Garantieprijs RFC omlaag voor november

De garantieprijs van FrieslandCampina laat voor het eerst sinds mei een daling zien. Volgens marktexpert Wouter Baan past de verlaging bij het beeld op de zuivelmarkt. Wat doet de prijs voor biologische melk? 

29 Oktober 2018|Marktflits Melk

Reageer