Kleinere plus bij jongvee

Sinds april flink meer melkkoeien in Nederland

31 Maart 2016

Sinds april zijn er duizenden melkkoeien bijgekomen in Nederland. Dit blijkt uit de jongste cijfers van CBS. Daar tegenover staat een iets kleinere groei van de kudde jongvee. 

Grote onzekerheid over de fosfaatrechten heeft er toe geleid dat de Nederlandse melkveestapel sinds april fiks gegroeid is. De sector was zich daarbij bewust van de peildatum 2 juli, maar zonder een concrete invulling van de rechten hebben veel melkveehouders er toch voor gekozen de stal vol te zetten. Hierbij was vooral de gedachte dat elke liter melk extra mooi meegenomen was, met name door de dalende melkprijs. 

5,8

procent

groeide de melkveestapel

Het lastige met deze cijfers is dat niet duidelijk wordt hoeveel melkkoeien er op 2 juli in Nederland rondliepen. Dit beslaat toch een periode van 3 maanden. Geschat wordt dat de kudde melkkoeien vanaf 2 jaar in elk geval van 1,62 miljoen dieren op 1 april, groeide naar 1,72 miljoen dieren op 1 december 2015. Een plus van 5,8 procent. In vergelijking met 1 december 2014 groeide de kudde zelfs met 6,6 procent of 107.000 stuks. 

Het totale aantal jongvee komt op 1 december uit op 1,36 miljoen dieren. In april liepen in totaal 1,34 miljoen stuks jongvee rond. Nog steeds een plus van 2,09 procent. Niet de grootste stijging van de laatste jaren, want met een plus van 5,46 procent gaat nog steeds 1 april 2009 aan kop.      

Nog een andere groep die, zoals de fosfaatrechten nu op papier staan, van belang zijn is de groep vrouwelijk jongvee voor de vleesveehouderij tot 1 jaar. Ook hier groeide de omvang van de veestapel tussen 1 april 2015 en 1 december 2015 en wel met 3 procent. Dit correspondeert met 1.000 stuks vee. Een bescheiden plus. 

Op basis van de cijfers van het CBS kan een hele grove inschatting gemaakt worden van het aantal fosfaatrechten wat de Nederlandse melkveehouderij mogelijk krijgt. Voor de nummer 102 is meegenomen jongvee van 1 jaar en ouder inclusief overig vleesvee, exclusief roodvleesstieren en fokstieren. Nog een onzekerheid is de melkproductie. Wordt de productie van juli gebruikt en een inschatting van de veestapel dan komt de fosfaatproductie uit op 42 kg. Wordt de jaarproductie gedeeld door de kuddeomvang van 1 december 2015 dan komt deze uit op 39,8 kg.

Op basis van juli komt het aantal rechten uit rond de 87,7 miljoen. Het klopt niet helemaal want uit de berichten valt op te maken dat de veestapel voor 2 juli veel harder groeide door bijvoorbeeld import van vee dan na deze datum. Het blijft een gemiddelde. Navraag bij CBS leert dat er geen cijfers specifiek voor juli beschikbaar zijn.  

Wat houdt het in voor december 2015? Hiervoor geldt wel de totale Nederlandse melkplas gedeeld door aantal stuks vee en dan komt er een fosfaatexcretie uit van 39,8 kg. Dit heeft grote gevolgen, want dat kan in combinatie met een krimp van de groep jongvee ouder dan 1 jaar de balans recht trekken. Het is een berekening op basis van gemiddeldes. Veel gaat daarmee van de daadwerkelijke kuddeomvang op 2 juli 2015. Er is hierbij ook geen rekening gehouden met knelgevallen en ruimte in de nieuwgebouwde stallen.   

 

Regenradar
Powered by Agroweer
‘Door relatief korte berichten op de hoogte’

Interview Mark van Kranenburg

‘Door relatief korte berichten op de hoogte’

Wat is de oorzaak van kleinere aardappeloogst?

Inside Aardappelen

Wat is de oorzaak van kleinere aardappeloogst?

Stoppende boeren laten veestapel niet halveren

BB TV Feiten

Stoppende boeren laten veestapel niet halveren

Landbouw kan nestsucces weidevogel ondersteunen

BB TV Feiten

Landbouw kan nestsucces weidevogel ondersteunen

Blijf op de hoogte

Mis niets en schrijf je in voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief