Weidegang: 70 procent

Grotere melkveebedrijven en meer koeien in wei

3 November 2014

Nederlandse melkveehouders hebben vorig jaar 70 procent van de melkkoeien de wei in gestuurd. Doordat de melkveebedrijven gemiddeld groter worden en de melkveestapel uitdijt, waren dit in absoluut aantal echter meer koeien. Het aantal koeien in de wei is vorig jaar met 40.000 dieren gestegen tot 1,1 miljoen melkkoeien.

Dit meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Volgens het CBS lijken zo de inspanningen in de sector om weidegang voor de koeien te behouden effect te hebben. In 1997 liep nog 92 procent van de melkkoeien in de wei. Toen had een doorsnee bedrijf 46 melkkoeien, tegen 85 nu.

94

procent

van veehouders met minder dan 40 melkkoeien voert weidegang

De keuze voor het opstallen van de melkkoeien hangt sterk samen met de omvang van het bedrijf, aldus het CBS. Meer melkkoeien op het bedrijf leidt vaker tot het altijd op stal houden van de koeien. Op bedrijven met 120 melkkoeien of meer, komt 54 procent van de melkkoeien in de wei. Dit is bij de melkveehouders met minder dan 40 melkkoeien nog ruim 94 procent.

In de periode 2000 tot en met 2013 is het aantal bedrijven met melkvee met bijna 11.000 gedaald tot 18.700. Het aantal melkkoeien bleef vrijwel gelijk met 1,5 miljoen dieren. Dit resulteerde in een forse schaalvergroting. In 2013 telde Nederland bijna 2.900 bedrijven met 125 melkkoeien of meer. Dit waren in 2000 nog zo’n 700 bedrijven.

Ook de introductie van de melkrobot heeft het toepassen van weidegang in de bedrijfsvoering bemoeilijkt. De koeien op deze bedrijven worden meestal vaker gemolken (ongeveer 3 keer per dag) en moeten hiervoor in de stal zijn. Niettemin worden melkveehouders voor zuivelfabrieken gestimuleerd om weidemelk te leveren, meestal door een hogere melkprijs.

In de typische veenweidegebieden in het westen van Nederland (Utrecht, Noord- en Zuid-Holland) lopen relatief de meeste melkkoeien in de wei. De grond in deze gebieden is vooral geschikt voor grasland. Naar mate akkerbouw beter mogelijk is, lopen er minder melkkoeien in de wei. Dit doet zich voor in de Noordelijke en de Oostelijke en centrale weidegebieden (Gelderland en de provincies ten noorden). Beduidend minder koeien staan in de wei in het Zuidelijk weidegebied. Dit is vooral Noord-Brabant met naar verhouding veel intensieve veehouderij.

Regenradar
Powered by Agroweer
‘Door relatief korte berichten op de hoogte’

Interview Mark van Kranenburg

‘Door relatief korte berichten op de hoogte’

Koeien steeds vaker in de wei, maar minder lang

Nieuws Melk

Koeien steeds vaker in de wei, maar minder lang

De koeien mogen weer naar buiten

Ruwvoertour Week 12

De koeien mogen weer naar buiten

Levensduur van melkkoe neemt met 2 maanden toe

Nieuws Duurzame zuivelketen

Levensduur van melkkoe neemt met 2 maanden toe

Blijf op de hoogte

Mis niets en schrijf je in voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief