Reactie van Schouten

'Plan van aanpak mestfraude is goede eerste stap'

21 December 2017 - 5 reacties

Carola Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), vindt het plan van aanpak om mestfraude te bestrijden een goede eerste stap. Daarnaast komt ook de overheid met een aantal maatregelen. Dat laat Schouten weten in een brief die ze woensdag 20 december naar de Tweede Kamer stuurde.

"Ik heb de partijen eerder duidelijk gemaakt dat de verantwoordelijkheid voor een cultuurverandering en het tegengaan van fraude nadrukkelijk bij de sector ligt. Ik ben blij om te zien dat zij deze verantwoordelijkheid hebben genomen. Het is een goede eerste stap", aldus Schouten.

Schouten heeft daarnaast opgeroepen om zoveel mogelijk partijen in de keten het kwaliteitskeurmerk te laten ondertekenen. Ook moet duidelijk zijn aan welke regels de bedrijven moeten voldoen om het keurmerk te verkrijgen en wie dit vervolgens gaat controleren. "Om het proces nauwgezet te volgen, heb ik alle betrokken partijen gevraagd om iedere 3 maanden bij mij aan tafel te komen."

Mesttransporten direct doorgeven via een app 

Versterkt toezicht
De overheid zal, naast het plan van aanpak, ook met aanvullende maatregelen komen. Zo wil de overheid versterkt toezicht in risicogebieden. Er zal daarnaast ook meer worden ingezet op gerichte toezicht en handhaving in de gebieden waar mestfraude vaker voorkomt. Hiervoor zal intensief worden samengewerkt met provincies, gemeenten en waterschappen.

De hoeveelheid getransporteerde mest wordt momenteel op papier doorgegeven aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). Dit kan tot 30 dagen na het transport. De regelgeving moet zo worden aangepast dat het mesttransport in de toekomst direct (bijvoorbeeld via een app) kan worden doorgegeven.

Daarnaast moeten frauderende bedrijven worden afgestraft. Dit kan bijvoorbeeld doordat zij dan geen subsidie meer kunnen ontvangen. RVO.nl zoekt momenteel uit of bedrijven die gefraudeerd hebben, ook daadwerkelijk subsidies hebben gekregen en kijkt of het mogelijk is om deze weer in te trekken. 

Tenslotte wil Schouten uitzonderingen op bestaande regels schrappen, omdat juist deze uitzonderingen fraude toejuichen en handhaving sterk bemoeilijken. Ze wil een robuuster en eenvoudiger beleid.

Kwaliteitskeurmerk
De sector heeft aangegeven dat een cultuuromslag nodig is en zij willen daarom op korte termijn een gedragscode opstellen. Deze moeten worden ondertekend door alle partijen in de mestketen. Op die manier kunnen boeren laten zien dat ze niet met fraude bezig willen zijn en kunnen zij samenwerken met partijen die de gedragscode ook hebben ondertekend. Het niet ondertekenen van deze gedragscode kan flinke consequenties hebben, bijvoorbeeld voor het aangaan van een financiering.

Consequenties voor het aangaan van een financiering 

Daarnaast zal de sector zelf een certificeringssysteem opzetten. Het systeem zal privaat gewaarborgd worden. Dit moet leiden tot een transparantere mestmarkt. Alleen gecertificeerde partijen kunnen dan nog met elkaar werken.

Directe verantwoording mesttransport
De mestsector geeft aan om door aanpassingen in de technologie onrealistische invoer bij de mineralenverantwoording onmogelijk te willen maken. De sector wil toewerken naar een direct verantwoording van de mesttransporten. Mogelijkheden tot fraude kunnen worden verminderd wanneer ondernemers dit vooraf digitaal melden.

Regenradar
Powered by Agroweer
Reacties
5 reacties
Ruis op lijn 21 December 2017
Dit is een reactie op dit artikel:
[url=http://www.boerenbusiness.nl/mest/artikel/10876996/plan-van-aanpak-mestfraude-is-goede-eerste-stap][/url]
Wordt er ook nagedacht over bedrijven die zelf hun mest transporteren en verwerken? Daar zit nog de meeste ruis op de lijn!!
john 21 December 2017
wij van wc eens verkopen wc eend.. niets nieuws waardeloos plan.

dit was de kans van zeg wat je doet en doe wat je zegt maar helaas er komt niets van terug in het PVA. De daghandel blijft de boventoon voeren en daar moeten we als sector vanaf.
jpk 22 December 2017
Inde buitengebieden worden er minimaal vergunningen verleend voor mestverwerking dus melkveehouders het aantal koeien houden op naar aantal ha die aanwezig zijn
Pater 23 December 2017
JPK varkens houden naar oppervlakte zou de oplossing zijn voor mest fraude zijn want die maken zwarte mest in het zuiden zijn dat de grote boosdoeners en bedrijven die die mest afnemen het is een geld kwestie
Bij fraude bedrijf sluiten Anders helpt er niets De diehards gaan nu nog gewoon door
john 23 December 2017
Waarom is de varkenshouder de boosdoener??? rijdt de varkenshouder meer mest dan toegestaan? Het zijn toch de boeren met grond en verwerkers die dondersgoed weten waar ze mee bezig zijn. Als varkenshouder moet ik gewoon betalen voor mestplaatsingsruimte en verwerkingscapaciteit anders krijg ik mijn boekhouding niet rond.
Frans 23 December 2017
John, neem eens contact op met Bergs Advies en jij leert ook wat 1000 van hun klanten al jaren weten. Grond ben je daar echt niet voor nodig.
U kunt niet meer reageren.
Boerenbusiness Award

Win jij dit jaar de Agribusiness Award?

Maak kans op een mediapakket en een vervolgtraject van ABN AMRO

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Mis niets en schrijf je in voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief

Nieuws Mest

Arrestaties in slepende mestfraudezaak

Politiek Kabinet Rutte IV

BBB juicht niet voor keuze Staghouwer tot minister

Politiek Kabinet Rutte IV

Henk Staghouwer wordt minister van Landbouw

Nieuws Stikstof

Ambtenaren LNV wilden knallen met opkooprapport

Blijf op de hoogte

Mis niets en schrijf je in voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief