Puzzel met grond begint

Gecombineerde opgave aftrap grondgebondenheid

1 April 2016

Het invullen van de Gecombineerde opgave kan weer van start gaan. Voor melkveehouders betekent dit ook de eerste keer dat ze aan de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) die voorziet in grondgebondenheid moeten voldoen. 

Door de fosfaatrechten is de AMvB min of meer naar de achtergrond verdwenen. Daar komt met het invullen van de Gecombineerde Opgave verandering in, welke overigens dit jaar helemaal digitaal moet gebeuren. Dit is het moment waarop gaat blijken of melkveehouders wel of niet aan de regelgeving voldoen. 

15

procent

meer slachtingen 

Voor de AMvB wordt naar het fosfaatoverschot gekeken. Hier mag wel rekening worden gehouden met een historische fosfaatreferentie. Bij een overschot van minder dan 20 kg per hectare, mag een keus worden gemaakt tussen verwerking of uitrijden op percelen van derden. Bij 20 tot 50 kg overschot per hectare moet een kwart met extra grond opgevangen worden. Bij meer dan 50 kg moet de helft met grond worden opgevangen.

Lubbert van Dellen, van Accon avm, deed bij het geven van antwoord op de vragen over fosfaatrechten al uit de doeken dat er voor de AMvB eerst nog 30.000 tot 50.000 hectare grond gevonden moet worden. Iets wat ook door belangenbehartiger LTO gesteund wordt. Daarbij geeft Wiebren van Stralen, beleidsmedewerker Mest en Mileu bij LTO, aan dat hij niet de indruk heeft dat de AMvB bij iedereen al geland is.   

Het is lastig in te schatten hoe ver melkveehouders zijn met de AMvB, maar wat wel opvalt zijn de slachtcijfers. Vanaf begin februari lopen die flink uit op 2015. Tot en met week 12 zijn er zelfs bijna 15 procent meer runderen geslacht, wat neerkomt op een plus van 17.583 stuks. Daarmee begint het aantal slachtingen zelfs voorzichtig uit te lopen op 2011. 

Tot en met 15 mei hebben de ondernemers de kans om de Gecombineerde Opgave in te vullen. Daarmee wordt meteen ook aanspraak gemaakt op betalingsrechten. Het streven van de Rijksdient voor Ondernemend Nederland (RVO) was ook om tegen 1 april zoveel mogelijk de betalingsrechten toegekend te hebben. 'Voor een deel van de ondernemers lukt het niet.' Nu is het streven om uiterlijk 21 april de laatste aanvragen afgehandeld te hebben. 

 

Regenradar
Powered by Agroweer

Nieuws Fosfaatrechten

Juridische stappen tegen fosfaatkorting in de maak

Nieuws Fosfaat

NVWA beboet 10 melkveehouders om fosfaat

Nieuws Melk

Recent volop beweging in prijs fosfaatrechten

Nieuws Uitspraak CBb

Melkveehouders krijgen gelijk met fosfaatrechten

Blijf op de hoogte

Mis niets en schrijf je in voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief