Rijksoverheid

Nieuws Landbouwbeleid

Schouten zet nieuwe stap in praktisch mestbeleid

23 Januari 2019 - 3 reacties

Na de publicatie van de landbouwvisie door minister Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) meldde de sector dat het concreter moest. In een Kamerbrief zet ze de eerste stappen tot realisatie van haar visie.

De minister is van plan een 'krachtige regie' nemen in de transitie naar kringlooplandbouw, zoals haar ook door de Tweede Kamer is gevraagd. Ze wil werken aan sturing door doelen te stellen, in plaats van te bestraffen. "Niet vinken, maar vonken", schrijft Schouten in de Kamerbrief. Dit om ervoor te zorgen dat agrarisch ondernemers worden uitgedaagd om zelf stappen te zetten in de gewenste richting.

Uit overleg met boeren blijkt dat zij vooral een stabiel perspectief willen, ook voor de periferie. Daarbij moet de uitvoering van de landbouwvisie samenhangend zijn, in plaats van dat deze uiteenvalt in losse onderdelen en tegenstrijdige stimulansen. Schouten wil overigens niet voorbijgaan aan wat er al gedaan wordt. "Er zijn veel veehouders, akkerbouwers en tuinders die 'kringloopdenken' al in de praktijk brengen. Zij kunnen als voorbeeld dienen van de economisch volhoudbare vormen van kringlooplandbouw."

Juiste voorwaarden
Schouten vindt dat de overheid de juiste voorwaarden moet scheppen. Ze wil dan ook dat de overheid adequaat reageert wanneer er innovaties zijn; ook bij ingrijpende wetswijzigingen. Daarbij noemt de minister het mestbeleid expliciet als voorbeeld, waarbij ze positieve prikkels in de wetgeving wil creëren.

In het realisatieplan, dat de minister in mei 2019 wil publiceren, staan 2 punten centraal: de innovaties die een boer moet ondersteunen in zijn eigen ontwikkeling en een goed inkomen voor boeren die streven te boeren volgens de landbouwvisie. In het realisatieplan zal aan 5 opgaves concrete invulling gegeven worden. Ook maakt Schouten duidelijk hoe ze het exportbeleid in het kader van kringlooplandbouw ziet.

Pacht- en gewasbeschermingsbeleid
De minister gaat in het voorjaar van 2019 onder meer een herziening van het pachtbeleid publiekelijk maken, net zoals er een gezamenlijke visie komt op het gebied van gewasbescherming. In het najaar van 2019 moet het toekomstig mestbeleid duidelijk worden. 

Ook wil de minister dat er anders gekeken wordt naar afval. Ze weet dat wetgeving, zoals de Nitraatrichtlijn en de Meststoffenwet, belemmerend werken. Concreet noemt de minister dat kunstmestvervangers binnen de huidige Nitraatrichtlijn onder de gebruiksnorm dierlijke mest vallen, en niet gelijk worden gesteld aan kunstmest. Daardoor moeten kunstmestvervangers concurreren met goedkopere onbewerkte dierlijke mest. Dit moet resulteren in een lager kunstmestgebruik.

Loket geopend
Als onderdeel van het realisatieplan is 22 januari het online loket 'Doe mee met de omslag naar kringlooplandbouw' geopend. Hier worden nieuwe initiatieven en vragen bekendgemaakt. Ook belemmerende wetgeving kan hier aan de kaak gesteld worden. 

boerenbusiness.nl

Anne Jan Doorn

Anne Jan Doorn is expert Akkerbouw bij Boerenbusiness. Hij schrijft onder meer over de verschillende akkerbouwmarkten en focust zich daarnaast op de grond- en energiemarkt.
Regenradar
Powered by Agroweer
Reacties
3 reacties
tem 23 Januari 2019
Dit is een reactie op het Boerenbusiness artikel:
[url=http://www.boerenbusiness.nl/mest/artikel/10881124/schouten-zet-nieuwe-stap-in-praktisch-mestbeleid]Schouten zet nieuwe stap in praktisch mestbeleid[/url]
ik heb van haar nog nooit iets positiefs gezien. zal deze keer ook niet lukken.
Pater 24 Januari 2019
Zorg eerst dat je een gelijk speelveld krijgt in Europa en een duidelijk verdienmodel zodat de melkveehouders een goede belegde boterham kunnen verdienen en niet met een fooitje afgescheept worden.
Jpk 24 Januari 2019
De acm terug inhet hok doen dan kunnen afzetplannen gemaakt worden zie uien drama .natuur is niet te regelen
U kunt niet meer reageren.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Mis niets en schrijf je in voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief

Schouten trekt knip voor boer die wil omschakelen

Nieuws Investeringsfonds

Schouten trekt knip voor boer die wil omschakelen

Wat is beter voor het milieu: koeien of planten?

Opinie Jaap Majoor

Wat is beter voor het milieu: koeien of planten?

Schouten: 'Veranderingen zijn niet altijd slecht'

Achtergrond GLB

Schouten: 'Veranderingen zijn niet altijd slecht'

Verduurzamen landbouw vraagt om maatwerk

Achtergrond Duurzame landbouw

Verduurzamen landbouw vraagt om maatwerk

Blijf op de hoogte

Mis niets en schrijf je in voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief