Rondetafelgesprek

Messen liggen klaar om ammoniakbeleid te fileren

22 Februari 2017 - 2 reacties

Via de social media weten onderzoekers van Wageningen, belangenbehartigers in de agrarische sector en het Mesdagfonds elkaar al goed te vinden in de discussie over het ammoniakbeleid. Door het rapport 'Ammoniak in Nederland. Enkele kritische wetenschappelijke kanttekeningen' zijn de zaken op scherp komen te staan. 

De laatste jaren keert het onderwerp ammoniak en vooral de onderbouwing van het beleid steevast terug op de politieke agenda. De makkelijkste oplossing: het oorspronkelijke onderzoek nog een keer doen. In de wetenschap een gangbaar gegeven. In deze casus zijn er ook nog eens grote belangen bij betrokken, waardoor het overdoen van het oorspronkelijke onderzoek nog meer gerechtvaardigd wordt. 

De makkelijkste weg is echter niet de weg die de oorspronkelijke onderzoekers van Wageningen willen nemen. Recent verscheen het rapport van Hanekamp, Crok en Briggs: 'Ammoniak in Nederland. Enkele kritische wetenschappelijke kanttekeningen'. Die stelde vast geen daling in de ammoniakemissie te zien. Ze hadden geen mening, maar gaven alleen de feiten en de conclusies die daaruit volgden. Op 9 maart schuiven de onderzoekers bij die van Wageningen aan tafel om daar verder over te praten. 

Ondertussen kwamen er veel reacties binnen op het verhaal 'Waarom ammoniak steeds meer begint te stinken'.  Zo werkte een lezer met een student van Wageningen samen om onderzoek te doen naar de uitstoot van ammoniak in en om een Natura 2000 gebied. De conclusie was dat er uitstoot is, maar dat deze niet neerslaat in het natuurgebied en er geen effect op heeft. Hoewel de politiek er van op de hoogte gesteld is werd er besloten hier niets meer mee te doen. Ook hier was een vervolgonderzoek op grote schaal een logische vervolgstap geweest.  

Uitkomsten proeven divers

Ook de praktijkgroep Laren maakte in 1993 kennis met de muur die om het ammoniakbeleid heen staat. Los daarvan stelt het Mesdagfonds in haar position paper in voorbereiding op het Rondetafelgesprek door nog eens 20 onderzoekers benaderd te zijn met kritiek op het ammoniakonderzoek en het model, maar bang te zijn voor repressie.      

Is een onderzoek wat zoveel kritische vragen oproept echt zo schoon als de onderzoekers in hun position paper stellen? De onderzoekers geven hierin aan dat niet alleen in Nederland, maar ook daar buiten onderzoek heeft laten zien dat bovengronds uitrijden meer emissie geeft dan zodenbemesting. Ook al geven de onderzoekers zelf toe dat de uitkomsten in de proeven heel divers zijn. Ze gaan niet in op de niet aangetoonde daling van de ammoniakuitstoot, waar Nederland mee pronkt. 

De messen worden geslepen om enerzijds het ammoniakbeleid te verdedigen en aan de andere kant te fileren. Dat de belangen groot zijn staat wel vast, want waarom wordt anders een herhaalonderzoek al zo lang uitgesteld. Juist dit kan voor eens en altijd de discussie laten verstommen. 

De (grondstof)prijzen zijn flink in beweging, de ontwikkelingen in de wereld volgen zich in rap tempo op. Duiding in crisistijd is essentieel om goed te kunnen anticiperen. Juist nu is het belangrijk om over gedegen, actuele informatie en data te beschikken. Met een abonnement van Boerenbusiness kan je als ondernemer gefundeerde bedrijfsbeslissingen nemen. Bekijk het aanbod
Regenradar
Powered by Agroweer
Reacties
2 reacties
tem 22 Februari 2017
Dit is een reactie op dit artikel:
[url=http://www.boerenbusiness.nl/mest/artikel/10873503/Messen-liggen-klaar-om-ammoniakbeleid-te-fileren]Messen liggen klaar om ammoniakbeleid te fileren[/url]
de ondezoekers hebben boven gronds als zodebemesten met het zelfde weer vergeleken.boven gronds wil niet goed zonder regen,dus de uitgangs situatie. was al niet goed
B.Veltman 22 Februari 2017
Add blue is een amonia mengsel geen amoniak !
concludeur 23 Februari 2017
Dus iedereen concludeert dat de huidige weg de beste is maar toch moet het onderzoek over?
U kunt niet meer reageren.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Mis niets en schrijf je in voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief

Nieuws belangenbehartiging

Opkoop bij natuur is voor NMV oorlogsverklaring

Nieuws PAS-melders

MOB start ook in Drenthe handhavingsprocedures

Interview Arjan Schimmel

'Gehele zuivelsector moet weer met een stem spreken'

Nieuws Stikstof

'Rekenmethode ongeschikt voor emissiearme stallen'

Blijf op de hoogte

Mis niets en schrijf je in voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief