Agrifoto

Nieuws Mest

Uitsluitsel derogatie duurt nog minimaal een maand

18 Mei 2020

Voor half juni komt er geen uitsluitsel over het verlengen van de derogatie voor ammoniaknormen op grasland, zo deelt landbouwminister Carola Schouten mee in een Kamerbrief. Het 'hoofdpijndossier' suddert daarmee nog een tijdje voort.

Volgens Schouten heeft Nederland de verlenging, wat volgens haar van groot belang is voor de melkveehouderij, intussen meerdere keren in Brussel aangekaart. Op ambtelijk niveau zijn er gesprekken gevoerd, terwijl de minister zelf gesproken heeft met de eurocommissaris voor milieu.

Toezien op mestfraude
Het landbouwministerie heeft aan het Nitraatcomité een presentatie gegeven over de versterkte handhavingsstrategie omtrent mestfraude, een Brusselse randvoorwaarde voor eventuele verlenging. Ook is aangegeven, dat indien sprake is van een negatieve trendbreuk in de waterkwaliteit als gevolg van droogte, Nederland aanvullende maatregelen zal treffen. Hiermee zijn alle formele stappen genomen, schrijft Schouten.

Nu is het volgens haar aan de Europese Commissie om een conceptderogatiebeschikking op te stellen en voor te leggen aan het Nitraatcomité. De eerst volgende keer waarop de conceptbeschikking behandeld kan worden, is in de tweede helft van juni 2020. Dan komt het Nitraatcomité weer bij elkaar. 

'Onbehoorlijk bestuur'
Zowel de Nederlandse Melkveehouder Vakbond (NMV) als LTO Melkveehouderij hekelen de traagheid van de Brusselse beleidsmakers op dit belangrijke dossier. "Het uitblijven van een derogatiebesluit door het Brusselse Nitraatcomité is onbehoorlijk bestuur", zei Wil Meulenbroeks, voorzitter van LTO Melkveehouderij, kortgeleden nog tegenover Boerenbusiness.

boerenbusiness.nl

Wouter Baan

Wouter Baan is redacteur voor Boerenbusiness en focust zich op zuivel, varkens en vleesmarkten. Ook volgt hij de (bedrijfs)ontwikkelingen binnen de agribusiness en interviewt hij CEO’s en beleidsmakers.
Regenradar
Powered by Agroweer
7e actieprogramma onvoldoende voor derogatie

Nieuws Nitraatrichtlijn

7e actieprogramma onvoldoende voor derogatie

BBB juicht niet voor keuze Staghouwer tot minister

Politiek Kabinet Rutte IV

BBB juicht niet voor keuze Staghouwer tot minister

Henk Staghouwer wordt minister van Landbouw

Politiek Kabinet Rutte IV

Henk Staghouwer wordt minister van Landbouw

Ambtenaren LNV wilden knallen met opkooprapport

Nieuws Stikstof

Ambtenaren LNV wilden knallen met opkooprapport

Blijf op de hoogte

Mis niets en schrijf je in voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief