Ook NMV sluit aan

A-ware keert zich tegen kunstmest

28 Maart 2018 - 15 reacties

"Het is toch te gek dat je kunstmest moet gebruiken", zo laat Klaas de Jong, COO van A-ware, weten. Het is de eerste verwerker die openlijk een stelling inneemt in de discussie rondom kunstmest. Ondertussen maakt de Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) het een van zijn speerpunten in de visie 'Koe en Klimaat'. Hiermee neemt het anti-kunstmestgeluid sterk toe.

"Het is eigenlijk te gek dat je als melkveehouder kunstmest moet gebruiken", stelt De Jong. Namens A-ware gaat hij in op het klimaatvraagstuk. "Het model voor de bodem werkt alleen als de boer erachter staat en wanneer er een verdienmodel is." De Jong verwijst hiermee naar de opgaves die op de melkveehouder afkomen. Dit neemt echter niet weg dat "er al veel meer evenwicht is dan we zelf denken." De Jong benadrukt dit omdat hij ziet dat veelal de opname vergeten wordt, maar dan speelt de bodem wel een belangrijke rol.

Evenwicht met rundveedrijfmest
Evenwichtsbemesting in stikstof moet volgens A-ware uit rundveedrijfmest komen. Om dat goed te kunnen doen, moeten de knelpunten rondom kunstmest opgelost worden met de overheid. De toekomst van de sector hangt namelijk af van de organische stof in de bodem en daar doet kunstmest niets voor.

Mening over kunstmest drastisch veranderd

A-ware krijgt bijval van de NMV. Zo benoemt de belangenbehartiger voor melkveehouders het als 1 van de 3 speerpunten, om zodoende een steentje bij te dragen aan het klimaat. De 2 andere actiepunten zijn: dat de inzet van fossiele brandstoffen aangepakt moet worden en dat er wat gedaan moet worden aan de aan- en afvoer van krachtvoer en bijproducten.

In een relatief korte periode is de mening van melkveehouders omtrent kunstmest drastisch veranderd, iets wat ook al tijdens het Landbouwcongres in Friesland naar voren kwam. Wil Meulenbroeks (LTO Melkveehouderij) zei toen dat hij niet gerust was op de reacties van melkveehouders toen hij voor het eerst kritisch sprak over kunstmest. Die bleken echter minder negatief en heftig dan hij voorzien had. Dat geeft ook aan dat melkveehouders veel meer bezig zijn met de inzet van kunstmest dan soms wordt gedacht.

Zaken op scherp gezet
Vooral door het groeiende mestoverschot zijn de zaken op scherp gezet. Er wordt in het kader daarvan gesproken over de kringloop en evenwichtsbemesting. Er is dan geen plaats meer voor een product als kunstmest, wat een aanslag pleegt op grondstoffen en daarnaast is ook de productie klimaatonvriendelijk.

Er werden tevens vraagtekens gezet bij het handelen van Wageningen UR (WUR). "Waarom wordt er niet meer onderzoek gedaan naar de effecten van het niet gebruiken van kunstmest?" Tegelijkertijd laat een onafhankelijk onderzoeker weten dat hij ziet dat het gebrek aan onder meer magnesium problemen veroorzaakt in de gezondheid van de dieren. Is dat ook een gevolg van de strengere eisen rondom bemesting?

Belemmeringen wegnemen
Tjeerd de Groot (D66) en Roelof Bisschop (SGP) waren het samen eens dat er gekeken moet gaan worden naar de regelgeving, waardoor innovaties geblokkeerd worden. "Er zijn mooie stappen te zetten", aldus Bisschop. Maurits von Martels (CDA) doet nog een duit in het zakje. "De overheid moet faciliterend optreden. Als het geen win-winsituatie is, dan doet geen boer mee."

Zowel Von Martels als Carla Dik-Faber (ChristenUnie) maakten echter wel duidelijk dat er door de mestfraude, de problemen rondom het Identificatie- en Registratiesysteem en de fipronil-affaire veel zaken zijn blijven liggen en ook die dossiers de komende tijd aandacht vragen. Afscheid nemen van kunstmest zal daardoor op korte termijn nog geen realistisch scenario zijn.

boerenbusiness.nl

Herma van den Pol

Herma van den Pol werkt sinds 2011 bij Boerenbusiness en heeft zich door de jaren heen ontwikkeld tot marktexpert Melk & Voer. Daarnaast is zij wekelijks te zien in de marktflits over de zuivelmarkt.
De (grondstof)prijzen zijn flink in beweging, de ontwikkelingen in de wereld volgen zich in rap tempo op. Duiding in crisistijd is essentieel om goed te kunnen anticiperen. Juist nu is het belangrijk om over gedegen, actuele informatie en data te beschikken. Met een abonnement van Boerenbusiness kan je als ondernemer gefundeerde bedrijfsbeslissingen nemen. Bekijk het aanbod
Regenradar
Powered by Agroweer
Reacties
15 reacties
speklap 28 Maart 2018
Dit is een reactie op dit artikel:
[url=http://www.boerenbusiness.nl/melk-voer/artikel/10878026/a-ware-keert-zich-tegen-kunstmest][/url]
goede vervanger voor als je toch N nodig hebt is mineralenconcentraat uit een osmose mestverwerker.
Daarmee is het win:win voor boeren maar ook voor co2 uitstoot verminderen dmv met aardas kunstmest produceren!
Ton Westgeest 28 Maart 2018
Hallo Wakker!!
Ik zeg al jaren dat ik 100 ton mest(400 kg stikstof) af moet voeren en dat ik 40.000 kg kunstmest(10800 kg stikstikstof) aan mag voeren.
Nu gaan we doen of we het uitgevonden hebben....
Regeltjes, regeltjes....maar of het goed is is niet van belang!
Durk 28 Maart 2018
Geen kunstmest oke, maar dan wel 80 m3 rundveedrijfmest (of een equivalent mineralen uit rvdm) = ongeveer 2 goed producerende melkkoeien + bijbehorend jongvee per hectare.
Bert 28 Maart 2018
Direct die aardgasslurpende kunstmestfabriek ombouwen om dierlijke mest te verwerken tot volwaardige kunstmest vervanger. Voordeel: snelle realisatie daling aardgas verbruik, arbeidsplaatsen blijven behouden, oplossing mestprobleem
ad 28 Maart 2018
Het zal misschien helpen als Gronings gas niet meer gebruikt kan worden voor kunstmest produktie
Bert 28 Maart 2018
Kunstmest weg en drijfmest of dunne fraktie ervoor terug zou een super idee zijn en het gasverbruik kan ook minder ( mest probleem opgelost) en minder uitspoeling van mineralen door gebruik organische mest.
jan 28 Maart 2018
ik hoorde gisteren hoeveel gas een kunstmest fabriek nodig heeft. ik snap niet dat dit nooit meegenomen wordt in berekeningen. toen het nog mocht reden wij varkensmest uit de buurt en geen kunstmest. en dan hoeft ook geen energie verspilt te worden om mest uit elkaar te trekken, te verhitten en te transporteren.
jos verstraten 28 Maart 2018
Geen kunstmest daar waren we al hard naar op weg in het minas tijdperk. Nu hebben we continue discussie over derogatie die we met moeite in de benen houden. Zonder derogatie nog meer kunstmest. Boeren in landen met een mesttekort kan het echt niet boeien die kunstmest discussie.
Rene 28 Maart 2018
Wat betreft de drijfmest:
1) Al dat transport en uitrijden met dieseltraktoren is waarschijnlijk niet milieuvervuilend ? Nox en roet in plaats van Co².
2) Het huidige dierlijke mestoverschot komt er toch maar enkel omdat er teveel dieren zijn, en niet door de meststoffenfabriek.
3) Ik meen te lezen in dit artikel dat het dierlijke mestoverschot groeit. Dat is waarschijnlijk ook de fout van de kunstmestfabriek?
4) Verwerking van dierlijke mest produceert ook gas.
5) Die nieuwe trekker op je bedrijf waar je zo fier op bent (terecht) werkt met Ad Blue (= ureum). Ook ineens afschaffen?
Groeten van René.
Karel 28 Maart 2018
Wat een gezeik allemaal!!! Straks mag je je eigen kond niet meer afvegen om dat er een boom voor gekapt moet worden! Ik zie het zo het is allemaal eigen belang om een kut euro meer te kunnen verdienen! En buiten Nederland laggen ze ons allemaal uit! En maar met Albert Hein om slijmen en de boeren 4 cent meer betalen... maar hebben jullie ook daad werkelijk uitgerekend wat er echt overblijft ?
hans jansen 29 Maart 2018
Kunstmest kent een negatieve impact op bodemgesteldheid en milieu, dierlijke mest kent ook zijn beperkingen. degenen die geïnteresseerd zijn in minder kunstmest/oplossing P probleem dierlijke mest/ gasproductie 20 miljoen M3 per jaar en nog enkele voordelen: wordt aan gewerkt, in 2020 operationeel. meer info: www.stercore.nl of https://www.gasterra.nl/nieuws/veelbelovende-veelzijdige-groengasproductie
Fortissimo 29 Maart 2018
Aware lijkt wel bezig te zijn aan een charme offensief. Alle inkoppertjes gebruiken om als boervriendelijk te boek te staan. Als Aware de produktielijnen vol heeft ben ik benieuwd of de melkprijs op de middellange termijn van 3-5 jaar nog wel zo positief afsteekt bij de prijs van FrieslandCampina. Het blijft natuurlijk een familiebedrijf dat maar een doelstelling heeft. Laat dat in ieder geval duidelijk zijn.
Bertus Buizer 12 April 2018
Terugdringen (liefst geheel) van het gebruik van kunstmest is een heel goede gedachte van A-Ware ten gunste van het gebruik van organische mest. Dat zou veel beter zijn voor bodem en bodemleven (de goede bacteriën en mycorrhiza-schimmels lijden namelijk onder de zure werking van kunstmest). Het is dan echter des te belangrijker dat de melkveehouders overstappen naar het gebruik van GMO-vrij veevoeder en dat zij het antibioticumgebruik bij melkkoeien sterker terugdringen. Dat is nodig voor veilige melk en mest. En het is bovendien een prachtige kans en mogelijkheid voor de melkveehouderij om zich meer duurzaam te onderscheiden. Ondermeer in Duitsland groeit de vraag naar melk van koeien die uitsluitend met GMO-vrij voeder gevoerd zijn.
Abonnee
betweter 12 April 2018
beste Bertus dat is biologisch.
en daar is al genoeg melk van
Evenchecken 12 April 2018
Klopt niet, betweter !
Dat noemen we een wat meer duurzame melkveehouderij.
En wat betreft biologisch, er is wereldwijd een structureel toenemende vraag naar biologische producten van circa 10% per jaar.

Vreemd toch dat onnodig veel 'gangbare' melkveehouders maar blijven produceren voor een overschot op de markt van 'gangbare' melk. Want daar is meer dan genoeg van.
Bertus Buizer 12 April 2018
Eens, 'Evenchecken' !
Zo is het !
U kunt niet meer reageren.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Mis niets en schrijf je in voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief

Nieuws Kwartaalcijfers

Kunstmest producenten zien winsten hard groeien

Nieuws melk

A-ware zoekt weidemelk van Belgische leveranciers

Analyse Kunstmest

Heeft de kunstmestprijs de piek bereikt?

Achtergrond Overnames

Bij A-ware geen twijfels over de Belgische markt

Blijf op de hoogte

Mis niets en schrijf je in voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief