Percentage verwerking hoger

Regio Oost moet mestverwerking opschalen

20 December 2016

Staatssecretaris Martijn van Dam heeft vandaag, 20 december, de voorlopige mestverwerkingspercentages voor 2017 bekend gemaakt. Vooral in regio Oost moet fors meer mest worden verwerkt. Ook regio Zuid krijgt met een stijging te maken.

De Commissie van Deskundigen Meststoffenwet heeft een advies gemaakt op basis van de omvang van de veestapel, de landbouwgrond die in gebruik is en een aantal andere factoren. Ook is gekeken naar de verwerkingscapaciteit. Die is geïnventariseerd door Bureau Mest Afzet en het Projectbureau Lokale Mest Verwerking.

52

procent

mestverwerking in Regio Oost voor 2017

Het percentage voor Overig Nederland blijft op 10 procent staan. Regio Oost gaat van 35 naar 52 procent verwerking en Zuid van 55 naar 59 procent. Deze percentages overschotmest moeten veehouders laten verwerken in 2017. De Staatssecretaris schat in dat op deze manier ruim 37 miljoen kilo fosfaat wordt verwerkt, zo schrijft hij in zijn brief. Komend jaar moet evenwicht op de mestmarkt worden bereikt. Het evenwichtspunt ligt op bijna 41 miljoen kilo fosfaat. Naar schatting levert een groei van de mestverwerking bijna 4 miljoen kilo fosfaat op.

De verwerkingspercentages zijn nog niet definitief. Voor 2018 kunnen ze zonodig opnieuw worden aangepast. De beslissing is afhankelijk van actuele gegevens en de plaatsingsruimte van fosfaat binnen de landbouwsector in Nederland.

Regenradar
Powered by Agroweer

Opinie Jaap Uenk

Wordt dierlijke mest weer het bruine goud?

Analyse Mest

Transport is de grote uitdaging bij mestafzet

Analyse Mest

Dure kunstmest en goed weer stuwen vraag mest

Opinie Jaap Uenk

Contouren van nieuw mestbeleid al achterhaald

Blijf op de hoogte

Mis niets en schrijf je in voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief