Maar kan nog jaren duren

Minister onderzoekt kwel als oorzaak fosfaatoverschot

8 Juni 2016 - 1 reactie

Melanie Schultz van Haegen, de minister van Infrastructuur en Milieu, wil de stikstof- en fosfaatnormen voor agrarische ondernemers best versoepelen als sprake is van andere factoren die het fosfaat-overschot veroorzaken, bijvoorbeeld zout kwelwater. Het onderzoek hierna kan nog echter jaren duren, waardoor er van versoepeling voorlopg geen sprake is.

De bewindsvrouw reageert hiermee op de petitie van de Stichting Mesfonds, die opriep voor meer onderzoek naar de kwaliteit van het oppervlaktewater met het oog op de Kaderrichtlijn Water. Volgens het fonds is de landbouw niet alleen verantwoordelijk voor de concentraties aan stikstof en fosfaat in het water, maar wordt de sector daar wel op afgerekend. Eerder sprak Lubbert van Dellen, vice-voorzitter van het Mesdagfonds, hierover in een interview met Boerenbusiness.nl.

Het Mesdagfonds kwalificeert deze antwoorden van de minister als 'teleurstellend en nietszeggend'

Het Mesdagfonds geeft aan tevreden te zijn dat natuurlijke kwel als fosfaatleverancier wordt erkend, maar dat het veel te lang gaat duren eerder de normen worden versoepeld. Het fonds is wel teleurgesteld dat agrarische ondernemers de afgelopen en dus ook de komende jaren worden afgerekend op normen die, zo geeft de minister ook aan, nader moeten worden onderbouwd. 'Mesdag betreurt dat de minister niet scherp benoemt dat de algemene normen nog moeten worden opgehoogd met natuurlijke achtergrondconcentraties', laat voorzitter Jan Cees Vogelaar weten.

Schultz van Haegen heeft ook aangegeven dat de stikstof- en fosforemissies uit riooloverstorten opnieuw worden ingeschat. Op de andere punten komt de bewindsvrouw het Mesdagfonds niet tegemoet. Zo is ze niet van plan expliciet te gaan kijken naar de overschrijding van de fosfaatnormen in de kuststrook. Ook heeft zij geen zin de bijdrage van de mestproductie van watervogels in het oppervlaktewater onder de loep te nemen.

Evenmin wordt een handreiking gedaan voor de wens de hogere stikstofgehalten in het grondwater in het zuidelijk zandgebied aan een nader onderzoek te onderwerpen. Hier worden veel agrarische bedrijven in de derogatie op afgerekend. Het Mesdagfonds kwalificeert deze antwoorden van de minister als 'teleurstellend en nietszeggend.'

Regenradar
Powered by Agroweer
Reacties
1 reactie
geert 8 Juni 2016
Dit is een reactie op dit artikel:
[url=http://www.boerenbusiness.nl/melk-voer/artikel/10870112/Minister-onderzoekt-kwel-als-oorzaak-fosfaatoverschot]Minister onderzoekt kwel als oorzaak fosfaatoverschot[/url]
De stikstof- en fosfaatemissies van de rioolinstallaties moeten opnieuw worden onderzocht,er moet vooral worden gekeken wat er geloosd wordt na hevige hoosbuien,dan wordt er veel ongezuiverd water geloosd op het oppervlaktewater door te kleine opslagcapaciteit van de rioolinstallaties,hiervan krijgen de boeren later weer de schuld,politici en ambtenaren wijzen graag naar de boeren
oalde-jan 9 Juni 2016
Beste mensen,ik heb een maaipad van Waterschap Rijn en IJssel in gebruik. Dit maaipad loopt meerdere keren per jaar onder water bij hoog water. Omdat ik aan derogatie mee doe moet ik dit laten analyseren. Toen ik de uitslag van de analyse onder ogen kreeg , viel ik bijna van mijn stoel van verbazing. Het Pal getal is extreem hoog ( 90) !!
Dan ga je naar een oorzaak zoeken . De rioolzuivering in Haarlo loost haar water op deze watergang ( Bolksbeek ).
Er is dus werk aan de winkel voor deze zuiveringsinstallatie .
gr. oalde-jan
U kunt niet meer reageren.
Boerenbusiness Award

Win jij dit jaar de Agribusiness Award?

Maak kans op een mediapakket en een vervolgtraject van ABN AMRO

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Mis niets en schrijf je in voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief

Nieuws Stikstof

Agractie verwacht omslag meer coalitieleiders

Achtergrond Stikstof Stemming

Stikstofknieval zet de verhoudingen op scherp

Nieuws Stikstof

Stikstofdoel 2030 niet langer heilig voor CDA

Interview Gerbrand van 't Klooster

'Komt niet goed als we met z'n allen naar rechter gaan'

Blijf op de hoogte

Mis niets en schrijf je in voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief