Grondig lanceert definitie

Welke melkveehouder is grondgebonden?

20 Maart 2018 - 11 reacties

Wat houdt grondgebondenheid precies in? Volgens Netwerk Grondig is het niets meer dan een balans tussen de mestplaatsing en de ruwvoerwinning op een melkveebedrijf. De officiële definitie van de veelbesproken term wordt dinsdag 20 maart gepresenteerd in Den Haag.

In de afgelopen maanden heeft Netwerk Grondig, samen met het Comité Gras, de volgende definitie van de term grondgebondenheid opgesteld: "Grond is leidend als balans tussen mestplaatsing en ruwvoerwinning op een bedrijf". Een afvaardiging van landbouw, zuivel en enkele maatschappelijk organisaties, die vertegenwoordigd waren in Gras, scharen zich achter deze definitie.

Gefraudeerde kunstgrepen met aan- en afvoer van mineralen hoort volgens de commissie niet thuis op een grondgebonden melkveebedrijf. Ook het eenzijdig focussen op mestplaatsing of voederwinning is geen grondgebondenheid. Het gaat volgens de commissie om de balans tussen die aspecten.

Kringloopcontact biedt extra kansen  

Kringloopcontract
Een nieuwe term in de definitie van grondgebondenheid is Kringloopcontract. Deze term is door de commissie bedacht om een volwassen en fraude-ongevoelige variant op de eerdere voer-mestcontracten te bieden. Voor melkveehouders, die binnen een straal van 20 kilometer van hun bedrijf mest kunnen plaatsen en van dat land het voedergewas benutten, is dit Kringloopcontract bedoeld.

Ook geldt de term voor veehouders die dankzij dit Kringloopcontract een kavel bij hun bedrijf kunnen gebruiken of huren voor weidegang. Die kavel telt dan mee voor grondgebondenheid. Dit moet echter nog wel worden geïmplementeerd in de Gecombineerde opgave.

Intensieve bedrijven prikkelen
De commissie laat verder weten dat de zogeheten intensieve bedrijven onder geen beding onder de noemer 'grondgebonden' mogen vallen. De bedrijven die intensief blijven, krijgen te maken met strengere milieu- en mestwetgeving. "In de zin dat er een versoepeling geldt voor de extensieve bedrijven", zo laat voorzitter Foppe Nijboer weten. Dat moet prikkelen om alsnog grondgebonden te worden. Een 2-sporenbeleid doet volgens de commissie recht aan de 2 bedrijfstypen (intensief en extensief) binnen de gangbare landbouw.

De nieuwe definitie van een Grondgebonden Melkveehouderij wordt dinsdagmiddag 20 maart door Netwerk Grondig gepresenteerd aan politiek Den Haag. 

boerenbusiness.nl

Wouter Baan

Wouter Baan is redacteur voor Boerenbusiness en focust zich op zuivel, varkens en vleesmarkten. Ook volgt hij de (bedrijfs)ontwikkelingen binnen de agribusiness en interviewt hij CEO’s en beleidsmakers.
Regenradar
Powered by Agroweer
Reacties
11 reacties
Bob 20 Maart 2018
Dit is een reactie op dit artikel:
[url=http://www.boerenbusiness.nl/melk-voer/artikel/10877922/welke-melkveehouder-is-grondgebonden][/url]
Er zijn veel meer extensieve bedrijven die aan milieuvervuiling doen dan intensieve, want die kunnen dat niet permiteren.
Gewoon kringloopwijzer invoeren, daar waar een goed gewas groeit en geoogst wordt mag ook goed bemest worden maar dan ook stikstof en fosfaat uit dierlijke mest inplaats van kunstmest.organische mest spoelt minder uit dan kustmest.
Dus snel stoppen me dat gelul over grondgebondenheid want elke melkveehouder is grondgebonden omdat je bij teveel mest verantwoord moet afzetten.
Wil je die grondgebondenheid toch invoeren dan geldt dat voor de hele veehouderij (zowel voor varkens, kippen, kalveren en geiten , enz.)!!!
Karel 20 Maart 2018
Klopt precies, er bemoeien zich teveel mensen die precies weten hoe het in de theorie moet maar praktisch niks waard zijn met de landbouw
Bert 20 Maart 2018
De paardenhouderij telde in 1985 40000 paarden, nu rond de 450000 in Nederland.
Waarom mogen die wel groeien zonder grond?
De hele dag binnen of met een deken buiten of in een molen stappen?
mores 20 Maart 2018
wanneer stopt de communistische gedachte bij netwerk grondig>?
steyr 20 Maart 2018
prima allemaal maar deze bedrijven mogen dan in mijnoptiek ook geen mest meer aanvoeren dan is de kringloop rond tog
Melkveehouder extensief 21 Maart 2018
Ik hoop dat de mensen in Den Haag netwerk grondig links laten liggen , het is pure discriminatie.De regels zijn nu bekend en dus niet meer veranderen
Dirk 21 Maart 2018
Ik kan jullie garanderen dat bestuurders, spinnen bij deze onenigheid binnen de veehouderij , elke afschijding, en uitzondering ,geeft bestuurders handvatten om de ene groep tegen de ander uit te spelen , EN ZIJ WASTEN DAARNA HUN HANDEN IN ONSCHULD ,dus collega,s laten we de gelederen sluiten en als een eenheid handelen
jpkievit 21 Maart 2018
Dirk als bestuurder zo fraudegevoelig zijn kun je beter een kort geding aanspannen . Roeptoeteren lost niks op
Pas op!! 21 Maart 2018
Laat het netwerk grondig maar roeptoeteren!! Het is geen politieke organisatie! Toch! Het is wel een (behoorlijke) linkse club. Je moet er maar bij willen horen.
sandalen 21 Maart 2018
de plaatsingruimte op je grondareaal gelijk aan de bedrijsproductie;
is door ons het ,,grondgebonden" zijn.
concludeur 21 Maart 2018
Mest die in de grond beland en niet bij de verbrandingsovens of export is toch altijd grondgebonden? Zie het probleem niet. Stront tekort in de Flevopolders, dat wel.
Abonnee
Echte Dirk 26 Maart 2018
Met die Dirk die hierboven raaskalt, heeft ondergetekende niks van doen.
Hij is trouwens ook geen insider, net zoals de rest overigens.
U kunt niet meer reageren.
Boerenbusiness Award

Win jij dit jaar de Agribusiness Award?

Maak kans op een mediapakket en een vervolgtraject van ABN AMRO

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Mis niets en schrijf je in voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief

Nieuws CBS en WUR

Druk op landbouwgrond neemt komende jaren toe

Blijf op de hoogte

Mis niets en schrijf je in voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief