Boerenbusiness Analyse

Import van melkkoeien ging door het dak heen

16 Juli 2015 - 9 reacties

De import van melkkoeien ging in de laatste weken dat Nederland kon genieten van de vrije markt door het dak heen. In vergelijking met een jaar eerder nam de import van melk- en kalfkoeien ouder dan twee jaar zelfs met 164 procent toe. Toch blijkt dit maar een druppel op een gloeiende plaat. In een analyse van Boerenbusiness wordt duidelijk waarom de groei van de Nederlandse kudde toch niet zo onverwacht kwam. 

Richting het einde van mei maakte CBS bekend dat Nederlandse melkveehouders over 2014 het fosfaatplafond hebben overschreden. Kloppen de cijfers dan leverde de sector 1,2 miljoen kg fosfaat te veel af. Het gaat hier zowel om jongvee als melkkoeien. 

Vanaf dat tijdstip rommelde het in de sector, want Dijksma had al eerder laten weten dat een overschrijding van het plafond niet zonder gevolgen blijft. Wat niemand toen nog wist was dat melkveehouders nog ongeveer zes weken de tijd hadden om te schakelen in afwachting van de consequenties die deze ontwikkeling zou gaan hebben voor de sector.

Of dit inderdaad de aanjager is geweest voor de invoer van melkkoeien, blijft onduidelijk. Het lijkt er namelijk op dat de koeien er evengoed waren gekomen, omdat juist de onverwachte uitbreiding van de veestapel de hoofdreden was voor Dijksma om fosfaatrechten in te voeren. 

Hoe dan ook, uit de cijfers van het I&R, identificatie en registratie, blijkt dat er vorig jaar van 18 juni tot en met 2 juli 538 runderen ouder dan twee jaar ingevoerd werden. Dit jaar zijn dat er met 1.418 dieren over dezelfde periode aanzienlijk meer. Een plus van ongeveer 164 procent. 

Melkveehouderij in Nederland staat schaakmat

Blijkt dat deze trend ook de vorige weken al aanwezig was dan is het niet vreemd dat de melkproductie stand houdt rond het huidige hoge niveau. Gemiddeld produceerde een melk- en kalfkoe over de laatste vijf jaar 39 kg fosfaat. Wat inhoudt dat er door de invoer van deze runderen 55.735 kg fosfaat op de Nederlandse balans mag worden bijgeschreven in een periode van twee weken tijd.

Wordt er rekening mee gehouden dat er consequent zoveel runderen ingevoerd zijn sinds het einde van het melkquotum dan komt dit neer op ruwweg 8.500 dieren. Een druppel op een gloeiende plaat, want op 1 december telde Nederland 1.610.000 melk- en kalfkoeien.  

Het maakt ook duidelijk dat de invoer van melkkoeien niet de grootste aanjager is geweest van de groei in de sector. Een geschatte plus van 10 procent wordt namelijk met een dergelijk invoercijfer niet gehaald. Het maakt duidelijk dat de groei vooral een natuurlijke grondslag heeft en wel via het aanhouden van jongvee. Daarover waren de cijfers al veel langer bekend wat dan weer de consequentie met zich meebrengt dat er vorig jaar al ingegrepen had kunnen worden.     

De sector staat schaakmat. Terugkijkend op het verloop van het spel hebben de goede melkprijzen van 2013 een reactie in gang gezet die niet meer tegen te houden was. Het extra jongvee van toen wordt nu gemolken of komt aan de melk in combinatie met het aanhouden van meer koeien heeft het de fosfaatproductie flink verhoogd. Ja, de import van melkvee laat indrukwekkende cijfers zien, maar het is niet de oorzaak dat er nu fosfaatrechten zijn. Het heeft op zijn hoogst de zaken versneld en de aandacht getrokken van de politiek.          

Regenradar
Powered by Agroweer
Reacties
9 reacties
Tinus 16 Juli 2015
Dit is een reactie op dit artikel:
[url=http://www.boerenbusiness.nl/melkmarkt/artikel/10864761/Import-van-melkkoeien-ging-door-het-dak-heen-]Import van melkkoeien ging door het dak heen[/url]
De lto zag het gebeuren en keek erna,terwijl ze het wel ff zouden regelen

Bij een generieke korting met trekkers naar Langerak,welke dag halen ze daar de melk op?
Frans 16 Juli 2015
Ging dus totaal niet door het dak, maat 900 meer dan vorig jaar
erik 16 Juli 2015
de koeien werden uit het buitenland gehaald omdat iedereen meer wilde gaan melken, gewoon marktwerking. Dus niet je zielig achter een standsorganisatie verschuilen, maar de hand in eigen boezem steken. De bomen groeiden toch tot aan de hemel?
tinus nog een keer 16 Juli 2015
De lto wilde af van het quota,geen dierrechten en kijk wat hebben we nu nu en ze worden nog verhandelbaar ook...
Het gaat me niet om de groeiers maar wordt wel pissig als ik generiek gekort wordt door de groeiers en alleen maar om dat de lto zat te eikelen
Bik 16 Juli 2015
Aantallen daar dient het over te gaan, niet procenten. En die aantallen( enkele honderden méér) die in dit artikel genoemd worden geven juist aan dat de import reuze meeviel, zeer te begrijpen ook als je ziet dat op de Duitse veilingen( Krefeld, Hamm) gemiddeld nog steeds ruim boven de 1600 euro genoteerd wordt( notering t/m eind juni), tel daar nog veilingkosten en transport bij van 200 euro en dan begrijp je ook waarom dat importeren zeker niet massaal zal zijn geweest.
wim v/d molen 19 Juli 2015
en dan in juni nog zeggen dat grond ook belangrijk is om te groeien? wat deze fosfaatplafond doet met de extensieve bedrijven is dat je betaald voor rechten die je niet eens nodig bent omdat je genoeg land hebt begrijpt u het nog straks 10 koeien meer x 3000 =30000 euro betalen
wim v/d molen 21 Juli 2015
Kan iemand mij uitleggen waarom ik wel voor 25 mk mest mag aanvoeren maar niet zelf 25 mk mag melken (extensief bedrijf )
bas 21 Juli 2015
wim v/d molen schreef:
Kan iemand mij uitleggen waarom ik wel voor 25 mk mest mag aanvoeren maar niet zelf 25 mk mag melken (extensief bedrijf )

Dat is ja heel simpel omdat de nmv en de lto geen beleid en geen visie hebben, dus dan maken ambtenaren die wel even.Nou en dan krijg je zoiets als wat nu voorligt.
RON 24 Juli 2015
ja Bas, dat is simpel,
omdat jij er nu voor betaald wordt om een mestoverschot van een ander weg te werken.
RON 24 Juli 2015
Erik, jij kunt nog een aardige pijp roken.

-bomen groeien tot aan de hemel, totdat de blaadjes dood gaan-
U kunt niet meer reageren.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Mis niets en schrijf je in voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief

Voederbieten zijn ideale krachtvoervervangers

Aangeboden door Berg Fourage

Voederbieten zijn ideale krachtvoervervangers

‘Door relatief korte berichten op de hoogte’

Interview Mark van Kranenburg

‘Door relatief korte berichten op de hoogte’

Fosfaatrechten week op week iets goedkoper

Inside Melk

Fosfaatrechten week op week iets goedkoper

Wordt onteigenen boeren beleid nieuw kabinet?

Politiek Stikstof

Wordt onteigenen boeren beleid nieuw kabinet?

Blijf op de hoogte

Mis niets en schrijf je in voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief