Voor machines, zuivel, voer

Nederlandse agribusiness loopt warm voor Iran

15 Maart 2016

De Nederlandse agribusiness loopt warm voor de export van producten naar Iran. Nu de meeste economische sancties tegen het land in het Midden-Oosten zijn opgeheven, zien vooral bedrijven in de zuivel, machines en veevoer exportkansen. Wel moet het financiële verkeer met Iran nog worden geharmoniseerd.

De Verenigde Staten en de Europese Unie hebben enkele maanden geleden de meeste economische sancties tegen Iran opgeheven. Dit biedt kansen voor de agrosector, die nu gemakkelijker kan exporteren naar de republiek. Er zijn voornamelijk mogelijkheden voor zuivel, veevoer en machines. Alleen tot effectieve en structurele handel is het tot nu toe nog niet gekomen. Daarvoor ontbreekt vooralsnog de infrastructuur.

De economische sancties betroffen niet direct de landbouwproducten, maar onder andere de financiële en olie- en gassector. Dit betekende dat er wel producten de Iraanse grens over mochten, maar dat hier geen bedrag tegenover mocht staan. Daarbij zijn niet alle sancties opgeschort. De Verenigde Staten zien Iran nog steeds als sponsor van terrorisme en de Europese Unie houdt een aantal nucleaire sancties aan.

Iran vormt met bijna 80 miljoen inwoners en de 387 miljard euro die in haar economie omgaat een grote potentiële afzetmarkt

Ook keurt de EU de situatie rond mensenrechten in Iran af. Als gevolg van deze bedenkingen blijven de banken in Iran voorzichtig in het goedkeuren van internationaal betalingsverkeer. Ten aanzien van de Verenigde Staten riskeren banken namelijk hoge boetes. Toch zien verschillende bedrijven kansen voor Nederland op het gebied van export naar Iran. Naar verwachting groeit de Iraanse zuivelmarkt de komende tijd, wanneer de nucleiare deal is geïmplementeerd. De Iraanse zuivelmarkt wordt gedomineerd door binnenlandse merken, maar er is speelruimte voor buitenlandse bedrijven. 

Het Nieuw-Zeelandse Fonterra kondigde aan hier op in te willen springen. Kelvin Wickham, directeur ingrediënten van Fonterra geeft aan dat Iran een waardevolle handelspartner en botermarkt voor Fonterra is. ‘Het opheffen van de sancties verbetert de vooruitzichten voor ons in Iran’, aldus Wickham. Iran vormt met bijna 80 miljoen inwoners en de 387 miljard euro die in haar economie omgaat een grote potentiële afzetmarkt. 

Ook Nederlandse zuivelaars onderzoeken de mogelijkheden voor export naar Iran. De Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO) geeft aan dat de Iraanse afzetmarkt interessant is. Voor de sancties in werking traden exporteerde Nederland veel boter naar Iran en dit kan mogelijk weer worden opgestart. Aangezien het financieel verkeer in Iran nog niet is genormaliseerd, zijn er op dit moment nog geen grote exportstromen vanuit Nederland naar het land. Iran moet de komende tijd eerst zelf haar handel en logistiek op orde brengen.

Al sinds november, toen minister Henk Kamp een bezoek bracht aan Iran, zijn de Iraanse en Nederlandse overheid aan het onderzoeken hoe de samenwerking tussen de landen kan worden versterkt. Dit gaat over bijvoorbeeld fytosanitaire standaarden en kwekersrecht.

Het is onbekend of er door de afschaffing van de sancties meer suiker en vlees naar Iran kan worden geëxporteerd, voor wat betreft machines en veevoer is deze verwachting er wel. Te denken valt aan apparatuur voor kwaliteitscontrole, sorteren en koelen, maar ook bijvoorbeeld genetisch en uitgangsmateriaal kan gemakkelijker haar weg naar Iran gaan vinden.

Regenradar
Powered by Agroweer
Exportwaarde levende dieren kromp flink in 2020

Nieuws CBS

Exportwaarde levende dieren kromp flink in 2020

Aardappelen winnen terrein in Midden-Oosten

Inside Aardappelen

Aardappelen winnen terrein in Midden-Oosten

Landbouwexport ook Q1 minder coronagevoelig

BB TV Cor Pierik

Landbouwexport ook Q1 minder coronagevoelig

Containervervoer niet eerder zo duur

Nieuws Logistiek

Containervervoer niet eerder zo duur

Blijf op de hoogte

Mis niets en schrijf je in voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief