Shutterstock

Nieuws Nitraatrichtlijn

Schouten past voorstel Nitraatrichtlijn aan

26 November 2021 - 22 reacties

Landbouwminister Carola Schouten heeft het ontwerp 7e actieprogramma Nitraatrichtlijn aangepast. De nodige zaken - zoals het tijdstip om een vanggewas te zaaien - worden versoepeld, behalve voor zand- en lössgronden. De impact op de land- en tuinbouw blijft na deze aanpassingen desondanks fors, zo erkent het demissionaire kabinet. Verdere maatregelen worden doorgeschoven naar een nieuw kabinet.

De ministerraad heeft ermee ingestemd, zodat het definitieve 7de actieprogramma (AP) naar de Tweede Kamer wordt gestuurd. Dit hebben Schouten en haar collega Barbara Visser van Infrastructuur en Waterstaat bekendgemaakt in een verklaring.

Een belangrijk onderdeel van het 7e AP is de verplichting om uiterlijk 1 oktober een vanggewas in te zaaien, iets wat de gemoederen in de sector dit jaar hoog deed oplopen. Deze verplichting gaat alleen gelden op zand- en lössgronden, meldt het kabinet. Wintergewassen worden uitgezonderd van deze regel. Mogelijk kunnen de volgende teelten in die categorie gaan vallen: wintergroenten, bloembollen die in najaar worden gepoot, suikerbieten en zetmeelaardappelen. Hierover volgt nog een advies van de Commissie Deskundigen Meststoffenwet (CDM).

Hoewel de minister in principe vasthoudt aan de verplichte inzaai van een vanggewas voor 1 oktober na maïs wordt er een commissie ingesteld die jaarlijks advies uitbrengt over de haalbaarheid van het zaaien van het vanggewas gezien de weersomstandigheden. Boeren krijgen wel de mogelijkheid om het vanggewas na maïs of een ander niet winterteelt na 1 oktober te zaaien maar, dan volgt een korting op de gebruikersnorm. In de periode tot 1 november wordt de mestnorm voor het komende jaar evenredig gekort. Bij zaaien na 1 november of wanneer er geen vanggewas wordt gezaaid volgt een maximale korting op de mestnorm voor het volgende jaar. Over de vaststelling van de korting op gebruiksnorm wordt nog advies gevraagd aan de CDM.  

Een de aanpassingen is verder de verplichte rotatie met rustgewassen, zodat er minder meststoffen uitspoelen naar het grondwater. Ook dit gaat alleen gelden op zand- en lössgronden. Omdat de impact op klei- en veengronden volgens het kabinet gering is, worden deze gronden hiervan uitgezonderd, evenals de biologische akkerbouw en langjarige teelten, zoals de bomenteelt, aspergeteelt en sommige sierteelten.

Sectorvoorstel 'maatwerkaanpak' weegt mee
Om de waterkwaliteit te verbeteren hebben sectorpartijen LTO Nederland, NAJK, NAV, POV, BO Akkerbouw, NZO, Rabobank en Cumela gezamenlijk het initiatief genomen tot een zogeheten 'maatwerkaanpak'. Daarbij werkt de ondernemer met een op zijn of haar bedrijf aangepast plan aan het bereiken van de waterkwaliteitsdoelen. Afgesproken is om deze maatwerkaanpak gezamenlijk met het Rijk verder uit te werken, maakt het kabinet bekend.

Ondanks de aanpassingen blijft het 7e AP een stevig maatregelenpakket met forse impact op de land- en tuinbouw, beseft het kabinet. "De opgave om de waterkwaliteit te verbeteren is echter groot en ook het huidige pakket blijkt volgens de berekeningen van de milieueffecten nog onvoldoende om de doelen voor oppervlaktewaterkwaliteit van de Europese Nitraatrichtlijn en de Kaderrichtlijn Water te halen. Een nieuw kabinet moet daar - in samenhang met het stikstof- en klimaatdossier - nog verdere keuzes in maken", aldus een verklaring.

Er is €118,7 miljoen vrijgemaakt voor toekomstig mestbeleid. Dit geld wordt de komende vier jaar ingezet voor onder andere onderzoeks- en pilotprojecten, ondersteuning van gebiedsprocessen, monitoring, toezicht en handhaving.

Regenradar
Powered by Agroweer
Reacties
22 reacties
Abonnee
zandpieper 26 November 2021
Dit is een reactie op het Boerenbusiness artikel:
[url=https://www.boerenbusiness.nl/agribusiness/artikel/10895430/schouten-past-voorstel-nitraatrichlijn-aan]Schouten past voorstel Nitraatrichlijn aan[/url]
we laten ons als akkerbouwers toch niet door tegemoetkomingen in verschillende gebieden uitspelen.
vandaag is het de zand en loss morgen is het de klei of veen. weerkbare regels voor de hele akkerbouw!!!
en stop met de regeldrift vanuit den haag. de akkerbouw laat zich niet uitspelen in groepen.
Abonnee
mij 26 November 2021
idioot ten top dit ,echt hier kun je toch helemaal niks mee!!! denk dat de frietfabrieken zich ook is meer moeten laten horen want die hoor ik nergens die worden ook geraakt uiteindelijk door die onozelheid van de overheid!!!
Abonnee
zandpieper 27 November 2021
of anders moet de friefabriek een zetmeelcontract maken voor fontane
Abonnee
Klai- en zoavelboer 27 November 2021
Daar heeft zandpieper wel een punt.
Abonnee
Ruimte 27 November 2021
zandpieper schreef:
of anders moet de friefabriek een zetmeelcontract maken voor fontane
Kan de contractprijs mooi nog wat omlaag!
Harm 27 November 2021
zandpieper schreef:
Dit is een reactie op het Boerenbusiness artikel:
[url=https://www.boerenbusiness.nl/agribusiness/artikel/10895430/schouten-past-voorstel-nitraatrichlijn-aan]Schouten past voorstel Nitraatrichlijn aan[/url]
we laten ons als akkerbouwers toch niet door tegemoetkomingen in verschillende gebieden uitspelen.
vandaag is het de zand en loss morgen is het de klei of veen. weerkbare regels voor de hele akkerbouw!!!
en stop met de regeldrift vanuit den haag. de akkerbouw laat zich niet uitspelen in groepen.
ik denk dat ze jouw haar excuses aan wil bieden omdat je het niet goed hebt begrepen
Abonnee
truus 27 November 2021
1 oktober consumptie aardappels weg hebbe vh veld.....owg niet hoog genoeg...dan is t veevoer...en als de aardappels groen staan neemt t in mijn oge ook mineralen op! dus wat ikke nie begrijp
Abonnee
epv 27 November 2021
maandag in de webinar is door verschillende organisaties gezegd dat er in hun maatwerk aanpak niet geshopt kon worden. Nog niet de helft heeft lnv overgenomen. Dus toch geshopt door lnv. Daarom nu het dringende beroep op deze organisaties: De rug rechten en de knuppel in het hoenderhok in den haag. Totaal onacceptabel wat er nu besloten is door den haag
Abonnee
SjefO 27 November 2021
Schouten moet meer respect hebben voor het hoofd gewas het hoofd gewas moet leidend zijn maakt niet uit of je op zand of klei boert "punt"
Direct na het hoofd gewas het vanggewas erop.
Schouten moet haar ogen gebruiken, ga langs de velden , de oogsten waren dit jaar 2 tot 3 weken later dus het vanggewas ook zoveel later, ik denk dat 90 tot 95% areaal al weer mooi groen staat.
Maar het probleem is Schouten wil dit niet (zien)
Ook op dit vlak gaat Schouten respectloos om voedsel telen
Abonnee
Zuidwest 27 November 2021
epv schreef:
maandag in de webinar is door verschillende organisaties gezegd dat er in hun maatwerk aanpak niet geshopt kon worden. Nog niet de helft heeft lnv overgenomen. Dus toch geshopt door lnv. Daarom nu het dringende beroep op deze organisaties: De rug rechten en de knuppel in het hoenderhok in den haag. Totaal onacceptabel wat er nu besloten is door den haag
Er is niks geen rug te rechten, de Ko compromis clubs hebben hun diarree geloost op het webinar. Lnv pakt hier voor de show wat dingen uit en wij kunnen t er mee doen. Helemaal niet op ingaan is de beste remedie, hadden we nu n totaal onwerkbaar plan wat gerechtelijk kan worden aangevochten. Nu hebben we n zogenaamd sector breed gedragen oplossing, ben je uitgepraat.
west brabander 27 November 2021
ben bang dat deze verzinsels niks voor milieu op gaan leveren
Abonnee
drent 28 November 2021
SjefO schreef:
Schouten moet meer respect hebben voor het hoofd gewas het hoofd gewas moet leidend zijn maakt niet uit of je op zand of klei boert "punt"
Direct na het hoofd gewas het vanggewas erop.
Schouten moet haar ogen gebruiken, ga langs de velden , de oogsten waren dit jaar 2 tot 3 weken later dus het vanggewas ook zoveel later, ik denk dat 90 tot 95% areaal al weer mooi groen staat.
Maar het probleem is Schouten wil dit niet (zien)
Ook op dit vlak gaat Schouten respectloos om voedsel telen
vanggewas gaat steeds meer problemen geven ipv dat het wat toevoegt. Ik zie dit jaar duidelijk meer dierlijke vraat op percelen waar een vanggewas heeft gestaan en met 0 middelen gaat dit een steeds groter probleem geven.
Abonnee
frog 28 November 2021
drent schreef:
SjefO schreef:
Schouten moet meer respect hebben voor het hoofd gewas het hoofd gewas moet leidend zijn maakt niet uit of je op zand of klei boert "punt"
Direct na het hoofd gewas het vanggewas erop.
Schouten moet haar ogen gebruiken, ga langs de velden , de oogsten waren dit jaar 2 tot 3 weken later dus het vanggewas ook zoveel later, ik denk dat 90 tot 95% areaal al weer mooi groen staat.
Maar het probleem is Schouten wil dit niet (zien)
Ook op dit vlak gaat Schouten respectloos om voedsel telen
vanggewas gaat steeds meer problemen geven ipv dat het wat toevoegt. Ik zie dit jaar duidelijk meer dierlijke vraat op percelen waar een vanggewas heeft gestaan en met 0 middelen gaat dit een steeds groter probleem geven.
Ben ik helemaal met je eens Drent, en als je het dan ook nog gaat combineren met die andere kronkel die ze steeds noemen namelijk NKG dan dan zijn de problemen ni t meer te overzien.
pachtboer 28 November 2021
worden particuliere boeren dan ook niet meegeteld?

(Net als particuliere IC's bij economie verbranden voor reset?)
info 28 November 2021
Drent je hebt gelijk maar door de derogatie, wat extra regels inhoud, waar de overheid steeds weer met een regel extra elk jaar zwaardere eisen aan ons stelt , hebben ze onze planning overgenomen. Weersinvloeden waar wij als boer mee moeten werken hadden m.i.z. ook in hun beleid moeten zitten. We zijn op het punt gekomen om er gewoon eens een 2e plaats van te maken, als het past de overheid volgen maar eerst je eigen bouwplan uitvoeren. En de gevolgen van inhoudingen accepteren, we moeten meer naar het vrij kunnen boeren, het is immers een vrij beroep, maar voor mijn gevoel al lang niet meer.
Abonnee
Wim 29 November 2021
Met dank aan alle boeren en loonwerkers die de afgelopen jaren het niet konden laten om op een goedkope manier zoveel mogelijk mest te dumpen op hun percelen.
Abonnee
Cm 29 November 2021
Wim schreef:
Met dank aan alle boeren en loonwerkers die de afgelopen jaren het niet konden laten om op een goedkope manier zoveel mogelijk mest te dumpen op hun percelen.
Zo er is weer een Trol met valse berichten aan het rondstrooien
.De bodem verarmt momenteel doordat wij als boer niet genoeg mest kunnen gebruiken die de gewassen nodig hebben en onttrekken aan de bodem.
Abonnee
Cm 29 November 2021
Nee,liever geen mest maar veel meer kunstmest dan gebruiken zeker of nee ook dat niet natuurlijk .Zonder eten groeit er niks,maar probeer maar zelf zonder eten Trol Wim dan zijn we af van al die onzin van je.
zwb zandjan 29 November 2021
Geachte cm waar denk jij dat deze regelgeving anders uit voortkomt,hier geen problemen met nitraat,wel van verarming van de grond .
Abonnee
drent 29 November 2021
Wim schreef:
Met dank aan alle boeren en loonwerkers die de afgelopen jaren het niet konden laten om op een goedkope manier zoveel mogelijk mest te dumpen op hun percelen.
vertel ff hoe dat moet, ik ben namelijk gebonden aan mijn aanvoer norm helaas
Abonnee
Cm 29 November 2021
zwb zandjan schreef:
Geachte cm waar denk jij dat deze regelgeving anders uit voortkomt,hier geen problemen met nitraat,wel van verarming van de grond .
Regelgeving is de beperkende factor, vaste mest vooral kan ik niet genoeg aanwenden en compost wil ik niet met al zijn verontreinigingen. Maar daar wil de overheid vanaf dus heeft die andere veel hogere normen dan stalmest of champost ed . De (R)overheid is schuldig aan de verarming van de bodem en niet die boer maar ze hebben maar een doel en dat is saneren.
kenner boer 29 November 2021
het grote probleem is dat iedereen het zo goed dreig te weten.
maar in werkelijkheid maar wat roeptoetert.
wij zijn al vanaf 1940 een gemengd bedrijf akkerbouw/tuinbouw/vee
of je ni op zand/veen/klei zit speelt geen rol.
wij mogen nagenoeg niks meer een heel schraal mestbeleid wat ons boerenhart pijn doet wij hebben zelf de mooiste vaste mest wat het beste van het beste is voor de bodem ,wij moeten zelf afvoeren en kunstmest aanvoeren hoeze omgekeerde wereld.
en dan roepen boeren putten de grond uit!!!! eerst roken ze ons zelf uit met een mestbeleid wat nog kant/wal raakt en dan zouden wij slecht voor de bodem zorgen dat raakt bij ons de verkeerde snaar.
daarom moeten we deze regels gewoon links laten liggen dit 7e plan is niet haalbaar/niet werkbaar/ en een groot deel van onze inkomsten word de nek omgedraaid dit gaat als we hier in mee gaan onze kop kosten!!!
U kunt niet meer reageren.
Boerenbusiness Award

Win jij dit jaar de Agribusiness Award?

Maak kans op een mediapakket en een vervolgtraject van ABN AMRO

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Mis niets en schrijf je in voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief

Nieuws Politiek

Grote zorgen over Brusselse goedkeuring derogatie

Nieuws Nitraatrichtlijn

NAV hoopvol over maatwerk nitraatrichtlijn

Nieuws Nitraatrichtlijn

BO Akkerbouw uit zorgen over nitraatmaatregelen

Nieuws Nitraatrichtlijn

Aanvullende maatregelen 7de Nitraatrichtlijn op til

Blijf op de hoogte

Mis niets en schrijf je in voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief