Nadenken over rechtsvorm

Ook bedrijven met 200 koeien zijn over te nemen

10 Oktober 2014

Familiebedrijven met meer dan 200 melkkoeien zijn nog over te nemen. Maar dit wordt wel steeds lastiger. Opvolgers moeten meer kennis van het vak krijgen, rekening houden met overige gezinsleden en goed nadenken over de rechtsvorm, zo stelt Sylvio Brockötter van Alfa accountants & adviseurs op een symposium van ABN Amro in Varsseveld.

Denk eens goed na over de huidige rechtsvorm

Voor de bedrijfsopvolging heeft de sector te maken met kleinere gezinnen, waarbij in een gezin de animo om het ouderlijk bedrijf over te nemen tanende is. Dit is één van de oorzaken waardoor Nederland steeds minder melkveehouderijen telt. Bovendien wordt het voor uittreders lastiger om te genieten van de oude dag, door politieke maatregelen zoals de verhoging van de AOW-leeftijd, een verhoogde levensverwachting en het einde van de partnertoeslag.

Volgens Brockötter moet er in de toekomst beter worden nagedacht over de overige gezinsleden. Voor het uitkopen is het verstandig om alles zo snel en duidelijk mogelijk op papier te zetten. Denk aan het mogelijke scenario dat de opvolger het bedrijf na 5 jaar alweer verkoopt, wat gebeurt er dan met het geld? Stel, het bedrijf heeft met twee opvolgers te maken. is het erg belangrijk om beide potentiële opvolgers om eerst te bepalen of ze het bedrijf daadwerkelijk willen overnemen.

Vervolgens is het voor veel ondernemers goed om eens na te denken over de huidige rechtsvorm. Door diverse maatregelen wordt het verschil tussen een eenmanszaak en vennootschap onder firma steeds kleiner ten opzichte van een besloten vennootschap. Vooral bij constant investerende melkveebedrijven wordt een besloten vennootschap belastingtechnisch aantrekkelijker.

Ook wanneer één van de kinderen het bedrijf niet overneemt, speelt dit een belangrijke rol. In dit geval is het interessant om een commanditaire vennootschap aan te gaan, wat er voor zorgt dat het bedrijf veel makkelijker over valt te nemen zodra de ondernemer komt te overlijden. Onder andere doordat het belastingtechnisch interessanter wordt.

Al met al komt het erop neer dat overname bij zowel kleine als grote melkveebedrijven goed mogelijk is. Bij bedrijven van een grote omvang wordt er wel om andere kennis en competenties gevraagd als bij kleine bedrijven. Een bedrijf van grote omvang heeft te maken met meer en grotere risico’s. Daarnaast moet een grote melkveehouder ook om kunnen gaan met personeel.
 

Regenradar
Powered by Agroweer

Nieuws Varkens

Varkensbedrijf wil verder, opvolging vaak onduidelijk

Nieuws Granen & Grondstof

Graangigant Glencore verstevigt positie in VS

Blijf op de hoogte

Mis niets en schrijf je in voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief