

Juridische stappen tegen fosfaatkorting in de maak

Nieuws Uitspraak CBb

Melkveehouders krijgen gelijk met fosfaatrechten

Nieuws Melk

Nauwelijks tot geen handel in fosfaatrechten

Nieuws Melk

Fosfaatrecht in laatste week toch weer het duurst

Blijf op de hoogte

Schrijf je in en ontvang elke dag het laatste nieuws in je inbox