Shutterstock

Nieuws Stikstof

'Landelijke kaders stikstofbeleid noodzakelijk'

19 Januari 2022

Belangenbehartigers van varkenshouders, pluimveehouders, melkveehouders en akkerbouwers hebben in een brief aan ministers Henk Staghouwer (LNV) en Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof) opgeroepen tot overleg waarin duidelijke landelijke afspraken moeten worden gemaakt omtrent het stikstofbeleid. Dit is volgens de belangenbehartigers noodzakelijk om duidelijkheid te scheppen en te komen tot een 'vruchtbare samenwerking'.

Het kabinet heeft €25 miljard uitgetrokken voor onder meer de uitkoop van bedrijven, het aankopen van gronden en het uitvoeren van innovaties. Daarbij kiest het voor een gebiedsgerichte aanpak waarin provincies het voortouw krijgen. Gezien de ingrijpende gevolgen die het regeerakkoord mogelijk gaat hebben voor individuele agrarische bedrijven moeten er eerst op landelijk niveau afspraken worden gemaakt met betrokken partijen, vinden de voorzitters van de Producentenorganisatie Varkenshouderij (POV), de Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV), de Nederlandse Vakbond Pluimveehouders (NVP) en de Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV).

Afspraken op drietal gebieden
Volgens de vier vakbonden hebben het coalitieakkoord en de grote stapel stikstofrapporten van vorig jaar geleid tot veel onrust en onduidelijkheid voor agrarische bedrijven en hun gezinnen. Om perspectief en duidelijkheid te verschaffen aan families moeten over een aantal zaken beleidskaders worden geschapen waarbinnen de provinciale beleidsvorming zich straks af gaat spelen.

Volgens de POV, NMV, NVP en NAV moeten er heldere afspraken worden gemaakt over de randvoorwaarden van de provinciale 'gebiedsprocessen'. Ook moeten de zorgvuldigheid en onafhankelijkheid van de ecologische analyses gegarandeerd zijn. Daarnaast is het volgens de organisaties van belang dat er zeggenschap, rechtszekerheid en rechtsbescherming is voor boeren (onder andere voor PAS melders).

boerenbusiness.nl

Stef Wissink

Stef Wissink is redacteur bij Boerenbusiness en schrijft over de actuele marktontwikkelingen op de zuivel- en varkensmarkt. Ook volgt hij de Nederlandse en internationale agribusiness.
De (grondstof)prijzen zijn flink in beweging, de ontwikkelingen in de wereld volgen zich in rap tempo op. Duiding in crisistijd is essentieel om goed te kunnen anticiperen. Juist nu is het belangrijk om over gedegen, actuele informatie en data te beschikken. Met een abonnement van Boerenbusiness kan je als ondernemer gefundeerde bedrijfsbeslissingen nemen. Bekijk het aanbod
Regenradar
Powered by Agroweer

Nieuws MOB

Natuurvergunningen Overijssel vernietigd

Politiek Tweede Kamer

Vleestaks lijkt definitief van tafel

Nieuws Stikstof

Geheime stukken voeden twijfel stikstofmodel Aerius

Nieuws Methaan

Zeewier voor Amerikaanse koeien als methaanremmer

Blijf op de hoogte

Mis niets en schrijf je in voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief