ChristenUnie

Nieuws Mest

Schouten haalt neus op voor bovengronds mesten

3 April 2019 - 4 reacties

In een Kamerbrief, over de actualiteiten rond het mestbeleid, schrijft minister Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) nog steeds geen fan te zijn van bovengronds uitrijden van rundveedrijfmest. Dit ondanks het afgeven van een vrijstelling voor 5 jaar. In 2019 wordt er verder onderzoek gedaan naar de gevolgen voor bodem en emissie.

Het bovengronds uitrijden van drijfmest met de ketsplaat staat sinds de oprichting van de Vereniging tot Behoud van Boer en Milieu (VBBM) met stip op 1 in hun agenda. Zij kregen dit jaar opnieuw voor 5 jaar de vergunning om dit onder strikte eisen te mogen doen.

Bovengronds aanwenden niet wenselijk
"Vanuit het milieuoogpunt is het bovengronds uitrijden van drijfmest niet wenselijk", zo schrijft landbouwminister Schouten in een Kamerbrief. De Technische Commissie Bodem (TCB) onderschrijft dit. Zij melden aan dat de emissie van ammoniak groter is dan bij het injecteren van de mest. De stikstof in deze ammoniak wordt zo niet benut in de kringloop op het bedrijf.

De VBBM-boeren passen een geheel eigen werkwijze toe om emissie van ammoniak te beperken. Erik Valk, de voorzitter van VBBM, lichtte dit vorig jaar toen in de studio van Boerenbusiness. Daarom mogen zij, bij tijdig aanmelden, bovengronds uitrijden. Alles moet bovendien controleerbaar zijn vanwege het oogpunt van handhaving.

Nieuwe onderzoeken
"Voor 1 september wordt met de betrokkenen, en in afstemming met de TCB, een plan voor vervolgonderzoek opgesteld", zo schrijft Schouten. Er wordt daarbij gekeken naar de effecten van bovengronds uitrijden op het bodemleven en het verschil in ammoniakemissie. Het effect op regionale schaal wordt tevens beoordeeld. De vrijstelling vervalt op 1 januari 2021. Dan treedt de nieuwe Omgevingswet in werking, waar de vrijstelling in wordt opgenomen.

Rijksuniversiteit Groningen publiceerde eind maart een wetenschappelijk onderzoek over de gevolgen van de mestinjectie voor weidevogels. Hierin werd geconcludeerd dat de vogelstand bij injecteren inderdaad afneemt. Doordat de graszode open wordt gesneden, droogt hij uit. Daardoor kunnen wormen niet meer naar het oppervlak komen. Dit is juist voedsel voor de weidevogels.

Ruige mest beste voeding
De onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen vergeleken drijfmest, ruige mest en louter stro met elkaar. Hieruit bleek dat vooral ruige mest de wormenpopulatie doet groeien. Een dieet van alleen drijfmest leverde minder groei op. Zowel populatiegroei als uitdroging zorgt voor minder weidevogelvoedsel. Om de weilanden niet uit te laten drogen wordt de grondwaterstand verhoogd. Aangezien juist de toplaag uitdroogt, is deze maatregel niet effectief, zo wordt geconcludeerd.

boerenbusiness.nl

Niels van der Boom

Niels van der Boom is senior redacteur akkerbouw bij Boerenbusiness. Hij bericht vooral over de aardappel- en granenmarkt. Wekelijks presenteert hij de Marktflits Granen.
In tijden als deze houden we je graag op de hoogte van objectieve en transparante marktinformatie, aangevuld met heldere prijzen en noteringen. Daarom haal je deze maand meer uit jouw gratis Boerenbusiness Account. Je krijgt van ons in de maand juli 10 gratis premium-artikelen cadeau. Meld je aan
Regenradar
Powered by Agroweer
Reacties
4 reacties
Warner de Vries 4 April 2019
Dit is een reactie op het Boerenbusiness artikel:
[url=http://www.boerenbusiness.nl/mest/artikel/10881937/schouten-haalt-neus-op-voor-bovengronds-mesten]Schouten haalt neus op voor bovengronds mesten[/url]
Carola Schouten meteen dumpen!!
Durk 4 April 2019
Het keuze is: gaan we voor goed rentmeesterschap over de bodem of over de luchtkwaliteit. Laten de wetenschappers dit maar eens uitgebreid onderzoeken.
Mijn keuze is niet zo mogelijk: rentmeesterschap over de bodem.
Geert 5 April 2019
Durk volkomen gelijk!!
Jpk 5 April 2019
Nadeel van injecteren dat de nuttigen ook het loodje leggen.zie eerst maar is mestverwerkig in het buiten gebied met diverse overheden goed te regelen
U kunt niet meer reageren.
Boerenbusiness Award

Win jij dit jaar de Agribusiness Award?

Maak kans op een mediapakket en een vervolgtraject van ABN AMRO

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Mis niets en schrijf je in voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief

Opinie Jaap Uenk

Wordt dierlijke mest weer het bruine goud?

Analyse Mest

Transport is de grote uitdaging bij mestafzet

Analyse Mest

Dure kunstmest en goed weer stuwen vraag mest

Opinie Jaap Uenk

Contouren van nieuw mestbeleid al achterhaald

Blijf op de hoogte

Mis niets en schrijf je in voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief